När kommer Riksbanken sänka styrräntan?

Med en inflation som fallit tillbaka och nu är nära Riksbankens mål ställer sig nu alla samma fråga: när kommer Riksbanken sänka styrräntan? Därefter kommer frågan om hur många sänkningar vi kan förvänta oss när de väl lättat på bromsen. 

Johanna Englundh 2024-01-25 | 9:02
Facebook Twitter LinkedIn

 riksbanken

Efter nästan två år av stigande styrräntor börjar marknaden nu ställa in sig på det omvända. Men när kommer Riksbanken sänka styrräntan och hur mycket kommer den sänkas?

Om man frågar de fyra storbankerna är de alla överens om att Riksbanken kommer att sänka den nuvarande styrränta på 4,0% upprepade gånger under 2024. Men när det kommer till när, och hur många gånger, går åsikterna isär.  

 

När sänker Riksbanken räntan? 

Både Swedbank och SEB förväntar sig fyra räntesänkningar från Riksbanken under 2024, till en styrränta på 3,0%. Båda storbankerna tror att den första kommer i maj, till följd av positiva inflationsöverraskningar som fortsätter under våren. Även Handelsbanken tror att räntesänkningar är på gång, men att den första kommer i sommar. I slutet av året spår de att styrräntan ligger på 3,25%. 

Den bank som sticker ut med sin prognos är Nordea, som ser en första räntesänkning i maj med 0,25 procentenheter, men att det kommer gå fort söderut därefter. De spår fem ytterligare sänkningar under året, vilket skulle leda till en ränta på 2,5% vid slutet av 2024. 

Anledningen till att centralbanker världen över, såväl som Sveriges Riksbank, väntas inleda räntesänkningar under året är för att hindra att ekonomier går in i en recession. Skulle det vara resultatet kommer de beskyllas för att agerat för kraftigt med räntehöjningarna. 

"Flera av de senaste årens orosmoln har i olika grad skingrats. Energipriserna fortsätter visserligen att variera, inte minst i Sverige där vintern hittills varit kall, men prisbilden har stabiliserats rejält och vi räknar inte med att de extrema pristopparna från 2022 kommer
tillbaka. Även den stress i globala värdekedjor vi såg under 2021 och 2022 är i stort sett borta", förklarar Jens Magnusson, chefsekonom SEB och Daniel Bergvall, prognoschef SEB, i bankens senaste rapport Nordic Outlook. 

De lyfter dock att världsekonomin fortfarande befinner sig i "ett skört tillstånd" och även om USA undviker recession, är tillväxten på många håll syrefattig och riskerna är många. 

"Riksbanken vill inte vara först ut"

Ingen av storbankerna tror att Riksbanken kommer att höja räntan, något som Riksbanken själva gjorde klart i sin penningpolitiska rapport som släpptes i november 2023 att de kan komma att behöva göra i början på 2024.

"Osäkerheten fortsätter dock att vara stor, och ny information och hur den
bedöms påverka konjunktur- och inflationsutsikterna kommer att vara avgörande för
utformningen av penningpolitiken", skrev Riksbanken då. Men nyligen har alla styrelseledamöter indikerat att en räntehöjning inte längre är på agendan, och några har till och med öppnat för en räntesänkning om inflationen fortsätter att överraska på nedsidan.

Enligt SEB är kronkursen en viktig faktor för Riksbanken, och de kommer därmed gärna se att ECB sänker först för att undvika att kronkursen försvagas på nytt. Samtidigt påpekar storbanken att arbetsmarknad och tillväxt svagare i Sverige och den höga räntekänsligheten gör att priset för att skjuta på räntesänkningarna är högt.

"Vi har tidigarelagt den första förväntade sänkningen från juni till maj men den svårbedömda januariinflationen ger osäkerhet", skriver SEB i sin Nordic Outlook. 

Vad kommer Riksbanken göra vid mötet i februari?

Det nästa räntebeslutet från Riksbanken väntas torsdagen den 1a februari. 

I det kommande räntebesked från ECB nu på torsdag väntas centralbankschefen Christine Lagarde upprepa att eventuella räntesänkningar inte kommer komma förrän sommaren. Detta i ett försök att dämpa marknadens förhoppningar om tidigare sänkningar. Troligtvis kommer Erik Thedéen gå i samma riktning med att försöka dämpa förväntningarna på framtida räntesänkningar samtidigt som nuvarande styrränta lämnas oförändrad. 

"Vi förväntar oss att direktionen kommer att hålla styrräntan på 4,00% i sin första penningpolitiska uppdatering (MPU), samtidigt som den förringar 10bps sannolikheten (7bps i februari + 3bps i mars) för en räntehöjning publicerad i den penningpolitiska rapporten (MPR) ) i november", skriver SEB i Riksbank Preview som även förutspår att direktionen kommer att pressa tillbaka marknadsprissättningar för tidiga räntesänkningar. 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar