Fondavgifterna sjunker i Sverige - bland de lägsta i Europa

Fondavgifterna har gått ned i Sverige, och är bland de lägsta i Europa. 

Johanna Englundh 2024-02-09 | 8:35
Facebook Twitter LinkedIn

 hängmatta upphängd i kronor

 

Esma (European Securities and Markets Authority) har gjort en översyn av kostnads- och värdeutvecklingen för investeringsprodukter fram till slutet av 2022. Värdepappersfonder (UCITS) är den vanligaste investeringsprodukten i Europa och Esma konstaterar att avgifterna fortsatt sjunker inom denna kategori, skriver Fondbolagens förening. 

Avgiftsnivåerna varierar mycket mellan EU:s olika medlemsländer. För aktiefonder har Italien den högsta genomsnittliga avgiften på 2,02%, vilket är mer än dubbelt så högt som Sveriges genomsnittsavgift på 0,86%. 

Sverige, tillsammans med Nederländerna, har faktiskt de lägsta genomsnittsavgifterna för alla tre fondkategorier i Europa. Det kan dock vara värt att notera att det i Nederländerna, i motsats till Sverige, finns ett förbud mot provisioner. Det innebär att man i Nederländerna kan ta ut distributionsavgifter på andra sätt än genom fondavgifterna.

I Sverige var den genomsnittliga avgiften för en aktiefond 0,86%under 2022, en minskning från 0,90% 2021 och 0,95% 2020. Avgiften för blandfonder var  0,83% 2022 (0,90% 2021, 0,96% 2020) och för obligationsfonder 0,37% (0,41% 2021, 0,45% 2020).

 

Hållbara fonder hade överlag lägre eller samma avgifter som övriga fonder i EU. Under 2022 hade de hållbara fonderna sämre avkastning än övriga fonder, vilket Esma antar beror på energikrisen och de höga energipriserna. På tre års sikt har dock de hållbara fonderna haft bättre avkastning än övriga fonder.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar