Tredje bästa Europafonden utesluts från PPM i upphandlingen

Den tredje bäst avkastande Europafonden på PPM de senaste fem åren utesluts från upphandlingen då kapitalförvaltarens förvaltade kapital inte når upp till gränsen på 5 miljarder. 

Johanna Englundh 2024-02-28 | 11:06
Facebook Twitter LinkedIn

 staplar med kronor

Inför den stundande första upphandlingen i premiepensionssystemet har Morningstar kollat närmare på vilka fonder som potentiellt riskerar att uteslutas, utifrån de upphandlingskriterier som går att ta del av. 

I den första kategorin som ska upphandlas, aktivt förvaltade europeiska aktiefonder med huvudsaklig inriktning mot investeringar i stora och/eller medelstora bolag, så kommer den tredje bäst avkastande fonder de senaste fem åren att uteslutas då kapitalförvaltaren CB Fonder inte förvaltar mer än 5 miljarder. 

Fakta om PPM

  • Premiepensionen, PPM, är en del av den svenska allmänna pensionen
  • Varje år sätts 2,5% av din pensionsgrundande inkomst av till premiepensionen
  • På PPM-fondtorget kan du själv välja hur pengarna ska förvaltas
  • Fondtorgsnämnden är en nyupprättad myndighet som kommer upphandla vilka fonder som ska få vara med på fondtorget
  • Det finns totalt 6,4 miljoner PPM-sparare i Sverige
  • Det finns för tillfället 454 fonder på fondtorget i PPM
  • Den genomsnittliga avkastningen på PPM var 17,6% 2023

 

Tredje bästa fonden utesluts från PPM-fondtorget

En av de upphandlingskriterier som Fondtorgsnämnden har upprättat i den första upphandlingen är att att fondbolaget och kapitalförvaltare måste ha en viss summa pengar i förvaltat kapital, närmare bestämt 5 miljarder. Av de 22 fonder i kategorin är det en fond som faller på detta krav, vilket innebär att oavsett hur fonden tidigare har presterat, eller om de skulle välja att lämna in ett anbud för att få en chans att vara kvar, så skulle de inte beaktas i processen. 

CB European Quality Fund har de senaste fem åren levererat en årlig avkastning på 11,4%, endast GS Europe Sustainable Equity och Nordea European Stars Growth har lyckats bättre med 12,6% respektive 12,0%. Men då kapitalförvaltaren CB Fonder inte har över 5 miljarder i förvaltat kapital spelar således tidigare prestation inte någon roll. 

"Om 5 miljarder AUM krävs för att klara compliance låter det som att Fondtorgsnämnden inte litar på att Finansinspektionen kan sköta sitt jobb att övervaka compliance för svenska aktörer, utan de väljer hellre stora utländska aktörer för de anser detta säkrare ur compliance-perspektiv", säger Alexander Jansson, vd CB och portföljförvaltare CB Fonder, i en kommentar till Morningstar. 

"Mer uppenbart är det en stark indirekt kritik av EU att de nya reglerna kraftigt hindrar konkurrensen på finansmarknaderna om de tror att 5 miljarder krävs bara för att klara regelverken", tillägger Alexander Jansson. 

Krav på förvaltat kapital för PPM "remarkabelt"

I en debattartikel på Svenska Dagbladet har Fondbolagens förenings vd Fredrik Nordström flaggat för att upphandlingen uppvisar "flera tecken på att många fonder stängs ute på grund av fyrkantiga upphandlingsregler utan att fondernas kvalitet ens utvärderas". 

"Särskilt remarkabelt framstår kravet på 5 miljarder kronor i minsta förvaltat kapital, i synnerhet då det av förarbetena till den nya lagen framgår följande: 'Regeringens förslag till regelverk för upphandling av fonder till fondtorget innehåller dock inga lagbestämmelser om minsta förvaltat kapital eller verksamhetshistorik, vilket alltså gör att det finns bättre förutsättningar för mindre fonder och nyetablerade fondförvaltare i förhållande till dagsläget'", skrev Fredrik Nordström.

Enligt Fondtorgsnämnden kan ett minimikrav på fondförvaltarens respektive kapitalförvaltarens totala förvaltade volym komma att finnas "för att minska premiepensionsspararens risk att välja fonder från en fondförvaltare som inte kan fullfölja sina åtaganden."

"Då avtalsperioden kommer att vara lång, är det viktigt att fondförvaltarna har finansiella resurser att utveckla sin verksamhet över tid och kan leva upp till EU:s omfattande och resurskrävande compliance- och rapporteringsregelverk. Minimikravet kan komma att variera beroende på vilken typ av fond som upphandlas", skriver Fondtorgsnämnden på sin hemsida

Omfattande regelverk och compliance inte ett stort problem för mindre aktörer

Att fondförvaltare omfattas av omfattande regelverk är inget nytt, men att det skulle hindra mindre aktörer från att kunna sköta sin verksamhet håller inte Alexander Jansson med om. 

"Gällande regelverken kan man dock konstatera att det har låtit ungefär på samma sätt åtminstone sedan de stora regelverken började rulla in efter finanskrisen, att mindre aktörer kommer att få problem. Vi kan bara konstatera att vi inte haft några anmärkningar eller problem under de senaste 15 åren, och inte innan dess heller för den delen", säger han till Morningstar. 

Om Fondtorgsnämnden syftar till de stora regelverken gällande hållbarhet, så konstaterar Alexander Jansson att CB Fonder implementerar dessa till stora delar, och inte haft några anmärkningar eller problem. 

"Och då förvaltar vi sedan flera år tillbaka en Artikel 9-fond (CB Save Earth Fund) och håller för tillfället på att uppgradera även CB European Quality Fund till Artikel 9 (ärendet ligger för närvarande hos Finansinspektionen i Luxemburg (CSSF))", förklarar han. 

"Man kan nästan fråga sig om det är så att man hoppas att mindre aktörer inte ska klara sig, snarare än att man tror det", tillägger Alexander Jansson. 

Fonderna som riskerar att försvinna från PPM i första upphandlingen

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar