5 topprankade ETF:er för utdelningsinvesterare

Under denna temavecka då vi fokuserar på allt om börshandlade fonder lyfter vi fram fem ETF:er för utdelningsinvesteraren med en Morningstar Medalist Rating i guld eller silver

Valerio Baselli 2024-02-21 | 8:33
Facebook Twitter LinkedIn

currencies rolled up next to each other

Som en del av vår pågående ETF-vecka tittar vi på några högt rankade passiva fonder för utdelningar.

Om du letar efter fonder som prioriterar att generera en regelbunden inkomstström snarare än att fokusera enbart på tillväxt, kan utdelningsfonder vara rätt val för dig. Det är produkter som är utformade för investerare som vill ha regelbundna utdelningar med låg volatilitet, oavsett marknadsförhållanden.

Men framgångsrika utdelningsinvesteringar beror på många faktorer, och inte bara på valet av en portfölj med bra utdelningsbolag.

När man letar efter regelbundna inkomster kan det vara frestande att välja fonder med exponering mot de bolag som har högst direktavkastning.

Men vad är en bra strategi för höga utdelningar, särskilt i det passiva universumet? Inkomstinvesterare lockas alltmer av börshandlade fonder (ETF:er) för att få tillgång till vissa marknader, eftersom de är enkla att använda, transparenta och har låga avgifter.

Hur ETF-investerare kan undvika utdelningsfällan

Ett övervägande är kostnaden för pengar. Räntebärande värdepapper är inte de enda som påverkas av förändringar i räntorna. Högutdelande produkter, inklusive populära sådana som ETF:er, kan också vara känsliga för räntefluktuationer eftersom de konkurrerar med obligationer om avkastning.

Men oavsett räntor bör investerare leta efter fonder med stabila utbetalningar och konstant utdelningstillväxt, snarare än den högsta avkastningen. Detta beror på att en stabil och kontinuerlig tillväxt i utdelningarna tyder på en ansvarsfull företagsledning.

Låt oss titta på ett exempel. Ett företag som betalar en utdelning på 1,5% med en tillväxttakt på 10% per år kan generera mer intäkter på sex år än ett företag som betalar 3% varje år. Detta belyser vikten av att förstå vilket index ETF:en replikerar och hur den väljer sina värdepapper för att undvika den så kallade "utdelningsfällan".

I allmänhet balanserar utdelningsstrategier avkastningen från löpande intäkter med portföljens förmåga att ge långsiktig kapitaltillväxt. Strategierna kan dock variera från fond till fond; vissa strävar efter att maximera avkastningen medan andra föredrar en lägre men stabil långsiktig inkomst.

Detta innebär att investerare måste göra en due diligence för att avgöra vilken strategi som passar dem bäst.

Vilka ETF:er bör jag överväga för utdelningar?

Nedan listar vi fem utdelnings-ETF:er som lyfts fram av vårt team av analytiker på passiva strategier, var och en för en annan geografisk region. Samtliga finns tillgängliga på den svenska marknaden. 

Europa: iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (QDVX)

Morningstar Medalist Rating: Gold
Morningstar Category: Europe Equity Income
Ongoing Charge: 0.28%

Denna strategi har belönats med ett guldbetyg i Morningstar Medalist Rating. Analysen av portföljen visar att den har haft en övervikt i likviditetsexponering och en undervikt i volatilitetsexponering jämfört med jämförbara kategorier. Hög likviditetsexponering är hänförlig till aktier med hög handelsvolym, vilket ger förvaltarna större flexibilitet. Låg volatilitetsexponering är rotad i aktier som har en lägre standardavvikelse för avkastningen. ETF:en är överviktad inom teknologi med 4,9 procentenheter i termer av tillgångar jämfört med kategorins genomsnitt. Portföljen är fördelad på 81 innehav och är relativt topptung. Av strategins tillgångar är 30,5% koncentrerade till de 10 största innehaven, jämfört med 19,0% i genomsnitt för kategorin. Avgifterna (0,28%) är bland de lägsta i kategorin.

USA: SPDR® S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (UDVD)

Morningstar Medalist Rating: Silver
Morningstar Category: US Equity Income
Ongoing Charge: 0.35%

Denna USA-fokuserade strategi visar en större närvaro av medelstora och små aktier än sina konkurrenter inom Morningstar-kategorin, och portföljen har bibehållit en övervikt mot likviditets- och kvalitetsaktier. Under de senaste åren har denna fond konsekvent rört sig mot aktier med högre volym än sina Morningstar-kollegor. Detta ger förvaltarna större flexibilitet att sälja under nedåtgående marknader utan att påverka priserna negativt. Under de senaste månaderna har strategin varit mer exponerad mot likviditetsfaktorer än sina direkta konkurrenter. Strategin har också haft en defensiv bias.

Avkastningsmässigt har ETF:en varit undermålig på kort sikt men stark på lång sikt. Under de senaste fem åren har fonden utvecklats något sämre än kategoriindex (ett jämförelseindex som Morningstar valt för jämförelsegruppen) med 0,36 procentenheter, men bättre än sin genomsnittliga jämförelsegrupp med 1,4 procentenheter. Ännu viktigare är att denna andelsklass på 10-årsbasis ledde indexet med 0,75 procent per år. Den har också lett indexet med en högre riskjusterad avkastning under den efterföljande 10-årsperioden. Ofta är högre avkastning förknippad med högre risk. Denna strategi har dock legat i linje med jämförelseindexets standardavvikelse. Tillsammans med den låga kostnaden (0,35%) ger dessa faktorer fonden medaljbetyget Silver.

UK: L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF (LDUK)

Morningstar Medalist Rating: Silver
Morningstar Category: UK Equity Income
Ongoing Charge: 0.24%

Analysen av strategins portfölj visar att den har behållit en betydande övervikt i kvalitetsexponering och avkastningsexponering jämfört med jämförbara kategorier. Strategin investerar i aktier med låg finansiell hävstång och stark avkastning på eget kapital, vilket ger en hög exponering mot kvalitet. Dessa innehav tenderar också att vara högutdelande eller återköpsaktier. Portföljen, som består av 37 innehav och är relativt topptung, har en övervikt inom finansiella tjänster och basmaterial på 29,9 respektive 3,6 procentenheter jämfört med genomsnittet för kategorin. Denna ETF har en betydande kostnadsfördel jämfört med konkurrenterna, prissatt inom den billigaste avgiftskvintilen bland jämlikar (0,24%) och belönas med ett Morningstar Medalist Rating av Silver.

Global: Fidelity Global Quality Income ETF Inc (FGQI)

Morningstar Medalist Rating: Gold
Morningstar Category: Global Equity Income
Ongoing Charge: 0.40%

Denna strategi har Morningstar Medalist Rating Gold. Under den senaste treårsperioden slog den kategoriindex med 0,65 procentenheter per år och överträffade kategorins genomsnitt med 3,1 procentenheter. Ännu viktigare är att strategin var framgångsrik på längre sikt. På femårsbasis ledde den index med 3,8 procentenheter på årsbasis.

Den riskjusterade utvecklingen fortsätter att tala för den här fonden. Andelsklassen ledde index under den senaste femårsperioden. Dessa starka riskjusterade resultat har inte inneburit en sämre resa för investerarna. Denna strategi tog på sig liknande risk som jämförelseindexet, mätt som standardavvikelse.

Portföljen har en övervikt i teknik och cykliska konsumentvaror på 4,4% respektive 2,7% jämfört med genomsnittet för kategorin. De sektorer som har låg exponering jämfört med kategorin är defensiva konsumentvaror och finansiella tjänster. Den löpande avgiften är 0,40%.

Tillväxtmarknader: WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEMD)

Morningstar Medalist Rating: Gold
Morningstar Category: Global Emerging Markets Equity
Ongoing Charge: 0.46%

Denna fond har en mycket bred och diversifierad portfölj som letar efter företag som betalar de högsta utdelningarna i amerikanska dollar. När portföljen byggs upp tilldelas företagen inledningsvis den standardvikt som de skulle ha i ett traditionellt aktieindex (alltså baserat på börsvärde). Vikterna ökas eller minskas sedan beroende på den utdelningsavkastning de erbjuder.

Denna metod gynnar vanligtvis företag inom sektorerna allmännyttiga företag, material och energi, samt finansiella aktier - de senare står för närvarande för 25% av portföljen - eftersom dessa vanligtvis har en marknadsavkastning över genomsnittet. För närvarande är den kombinerade vikten av dessa sektorer i WisdomTree ETF cirka 55%, jämfört med ett genomsnitt på 36% bland fonder i samma Morningstar-kategori.

I utvärderingsprocessen föredrar Morningstar-analytikerna i allmänhet att screena företag efter kvalitet framför grundläggande prestanda. Denna bedömning "mjukas dock upp" när det gäller mycket diversifierade strategier. Detta är fallet med WisdomTree ETF, som innehar mer än 500 aktier, vilket bidrar till att sprida risken för eventuella utdelningssänkningar i framtiden. Jämfört med sina konkurrenter sticker denna tracker ut på grund av sina lägre löpande kostnader på 0,46%. Morningstar tilldelar ETF:en ett medaljbetyg av guld.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig till vårt Nyhetsbrev här!

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Valerio Baselli

Valerio Baselli  är reporter på Morningstars kontor i Paris.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar