Räntebesked: Riksbanken lämnar räntan oförändrad - öppnar för räntesänkning innan sommaren

Riksbanken lämnar som väntat styrräntan oförändad på 4,00%, i likhet med de senaste besluten från andra centralbanker runt om i världen. Samtidigt öppnar Riksbanken för räntesänkning före sommaren. 

Johanna Englundh 2024-02-01 | 9:34
Facebook Twitter LinkedIn

erik thedeen

Efter en rad snabba räntehöjningar har flera av världens centralbanker tagit en paus, inklusive Riksbanken. Förra veckan beslutade ECB att lämna styrräntan oförändrad och igår kom samma besked från Fed. På torsdagsmorgonen var det alltså Riksbankens tur, där beskedet blev att styrräntan lämnas kvar på 4,00%. 

Det är det andra mötet i rad som Riksbanken beslutar att inte göra några justeringar i styrräntan, vilket även samtliga storbanker förväntade sig skulle ske

Direktionen skriver att räntehöjningarna har bidragit till att den tidigare så höga inflationen har sjunkit.

”Styrräntan kan därför troligen sänkas tidigare än vad som indikerades i prognosen i november. Om utsikterna för inflationen fortsätter att vara gynnsamma är det inte uteslutet att styrräntan kan sänkas under första halvåret i år.”

Riksbanken varnar samtidigt för att det finns risk för bakslag och betonar att penningpolitiken behöver anpassas med försiktighet. Bland annat nämns risken för nya utbudsstörningar till följd av geopolitiska spänningar, att företagens prissättningsbeteende ännu inte normaliserats eller att kronan försvagas kraftigt.

 

"Glädjebesked för bolånetagare"

Enligt Robert Bergqvist, seniorekonom SEB, indikerar dagens tongångar från Riksbanken ett fotbyte. 

"Förväntat STORT fotbyte av Riksbanken. Räntan kvar på 4.0% men plötsligt tar man ordet "sänkning" i sin mun. Omvärldspress/stress från Fed/ECB när inflations- & räntekurvor pekar nedåt. Räntan 4% är på tok för restriktiv för svenskekonomi. Prognos: räntan sänks 7/5 (efter ECB/Fed)", skriver seniorekonomen på X. 

Frida Bratt, sparekonom Nordnet, konstaterar på X att dagens besked om kommande räntesänkningar är ett glädjebesked för bolånetagare. 

"Något av ett glädjebesked för bolånetagarna: Thedéen ger ett förhållandevis tydligt besked mellan raderna – räntan kommer att sänkas under våren eller försommaren", skriver hon på X. 

När kommer Riksbanken sänka styrräntan? 

Inför torsdagens möte var samtliga fyra storbanker överens om att räntesänkningar är att vänta första halvåret, men exakt när kunde de inte enas om. 

Nordea tror att styrräntan sänks vid varje möte från och med maj, och att styrräntan därmed landar på 2,50% i december 2024. Även SEB tror att Riksbanken avvaktar med räntesänkningar fram till i maj, men poängterar att den svårbedömda januariinflationen skapar osäkerhet.

SEB spår en styrränta på 3,00% vid utgången av året, och ligger därmed 50 punkter högre i sin prognos än Nordea, trots att båda bankerna är inställda på en första sänkning i maj. Handelsbanken tror på en första räntesänkning i juni, men att en stor nedrevidering av Riksbankens styrränteprognos bör presenteras vid mötet i mars. Denna uppdaterade prognos lär visa en rad räntesänkningar också genom 2025–2026, menar storbanken.

"De senaste månadernas fallande inflation har, tillsammans med den starkare kronan, öppnat upp för en mjukare Riksbank. Vi reviderar vår prognos på Riksbanken och räknar nu med tidigare och fler sänkningar i år. Vår prognos är att Riksbanken börjar sänka räntan i maj och därefter ytterligare tre gånger i år, vilket innebär att styrräntan landar på 3,0 procent vid slutet av 2024", skriver Swedbank i det senaste räntebladet för januari.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar