Efter rapporten: är det läge att sälja, köpa eller behålla Amazons aktie?

Amazons rapport visade på ett bättre resultat än väntat, här är vad vi tycker om aktien efter rapporten

Dan Romanoff 2024-02-08 | 14:25
Facebook Twitter LinkedIn

 

Amazon PrimeAmazon (AMZN) släppte sin resultatrapport för fjärde kvartalet den 1 februari. Här är Morningstars syn på Amazons resultat och aktie.

Morningstarbetyg för Amazon

Vad vi tyckte om Amazons rapport för fjärde kvartalet

Amazons resultat var bättre än vi förväntade oss. Vi höjde våra marginalantaganden baserat på fortsatt starka resultat under de senaste kvartalen och vägledningen för det första kvartalet 2024, så vi antar att det finns lite mer uppsida på lång sikt. De övergripande resultaten överensstämmer med vår långsiktiga tes för ledarskap inom AWS, reklam och e-handel, tillsammans med vårt breda vallgravsbetyg.

Aktierna har gått kraftigt, så vi ser aktien som rimligt värderad. Vi ser en spänning mellan de goda resultaten och en blandad makrobild, och vi är inte villiga att anta att förhållandena är tillräckligt rosiga för att företagen aggressivt ska kunna utöka arbetsbelastningen på AWS och att konsumenterna gärna spenderar på diskretionära varor på kort sikt.

Amazon-optimisterna säger

  • Amazon är den tydliga ledaren inom e-handel och har en oöverträffad storlek för att fortsätta investera i tillväxtmöjligheter och driva den allra bästa kundupplevelsen.
  • Annonsering och AWS med höga marginaler växer snabbare än genomsnittet för företag, vilket bör fortsätta att öka lönsamheten under de närmaste åren.
  • Amazon Prime-medlemskap bidrar till att attrahera och behålla kunder som spenderar mer hos Amazon. Detta förstärker en kraftfull nätverkseffekt samtidigt som det ger återkommande intäkter med höga marginaler.

Amazon-pessimister säger

  • Regleringsproblem ökar för stora teknikföretag, inklusive Amazon. Dessutom kan företaget möta ökande reglerings- och efterlevnadsproblem när det expanderar internationellt.
  • Nya investeringar - särskilt inom uppfyllande, leverans och AWS - bör dämpa tillväxten i det fria kassaflödet. Det kan också vara svårare för Amazon att slå sig in i vissa länder än i USA på grund av sämre logistiknätverk.
  • Amazon kanske inte kommer att vara lika framgångsrikt i att penetrera nya detaljhandelskategorier som lyxvaror på grund av konsumenternas preferenser och en förbättrad e-handelsupplevelse från större detaljhandlare.

Är Amazons aktie köpvärd? 

Med sitt 3-stjärniga betyg anser vi att Amazons aktie är rimligt värderad jämfört med vår långsiktiga uppskattning av verkligt värde.

På lång sikt förväntar vi oss att e-handeln fortsätter att ta andelar från fysiska detaljhandlare. Vi förväntar oss vidare att Amazon kommer att vinna andelar online. På medellång sikt tror vi att covid-19 kommer att öka efterfrågan genom att förändra konsumenternas beteende och bättre penetrera vissa detaljhandelskategorier som tidigare inte hade fått lika stor dragkraft online, såsom livsmedel, apotek och lyxvaror.

Vi tror att Prime-abonnemang och deras medföljande fördelar, i kombination med urval, pris och bekvämlighet, fortsätter att driva detaljhandeln. Vi ser också internationell handel som en långsiktig möjlighet inom detaljhandeln. Vi räknar med att de totala detaljhandelsrelaterade intäkterna växer med en genomsnittlig årlig tillväxttakt, CAGR, på 9% under de kommande fem åren.

Vi tror att de viktigaste drivkrafterna för tillväxt på medellång sikt kommer att vara AWS och reklam. Eftersom dessa segment har väsentligt högre marginaler än resten av verksamheten förväntar vi oss också att de kommer att driva upp marginalerna över tid. Under de kommande fem åren räknar vi med att AWS-intäkterna växer med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 15% och annonsintäkterna med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 19%.

Totalt sett bör Amazon växa med 11% CAGR fram till 2027. Vi modellerar att rörelsemarginalen enligt GAAP ökar från 2% (faktiskt) 2022 till låga tvåsiffriga tal 2027 när företaget växer in i sitt utökade fotavtryck och optimerar sina betydande investeringar i transport.

 

 

håll koll på rapportsäsongen

Anmäl dig till vårt Nyhetsbrev här!

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
Amazon.com Inc174,92 USD1,02Rating

About Author

Dan Romanoff  är en aktieanalytiker på teknik-, media- och telekommunikationsteamet för Morningstar i Chicago.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar