Bästa nordiska utdelningsaktierna i januari 2024

Kindred Group och Stolt-Nielsen hör till månadens högavkastande nordiska utdelningsaktier.

Bella Albrecht 2024-02-02 | 8:50
Facebook Twitter LinkedIn

portfölj med utdelningsaktier

Utdelningsaktier som kombinerar sunda balansräkningar med hög avkastning kan ge investerare stabila inkomster, skydda mot marknadsnedgångar och få investeringarna att växa snabbt.

I januari 2024 var det svenska spelbolaget Kindred Group (KIND SDB), det norska rederiet Stolt-Nielsen (SNI) och det svenska medicinska distributionsbolaget Arjo (ARJO B) bland de bäst presterande utdelningsaktierna i Norden.

För att hitta månadens 10 högst avkastande utdelningsaktier granskade vi Morningstar Nordic Index - som mäter utvecklingen av de breda nordiska regionala marknaderna och riktar in sig på de största 97% aktierna efter marknadsvärde - för företag med en framtida direktavkastning på minst 1%.

De bästa nordiska utdelningsaktierna i januari 2024

 1. Kindred Group PLC SEDR (KIND SDB)
 2. Stolt-Nielsen Ltd (SNI)
 3. Arjo AB Class B (ARJO B)
 4. Odfjell SE Class A (ODF)
 5. MPC Container Ships ASA (MPCC)
 6. TORM PLC Class A (TRMD A)
 7. Dampskibsselskabet NORDEN A/S (DNORD)
 8. Kongsberg Gruppen ASA (KOG)
 9. Wallenius Wilhelmsen ASA Shs Oppstartsfase 1 (WAWI)
 10. Hoegh Autoliners ASA (HAUTO)

 

Hur har utdelningsaktierna utvecklats under det senaste året?

Under de 12 månader som ledde fram till den 31 januari steg Morningstar Nordic Dividend Yield Focus Index, som följer utvecklingen för högkvalitativa, utdelande nordiska aktier, med 1,4% i Euro och backade 1,2% räknat i kronor. 

Fokusindexet för utdelningsaktier underpresterade den övergripande nordiska aktiemarknaden, som ökade med 14,7% under 12-månadersperioden mätt med Morningstar Nordic Index i euro. I svenska kronor steg indexet 13,2%. 

Avkastning och nyckeltal för de bäst presterande utdelningsaktierna

Kindred Group 

Det svenska spelbolaget Kindred Group PLC SEDR steg med 31,7% i januari och avslutade de senaste 12 månaderna med en uppgång på 21,0%. Aktien handlas till 122,85 svenska kronor per aktie och har en direktavkastning på 3,54%. Kindred Group betalar investerare en årlig utdelning på 8,68 svenska kronor per aktie. Aktien, med en smal ekonomisk vallgrav, handlas för närvarande till en rabatt på 22% jämfört med dess kvantitativa uppskattning av verkligt värde på 156,95 svenska kronor per aktie, vilket gör den måttligt undervärderad.

Stolt-Nielsen 

Det norska rederiet Stolt-Nielsen steg med 26,5% i januari och har därmed stigit med 59,9% under det senaste året. Med 394 norska kronor per aktie har aktien en direktavkastning på 6,14% och en årlig utdelning på 43,92 norska kronor per aktie. Aktien, med en smal ekonomisk vallgrav, är måttligt undervärderad och handlas 14% under sitt kvantitativa uppskattade verkliga värde på 456,47 norska kronor per aktie.

Arjo AB

Det svenska medicinska distributionsbolaget Arjo steg med 24,2% i januari och avslutade de senaste 12 månaderna med en uppgång på 23,0%. Aktiens pris på 48,92 svenska kronor ger en direktavkastning på 1,84%. Arjo betalar investerare en årlig utdelning på 3,60 svenska kronor per aktie. Med ett kvantitativt verkligt värde på 63,06 svenska kronor per aktie och ingen ekonomisk vallgrav är aktien måttligt undervärderad och handlas med en rabatt på 22%.

Odfjell SE

Det norska rederiet Odfjell SE steg med 23,2% i januari och har därmed stigit med 82,1% under det senaste året. Odfjell-aktien handlas till 143,50 norska kronor per aktie, har en direktavkastning på 8,89% och en årlig utdelning på 26,32 norska kronor per aktie. Aktien, utan ekonomisk vallgrav, handlas nära sitt kvantitativa uppskattade verkliga värde på 157,52 norska kronor per aktie.

MPC Container Ships ASA

Det norska marina rederiet MPC Container Ships ASA ökade med 19,0% i januari och avslutade de senaste 12 månaderna med en uppgång på 44,7%. Aktien handlas till 15,85 norska kronor per aktie, med en direktavkastning på 39,79%. MPC Container Ships ASA betalar investerare 6,08 norska kronor per aktie årligen. Aktien, som inte har någon ekonomisk vallgrav, handlas nära sitt kvantitativa uppskattade verkliga värde på 25,99 norska kronor per aktie.

TORM PLC

Det danska olje- och gasföretaget TORM PLC Class A ökade med 18,6% i januari och har därmed ökat med 67,8% under det senaste året. Med 242,20 danska kronor per aktie har TORM PLC Class A-aktien en direktavkastning på 16,59% och en årlig utdelning på 40,16 danska kronor per aktie. Aktien, som saknar ekonomisk vallgrav, är måttligt undervärderad och handlas 24% under sitt kvantitativa uppskattade verkliga värde på 320,09 danska kronor per aktie.

Dampskibsselskabet NORDEN

Det danska marina rederiet Dampskibsselskabet NORDEN A/S steg med 15,8% i januari och avslutade de senaste 12 månaderna med en uppgång på 18,9%. Dampskibsselskabet NORDEN A/S handlas till 371,80 danska kronor per aktie och har en direktavkastning på 10,76% och en årlig utdelning på 40 danska kronor per aktie. Aktien, med en smal ekonomisk vallgrav, är måttligt undervärderad och handlas 26% under dess kvantitativa uppskattning av verkligt värde på 501,15 danska kronor per aktie.

Kongsberg Gruppen ASA

Det norska flyg- och försvarsbolaget Kongsberg Gruppen ASA steg med 15,4% i januari och har därmed stigit med 38,6% under det senaste året. Kongsberg Gruppen ASA-aktien handlas till 537 norska kronor per aktie och har en direktavkastning på 2,23% och betalar investerare en årlig utdelning på 48 norska kronor per aktie. Aktien, med en bred ekonomisk vallgrav, handlas för närvarande till en premie på 17% jämfört med dess kvantitativa uppskattning av verkligt värde på 457,43 norska kronor per aktie, vilket gör den måttligt övervärderad.

Wallenius Wilhelmsen 

Det norska rederiet Wallenius Wilhelmsen ASA Shs Oppstartsfase 1 steg med 15,2% i januari och avslutade de senaste 12 månaderna med en uppgång på 18,5%. Aktiens pris på 102,50 norska kronor ger en direktavkastning på 8,96%. Wallenius Wilhelmsen ASA betalar investerare en årlig utdelning på 15,20 norska kronor per aktie. Med ett kvantitativt verkligt värde på 122,83 norska kronor per aktie och ingen ekonomisk vallgrav är aktien måttligt undervärderad och handlas med en rabatt på 17%.

Hoegh Autoliners ASA

Det norska marina rederiet Hoegh Autoliners ASA steg med 14,8% i januari och har därmed stigit med 92,7% under det senaste året. Med 105,90 norska kronor per aktie har Hoegh Autoliners ASA en direktavkastning på 15,51% och en årlig utdelning på 16,44 norska kronor per aktie. Aktien, utan ekonomisk vallgrav, handlas nära dess kvantitativa uppskattning av verkligt värde på 121,68 norska kronor per aktie.

Vad är Morningstar Nordic Index?

Morningstar Nordic Index mäter utvecklingen av de breda regionala marknaderna i Norden och riktar sig till de 97% största aktierna efter marknadsvärde. Indexet omfattar inte miljömässiga, sociala eller styrningsrelaterade kriterier.

Vad är Morningstar Nordic Dividend Yield Focus Index?

Morningstar Nordic Dividend Yield Focus Index fångar upp utvecklingen för en portfölj av högkvalitativa, utdelningsbetalande värdepapper.

Morningstar Nordic Dividend Yield Focus Index fångar upp utvecklingen för en portfölj av högkvalitativa, utdelningsbetalande värdepapper. Det är en delmängd av Morningstar Nordic Index (som representerar 97% av aktiemarknadens kapitalisering) som endast innehåller aktier som betalar utdelning. Aktierna granskas med avseende på ekonomisk vallgrav och finansiell styrka jämfört med andra i sin sektor. Därefter inkluderas de 25 högst avkastande aktierna i indexet, viktat efter dollarvärdet av utdelningarna. Se hela metodiken här.

De bästa aktierna för utdelningsjägare: Fler idéer att överväga

Investerare som letar efter de bäst presterande aktierna, eller billiga aktier med hög utdelning, kan överväga följande:

 • Ta en närmare titt på Morningstar Nordic Dividend Yield Focus index. Aktier med 4 eller 5 Morningstar-stjärnor anses vara undervärderade enligt våra värderingsindikatorer.
 • Använd våra screeningverktyg för att hitta de mest lämpliga aktierna enligt dina kriterier. Du kan söka efter investeringsidéer baserat på utdelningsavkastning eller nyckeltal som P/E-tal och många andra.

Företag som inte formellt täcks av en Morningstar-analytiker har kvantitativa betyg. Dessa företag matchas statistiskt med företag som värderats av analytiker, så att våra modeller kan beräkna en kvantitativ vallgrav, verkligt värde och osäkerhetsvärdering.

Denna artikel har redigerats av Lauren Solberg och granskats av Johanna Englundh

Som en del av vårt uppdrag att ge investerare mer information sammanställdes den här artikeln från Morningstars data och oberoende forskning med hjälp av automatiseringsteknik. Den ursprungliga artikeln skrevs av Morningstars reportrar och redaktörer. Denna uppdaterade version granskades av Johanna Englundh.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
Arjo AB Class B49,28 SEK0,78
Dampskibsselskabet NORDEN A/S306,40 DKK-1,67
Hoegh Autoliners ASA101,70 NOK-1,64
Kindred Group PLC SEDR122,85 SEK0,04
Kongsberg Gruppen ASA674,00 NOK-0,22Rating
MPC Container Ships ASA13,55 NOK-1,17
Odfjell SE Class A136,50 NOK3,02
Stolt-Nielsen Ltd393,00 NOK1,81
TORM PLC Class A233,40 DKK-2,10
Wallenius Wilhelmsen ASA Shs Oppstartsfase 1100,90 NOK0,60

About Author

Bella Albrecht  är datajournalist hos Morningstar

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar