ECB lämnar styrräntan oförändrad vid 4,50% som väntat - ingen hint om sänkningar

Den europeiska centralbanken, ECB, valde som väntat att lämna styrräntan oförändrad på torsdagen. Centralbanken bekräftade sitt åtagande att bekämpa inflationen, utan att ge någon antydan om att beslutsfattarna börjar överväga lättnader i politiken. 

Johanna Englundh 2024-01-25 | 15:15
Facebook Twitter LinkedIn

ecb

Utlånings- och inlåningsräntorna hölls också oförändrade vid 4,75 respektive 4,00%, vilket också var helt enligt marknadens förväntningar.

Euron föll kraftigt mot den amerikanska dollarn och aktiemarknaderna steg efter att räntebeslutet tillkännagivits.

"Inkommande information har i stort sett bekräftat dess tidigare bedömning av de medelfristiga inflationsutsikterna. Bortsett från en uppåtriktad energirelaterad baseffekt på den totala inflationen har den nedåtgående trenden i underliggande inflation fortsatt och de tidigare räntehöjningarna fortsätter att med kraft slå igenom i finansieringsförhållandena. Strama finansieringsförhållanden dämpar efterfrågan och det bidrar till att pressa ner inflationen", skriver ECB i en kommentar.

ECB är fast beslutet att få ned inflationen till målnivån 2%. Baserat på sin nuvarande bedömning anser rådet att styrräntorna ligger på en nivå som möjliggör det målet – om räntorna är kvar där under tillräckligt lång tid.

ECB-rådets framtida räntebeslut kommer att säkerställa att styrräntorna sätts på tillräckligt restriktiva nivåer så länge som är nödvändigt, uppger ECB vidare. Inför dagens besked har Lagarde signalerat att räntetoppen är nådd och att en första räntesänkning kan komma "till sommaren". Men idag gavs det inte några hintar om kommande räntesänkningar, utan centralbanken gjorde endast nyanserade förändringar i sitt uttalande och upprepade sin gamla guidning att om räntorna hålls på nuvarande nivå tillräckligt länge så kommer inflationen att återgå till målet.

Morningstar spår räntesänkningar inom kort

Marknaden satsar dock på att ECB har fel om både tillväxt och inflation och kommer att tvingas göra en helomvändning och leverera fem räntesänkningar i snabb följd redan i vår.

"Trots försiktiga tongångar från ECB tror vi att räntesänkningar sannolikt kommer att komma förr snarare än senare, med rekordhöga räntor som ger banken gott om manöverutrymme 2024", säger Michael Field, europeisk marknadsstrateg på Morningstar.

"Centralbankerna är naturligtvis inte nöjda med det ökade trycket från investerare att sänka räntorna, men med tanke på det bräckliga tillståndet i den europeiska ekonomin och med en inflation på bara 2,9% i december, tror vi att stjärnorna står i linje för kommande räntesänkningar", säger Field.

Dagens beslut från ECB kommer en vecka före Feds nästa räntebeslut, såväl som Riksbankens. Även här förväntas räntorna hållas oförändrade. Marknaderna har pressat tillbaka oddsen för den första Fed-sänkningen från mars till maj, enligt CME FedWatch-verktyget. I Sverige är bilden lite splittrad mellan storbankerna, där några tror på räntesänkningar i vår medan andra tror på till sommaren. 

Förra året förväntade sig marknaderna att centralbankerna skulle börja sänka räntorna samtidigt, och därför var det även här i Europa ett sådant fokus på Fed, enligt Morningstars Field.

Men den amerikanska ekonomin riskerar att överhettas och inflationen är åter på väg upp, så Fed har en svårare uppgift framför sig, tillägger Field. På det sättet bör européerna inte se det som att USA leder vägen för penningpolitiska lättnader.

Euroområdets ekonomi förblir bräcklig

De senaste makroekonomiska uppgifterna ökade rädslan för att det gemensamma valutaområdet kan vara på väg mot en lågkonjunktur. Det tyska Ifo-indexet för företagsklimatet var den senaste svaga mätningen då det föll från 86,3 till 85,2. Tillsammans med den senaste tidens fall i industriproduktionen tyder detta på att BNP i Europas största ekonomi kommer att minska igen under det första kvartalet.

 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar