Hur man hittar aktier som är redo att slå marknaden

Breda vallgravar och låga värderingar har varit en vinnande kombination för investerare.

Bella Albrecht 2024-02-22 | 10:02
Facebook Twitter LinkedIn

people jumping over arrow, illustration

Företag med varaktiga konkurrensfördelar, så kallade ekonomiska vallgravar, har utvecklats väl under det senaste året. Nyckeln till denna avkastning är attraktiva utgångsvärderingar. Kombinationen av en vallgrav och en undervärderad aktie har under lång tid visat sig ge bättre avkastning. Morningstars analytiker anser att de bästa långsiktiga resultaten uppnås genom att investerarna beaktar företagens vallgravar tillsammans med deras värderingar.

Detta kan ses i Morningstar Wide Moat Focus Index, en samling av de lägst prissatta amerikanska företagen med analytikerbedömda konkurrensfördelar som förväntas vara mer än 20 år. Indexet har avkastat dubbelt så mycket som Morningstar US Market Index under de senaste 20 åren. Under det senaste decenniet har det överträffat den bredare marknaden med 40 procentenheter.

Allen Good, aktiestrateg på Morningstar, förklarar: "För att hitta aktier som sannolikt kommer att överträffa förväntningarna är det viktigt att kombinera hög kvalitet med ett attraktivt pris."

Men en ekonomisk vallgrav i sig kommer inte att leda till överavkastning, säger han.

De "magnifika sju" och vallgravsaktier

Denna dynamik kan även ses i det senaste årets rally på aktiemarknaden. Mycket av uppmärksamheten har riktats mot de aktier som kallas Magnificent Seven: Nvidia (NVDA), Meta Platforms (META), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL), och Tesla (TSLA). Sex av dessa aktier har breda vallgravar - undantaget är Tesla med en smal vallgrav. I början av 2023 ingick fem av de sex aktierna med breda vallgravar i Wide Moat Focus Index, med en total vikt på 11%. Nvidia och Meta kastades ut ur indexet när de rusade, medan Amazon och Microsoft fick en minskad vikt. Men dessa aktier fortsatte att stiga, vilket fick indexet att släpa efter.

Under det senaste året har aktier med breda vallgravar utvecklats mycket bra. Morningstar Wide Moat Composite Index - som följer alla aktier på den amerikanska marknaden med breda vallgravar, oavsett deras värderingar - ökade med 30,3%. Detta överträffade det amerikanska marknadsindexet, som steg med 19,9%. Wide Moat Focus Index såg inte riktigt samma framgång och ökade bara med 16,4%. Ändå har det överträffat både narrow-moat och no-moat under den här perioden. Aktier med smala vallgravar ökade med 12,9% och aktier utan vallgravar ökade med 1,9%.

1-års avkastning för Morningstars breda vallgravsindex

 

Källa: Morningstar Direct, Morningstar Index, 12 februari 2024

Långsiktig överavkastning för undervärderade aktier med breda vallgravar

Andrew Lane, Director of Equity Research for Index Strategies på Morningstar, förklarar att om man går tillbaka till när Wide Moat Focus Index lanserades 2007 så har det "gått enormt mycket bättre än marknaden under det senaste året".

Under de senaste 20 åren har indexet stigit med 1 070,81%, vilket är dubbelt så mycket som det amerikanska marknadsindexet, som steg med 547,50%. Undervärderade wide-moat-aktier har också överträffat den totala gruppen av wide-moat-aktier under denna period; Wide Moat Composite Index har stigit med 562%.

Ioannis Pontikis, senior aktieanalytiker på Morningstar säger: "Att investera i brytpunkten mellan kvalitet och värde har fungerat riktigt bra."

För att förstå varför undervärderade aktier med vallgravar har gått så bra är det värt att titta på både själva vallgravsbetyget och hur Morningstars analytiker fastställer värderingarna.

Vad är vallgravsaktier?

Långvariga konkurrensfördelar - som representeras av ekonomiska vallgravar - spelar en stor roll för hur företag genererar överavkastning på kapital. En vallgrav återspeglar i vilken grad ett företag har hållbara konkurrensfördelar. Ett företag med en vallgrav kan stå emot konkurrens och få hög avkastning på kapitalet under många år framöver. För att avgöra om ett företag har en vallgrav tittar Morningstar-analytikerna på dess nätverkseffekt, omställningskostnader, immateriella tillgångar, kostnadsfördelar och effektiva skala.

Företag med breda vallgravar förväntas behålla sina konkurrensfördelar i mer än 20 år. Bara 156 av de 1 321 företagen i det amerikanska marknadsindexet (12%) har en bred vallgrav. Samtidigt har 31% smala vallgravar, vilket innebär att de bör kunna avvärja rivaler i 10-20 år. De återstående 57% av dessa företag har ingen vallgrav; våra analytiker täcker dem antingen inte eller anser att de inte har någon hållbar konkurrensfördel.

Fördelarna med vallgravar och attraktiva aktiekurser

Även om ett företag kan generera meningsfull avkastning på investerat kapital, kanske denna grundläggande avkastning inte höjer dess aktiekurs. För att en aktiekurs ska stiga på ett meningsfullt sätt måste den i allmänhet utgå från en attraktiv värdering.

"Om du köper på toppen blir det nästan omöjligt att få avkastning på din investering, oavsett hur högkvalitativt företaget är", säger Good - men en vallgrav har historiskt sett inneburit att när priserna rör sig högre har en aktie en bättre chans att överträffa under en lång period.

"En ekonomisk vallgrav tillför ett element av kvalitet till ett företag. Kassaflödet förväntas öka i högre takt under en längre tid, konkursrisken är lägre och investeringarna i forskning och utveckling är mer produktiva", säger Good. "Men det är kombinationen av kvalitet och värdering som i slutändan påverkar det långsiktiga aktiepriset."

Stabila aktiekurser av hög kvalitet

Aktier med vallgravar har också tenderat att ha mindre kurssvängningar än aktier utan vallgravar. Mätt med standardavvikelse - ett vanligt mått för volatilitet - under de senaste fem-, 10- och 15-årsperioderna har aktier med breda vallgravar haft lägre volatilitet än aktier med smala vallgravar och den bredare aktiemarknaden. Aktier utan vallgrav har uppvisat den högsta volatiliteten.

Den lägre volatiliteten kan ses under den senaste björnmarknaden. Men det innebär också att investerare kan få något mindre avkastning på tjurmarknader. Som Good förklarar har aktier i företag med ekonomiska vallgravar tenderat att överprestera i nedåtgående cykler och underprestera i uppåtgående cykler.

Han tillägger dock: "deras starka resultat under lågkonjunkturer resulterar i slutändan i en långsiktig överavkastning."

Vilka aktier har lett Wide Moat Focus Index?

De främsta bidragsgivarna till Wide Moat Focus Index överavkastning kommer från en rad olika sektorer, inklusive teknik, hälsovård, finansiella tjänster, industri och defensiva konsumentvaror.

Under de senaste fem åren har halvledartillverkaren Applied Materials (AMAT), som steg med 345,2%, och naturgasbolaget Cheniere Energy (LNG), som steg med 155,5%, lett indexets avkastning. Applied Materials är också den största bidragsgivaren under den efterföljande 10-årsperioden och har ökat med över 1,000%.

Listan över ledare för undervärderade aktier med bred vallgrav skiljer sig markant från den för den bredare aktiemarknaden. Under de senaste fem åren har ledarna i US Market Index inkluderat Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta och Alphabet.

Läs orginalartikeln

på Morningstar.com

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Bella Albrecht  är datajournalist hos Morningstar

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar