Världens bästa fondsparare halkar efter i ETF-trenden

Svenska fondsparare lyfts ofta fram som världens bästa, men när det kommer till anammandet av ETF:er ligger vi långt efter. 

Johanna Englundh 2024-02-23 | 9:32
Facebook Twitter LinkedIn

 ETF 

Allt fler sparare intresserar sig för ETF:er, så kallade börshandlade fonder, runt om i världen. Men i Sverige tycks intresset svalare, och utbudet på hemmaplan är relativt skralt. Om man kollar på de svenskregistrerade ETF:erna så finns det endast 16, en blygsam siffra jämfört med de 788 svenskregistrerade fonderna. Men den som är intresserad av ETF:er kan visserligen välja bland flertalet utländska alternativ på flera av de vanligaste sparplattformarna.

Skralt utbud av ETF:er bland svenska aktörer

Det låga utbudet kan ändock ses som ett tecken på ett bristande intresse för ETF:er i Sverige. Ett bristande intresse från både fondbolag att starta ETF:er, men även från investerare att köpa ETF:er. I de svenskregistrerade ETF:erna ligger för tillfället cirka 93,7 miljarder, att jämföra med de 6 631 miljarder som förvaltas i traditionella fonder. Det innebär att endast 1,4% av kapitalet i Sverige är placerade i ETF:er, vilket går att jämföra med 14,5% i Europa och 30,7% i USA.

En anledning till att en sådan liten del av kapitalet i Sverige är placerat i ETF:er kan vara att vi endast har två aktörer som erbjuder svenskregistrerade ETF:er; Handelsbanken med XACT och XBT Provider med XBT. Den största ETF:en är Handelsbankens XACT Norden, som förvaltar drygt en fjärdedel av kapitalet i ETF:er med sina 24,5 miljarder.
Men det växande intresset ute på kontinenten kan komma att sprida sig även till Sverige framöver.

”Framväxten i Europa, mycket driven av den yngre digitala generationen, gör att man kan anta att intresset för ETF:er kommer fortsätta öka i takt med att förmögenheter förflyttas till denna generation”, säger Carl-Henrik Lindberg, chef för index, ETF:er och passiva produkter på Handelsbanken Fonder i en kommentar till Morningstar.

Att andra fondbolag på hemmaplan inte tycks intressera sig för att lansera ETF:er kan ha att göra med att fokus i stället ligger på att ta fram aktivt förvaltade strategier. Enligt Carl-Henrik Lindberg har Handelsbanken Fonders långa erfarenhet av renodlad indexförvaltning möjligen gjort barriären lägre för att integrera ett ETF-utbud än för en del andra fondbolag som haft mindre fokus på indexförvaltning.

Sveriges största fondbolag Swedbank Robur, som inte erbjuder några ETF:er, säger i en kommentar till Morningstar att de ”löpande arbetar med utveckling av nya fonder och uppdatering av befintliga för att möta upp kundernas behov med relevanta och attraktiva produkter”, och tillägger att de inte kan kommentera eventuella kommande produktförändringar.

Bristande skattefördel och stark fondkultur kan motverka ETF:ernas framväxt

Framväxten av ETF:er på den amerikanska marknaden inspirerade Handelsbanken Fonder tidigt, konstaterar Carl-Henrik Lindberg. Men att ETF:er inte noterat samma framgångssaga i Sverige som i USA finns det en del uppenbara anledningar till.

”Dels finns det ingen skattefördel i Sverige med att spara i ETF:er jämfört med traditionella fonder, vilket varit en mycket stark drivkraft bakom utvecklingen i USA”, förklarar han och tillägger att vår valuta även troligen påverkat ETF-lanseringarna.

”De stora globala ETF-emittenterna fokuserar primärt på euro-noteringar i Europa, även om det under åren gjorts en del försök på svenska marknaden.”

Även den starka traditionen av traditionellt fondsparande i Sverige, med en infrastruktur för sparande som i flera avseenden är uppbyggd kring detta såsom vårt pensionssystem, kan vara en annan anledning som påverkat svenskarna syn på vilken sparprodukt man väljer enligt Carl-Henrik.

Är ETF:er framtidens fondprodukt även i Sverige?

Om utvecklingen i USA och Europa säger oss någonting om framtiden så kan vi förvänta oss att intresset för ETF:er bör accelerera även här i Sverige.

”Vi tror att den starka utvecklingen ETF:er haft i Europa de senaste åren kommer nå även Sverige. Bland sannolika drivkrafter kan nämnas digitalisering, robot-rådgivning, regelverksförändringar och förmögenhetstransferering i riktning mot den digitaliserade generationen”, resonerar Carl-Henrik Lindberg.

Att ETF:er kommer ta en lika stor marknadsandel här som i USA känns dock långsökt, framför allt då det är skatteeffekter som till stor del drivit efterfrågan i USA. Indexfonder kommer troligtvis fortsätta plocka marknadsandelar i Sverige i takt med att sparares kostnadsmedvetenhet fortsätter öka, medan de sparare som värdesätter transparens och daglig handel troligtvis kommer föredra ETF:er.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar