Inflationen i euroområdet: Vad vi kan förvänta oss av fredagens inflationssiffror

På fredag publiceras de senaste inflationssiffrorna för euroområdet för februari. Marknaderna förväntar sig fortfarande inte en räntesänkning i april.

Sara Silano 2024-02-27 | 11:29
Facebook Twitter LinkedIn

euro symbol

Januaridata från euroområdet visade en nedgång i inflationen till 2,8%, från 2,9% månaden innan, vilket stödjer argumenten för en räntesänkning från ECB. Kärninflationen var dock högre än väntat på 3,3%. Här är vad vi kan förvänta oss av februaridata.

Snabbinflationssiffror för euroområdet kommer kl. 11.00 fredagen den 1 mars och marknaderna förväntar sig ytterligare fall i det harmoniserade konsumentprisindexet (HIKP). Inflationen förväntas ha sjunkit med 2,5% jämfört med året innan, ned från 2,8% i januari, enligt FactSet konsensusuppskattningar.

Vad innebär detta för utsikterna till en räntesänkning av ECB under våren? Inför det penningpolitiska mötet den 7 mars noterade ledamöterna i Europeiska centralbanken nyligen att de negativa överraskningarna för inflationen under de senaste månaderna sannolikt skulle innebära en nedrevidering för 2024 i framtidsbedömningarna från mars.

Den årliga inflationen i euroområdet sjönk till 2,8 procent i januari, jämfört med 2,9 procent i december, enligt Eurostat. För ett år sedan var takten 10 procent.

I januari kom det största bidraget till den årliga inflationstakten i euroområdet från tjänster (+1,73 procentenheter, pp), följt av livsmedel, alkohol och tobak (+1,13 pp), icke-energi industrivaror (+0,53 pp) och energi (-0,62 pp).

ECB väntas sänka inflationsutsikterna

"Vi ser att de uppdaterade [ECB] stabsprognoserna i mars kommer att nedgradera kärninflationen med -0,1pp till 2,2% 2025, även om vi ser risker som lutar mot en större nedgradering med -0,2pp till 2,1%", sade Goldman Sachs i en not.

I ECB:s senaste kommentarer betonades beroendet av data, eftersom säsongsvariationer skulle komplicera tolkningen av inkommande inflationssiffror. Ledamöterna sade att "kontinuitet, försiktighet och tålamod" fortfarande behövs, eftersom den disinflationistiska processen fortfarande är bräcklig och att släppa på bromsen för tidigt skulle kunna förstöra några av de framsteg som gjorts i kampen mot inflationen.

Goldman Sachs förväntar sig att nedgraderingen av inflationsprognoserna kommer att kombineras med en justering av det formella policyspråket i mars, och noterar att betydande framsteg har gjorts mot inflationsmålet. "Vi förväntar oss att Lagarde vid presskonferensen kommer att konstatera att prognoserna ser uppmuntrande ut, att rådet förblir databeroende men att det behöver mer förtroende för att inflationen kommer att återgå till 2% i rätt tid och på ett hållbart sätt."

Är april för tidigt för den första räntesänkningen?

Men lönedata är särskilt känsliga. ECB:s indikator för förhandlade löner minskade till 4,5% under fjärde kvartalet 2023, men den visar fortfarande en ihållande lönetillväxt över målet.

"Med 4,5% ligger den förhandlade lönetillväxten fortfarande betydligt över intervallet 3-3,5% som behövs för att nå ECB:s inflationsmål på 2%", säger Tomasz Wieladek, chefsekonom för Europa på T. Rowe Price, som hävdar att ECB-rådet säkert kommer att vänta till åtminstone juni innan de inleder en runda med räntesänkningar. Då kommer förhandlade lönedata för det första kvartalet 2024 att finnas tillgängliga.

"Det finns dock en betydande risk för en ytterligare ökning av den förhandlade lönetillväxten under det första kvartalet 2024. Under detta scenario kan till och med en sänkning i juni bli svår att uppnå", avslutade Wieladek.

Goldman Sachs behöll sin prognos för den första sänkningen i april på förväntningar om fortsatt disinflation. Men ekonomerna tillade: "Tidpunkten för den första sänkningen är fortfarande beroende av data, och vi ser ett lågt hinder för ECB-rådet att vänta till juni om kärninflationen och/eller lönedata saktar in mindre än vi förväntar oss."

 

Håll koll på den europeiska ekonomin med vårt nyhetsbrev

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Sara Silano

Sara Silano  Sara Silano är chefsredaktör för Morningstar Italien.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar