Svensk inflation högre än väntat i januari

Inflationstakten i Sverige, mätt som KPIF, landade på 3,3% i januari. Boendekostnaderna ökade i januari och fortsätter att vara det största bidraget till inflationstakten. Inflationstakten var något högre än väntat.

Johanna Englundh 2024-02-19 | 8:07
Facebook Twitter LinkedIn

 sverige

Inflationstakten enligt KPI var 5,4% i januari 2024, en ökning från december då den var 4,4 procent. Månadsförändringen från december till januari var -0,1 procent enligt KPI. Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var 3,3% i januari.

Inför dagens inflationssiffra hade analytiker hos våra storbanker prognostiserat en KPI på 5,0-5,4% och en KPIF på 2,9-3,1%. 

"Boendekostnaderna ökade i januari och fortsätter att vara det största bidraget till inflationstakten enligt KPI", säger Mikael Nordin, prisstatistiker på SCB.

Stigande räntekostnader för hushållens bolån bidrog med 2,3 procentenheter till inflationstakten enligt KPI medan säsongsnormala prissänkningar för kläder och flygresor bidrog till prisnedgången i januari. 

Drivmedelspriserna sjönk också, vilket främst påverkades av lägre dieselpriser. De totala drivmedelspriserna sjönk 11% jämfört med december. Därutöver noterades prissänkningar för ett flertal varor och tjänster, bland annat var priserna lägre inom logitjänster.

Men prissänkningarna motverkades av att boendekostnaderna steg på bred front. Främst var det dyrare elpriser, högre månadsavgifter för bostadsrätter och ökade räntekostnader för egnahem som bidrog till boendekostnadernas ökning. Därutöver höjdes även vatten- och avloppsavgifterna samt hyror.

Första räntesänkning kan komma i maj

Riksbanken använder måttet KPIF, där ränteeffekter är borträknade. Deras mål är att ligga på 2%, vilket innebär att vi börjar närma oss målet, men att vi har fortfarande en bit kvar. 

Nästa räntebesked från Riksbanken väntas den 1 februari.

Trots att dagens inflationssiffror kom in något högre än väntat, är förväntningarna fortsatt att Riksbanken kommer sänka styrräntan under årets första halvår. 

"Knepig jan-siffra att tolka pga korg/baseffekter. Likväl: kärninflation på väg mot 2%", skriver SEBs seniora ekonom Robert Bergqvist på X, och tillägger att bankens prognos är att Riksbanken levererar första räntesänkningen 7 maj följt av ytterligare tre räntesänkningar fram till årsskiftet. 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar