Bästa svenska utdelningsaktierna första kvartalet

Skistar och Kindred hör till de bäst presterande svenska utdelningsaktierna under första kvartalet 2024.

Bella Albrecht 2024-04-02 | 10:31
Facebook Twitter LinkedIn

portfölj med utdelningsaktier

Utdelningsaktier som kombinerar sunda balansräkningar med hög avkastning kan ge investerare stabila inkomster, skydda mot marknadsnedgångar och få investeringarna att växa snabbt.

Under det första kvartalet 2024 var rese- och fritidsbolaget Skistar (SKIS B), spelbolaget Kindred Group (KIND SDB) och läkemedelsdistributören Arjo (ARJO B) bland de bäst presterande utdelningsbetalarna.

För att hitta månadens 10 bäst presterande utdelningsaktier granskade vi Morningstar Sweden GR SEK Index - som mäter utvecklingen av Sveriges breda regionala marknader och riktar in sig på de största 97% aktierna efter marknadsvärde - för företag med en direktavkastning på minst 1%.

De bästa svenska utdelningsaktierna första kvartalet 2024

 

 

Hur har utdelningsaktierna utvecklats under det senaste året?

Morningstar Nordic Dividend Yield Focus GR SEK Index, som följer utvecklingen för högkvalitativa, utdelande nordiska aktier, steg med 2,5% under den senaste månaden och med 7,1% under det senaste året.

Den svenska aktiemarknaden, mätt med Morningstar Sweden Index, har stigit med 9,9% under kvartalet och med 17,2% under året.

Avkastning och nyckeltal för de bäst presterande utdelningsaktierna

SkiStar

Rese- och fritidsbolaget SkiStar steg med 34,8% under det första kvartalet och har under de senaste 12 månaderna stigit med 31,5%. Aktien handlas till 161,30 SEK per aktie och har en direktavkastning på 1,61%. SkiStar ger investerarna en årlig utdelning om 2,60 kr per aktie. Aktien, som inte har någon ekonomisk vallgrav, handlas för närvarande nära sitt kvantitativa uppskattade verkliga värde på 168,19 SEK per aktie, vilket ger den ett kvantitativt Morningstar-betyg på 3 stjärnor.

Kindred Group 

Gamblingbolaget Kindred Group PLC SEDR steg med 33,3% under det första kvartalet och har stigit med 11% under de senaste 12 månaderna. Vid 124,30 SEK per aktie har aktien en direktavkastning på 3,5% och en årlig utdelning på 0,33 SEK per aktie. Aktien, som har en smal ekonomisk vallgrav, handlas nära sitt kvantitativa uppskattade verkliga värde på 124,72 SEK per aktie. Den har ett kvantitativt Morningstar-betyg på 3 stjärnor.

Arjo

Medicinteknikbolaget Arjo steg med 29,8% under det första kvartalet och med 28,5% under de senaste 12 månaderna. Aktiens kurs på 51,15 kronor ger en direktavkastning på 1,76%. Arjo betalar investerarna en årlig utdelning på 0,85 kr per aktie. Med ett kvantitativt uppskattat verkligt värde på 58,71 kr per aktie och ingen ekonomisk vallgrav är aktien rimligt värderad och har ett kvantitativt Morningstar-betyg på 3 stjärnor.

New Wave Group

Detaljhandelsbolaget New Wave Group steg med 25,7% under det första kvartalet och har stigit med 49,6% under de senaste 12 månaderna. New Wave Group-aktien handlas till 128,08 SEK per aktie, har en direktavkastning på 3,8% och en årlig utdelning på 1,63 SEK per aktie. Aktien, som har en smal ekonomisk vallgrav, är måttligt undervärderad och handlas 11% under sitt kvantitativa uppskattade verkliga värde på 141,64 SEK per aktie. Den har ett kvantitativt Morningstar-betyg på 3 stjärnor.

BioGaia

Läkemedelstillverkaren BioGaia steg med 23,4% under det första kvartalet och med 39,4% under de senaste 12 månaderna. Aktien handlas till 124,90 SEK per aktie med en direktavkastning på 1,52%. BioGaia betalar investerarna 1,45 SEK per aktie årligen. Aktien, som har en smal ekonomisk vallgrav, handlas till en premie på 32% jämfört med dess kvantitativa uppskattning av verkligt värde på 95,56 SEK per aktie, vilket gör den måttligt övervärderad. Den har ett kvantitativt Morningstar-betyg på 2 stjärnor.

AFRY

Verkstads- och byggbolaget AFRY steg med 22,4% under det första kvartalet och föll med 5,5% under de senaste 12 månaderna. Med 171 kronor per aktie har AFRY-aktien en direktavkastning på 3,22% och en årlig utdelning på 5,50 kronor per aktie. Aktien, som inte har någon ekonomisk vallgrav, handlas nära sitt kvantitativa uppskattade verkliga värde på 196,27 kronor per aktie. Den har en kvantitativ Morningstar Rating på 3 stjärnor.

Pandox

Fastighetsbolaget Pandox steg 19,5% i det första kvartalet och har stigit 40,8% de senaste 12 månaderna. Pandox-aktien handlas till 179,70 SEK per aktie, har en direktavkastning på 2,23% och en årlig utdelning på 2,50 SEK per aktie. Aktien, som inte har någon ekonomisk vallgrav, handlas nära sitt kvantitativa uppskattade verkliga värde på 216,39 kronor per aktie. Den har en kvantitativ Morningstar Rating på 3 stjärnor.

Peab

Verkstads- och byggbolaget Peab steg med 18% under det första kvartalet och har under de senaste 12 månaderna stigit med 37,6%. Peab-aktien handlas till 67,35 SEK per aktie, har en direktavkastning på 5,94% och ger investerarna en årlig utdelning på 4 SEK per aktie. Aktien, som inte har någon ekonomisk vallgrav, handlas för närvarande till en 13% rabatt på sitt kvantitativa uppskattade verkliga värde på 79,64 SEK per aktie, vilket gör den måttligt undervärderad och ger den ett kvantitativt Morningstar-betyg på 3 stjärnor.

Volvo AB Klass B

Det tunga maskinföretaget Volvo AB Class B steg med 17,7% under det första kvartalet och har stigit med 50,6% under de senaste 12 månaderna. Aktiens pris på 290,10 SEK ger den en direktavkastning på 2,59%. Volvo AB:s B-aktie ger investerarna en årlig utdelning på 7 kronor per aktie. Med ett kvantitativt verkligt värde på 269,94 SEK per aktie och ingen ekonomisk vallgrav är aktien rimligt värderad och har ett kvantitativt Morningstar-betyg på 3 stjärnor.

Thule Group

Fritidsbolaget Thule Group steg med 17,6% under det första kvartalet och har under de senaste 12 månaderna stigit med 30,3%. Med 322,70 SEK per aktie har Thule Group en direktavkastning på 2,94% och en årlig utdelning på 9,20 SEK per aktie. Aktien, som har en smal ekonomisk vallgrav, handlas nära sitt kvantitativa fair value-estimat på 311,4 kronor per aktie. Den har en kvantitativ Morningstar Rating på 3 stjärnor.

Vad är Morningstar Sweden Index?

Morningstar Sweden Index mäter utvecklingen på Sveriges breda regionala marknader och riktar in sig på de 97% största aktierna efter marknadsvärde. Indexet omfattar inte miljömässiga, sociala eller ägarstyrningsrelaterade kriterier.

Vad är Morningstar Nordic Dividend Yield Focus Index?

Morningstar Nordic Dividend Yield Focus Index fångar upp utvecklingen för en portfölj av högkvalitativa, utdelningsbetalande värdepapper.

Morningstar Nordic Dividend Yield Focus Index fångar upp utvecklingen för en portfölj av högkvalitativa, utdelningsbetalande värdepapper. Det är en delmängd av Morningstar Nordic Index (som representerar 97% av aktiemarknadens kapitalisering) som endast innehåller aktier som betalar utdelning. Aktierna granskas med avseende på ekonomisk vallgrav och finansiell styrka jämfört med andra i sin sektor. Därefter inkluderas de 25 högst avkastande aktierna i indexet, viktat efter dollarvärdet av utdelningarna. Se hela metodiken här.

De bästa aktierna för utdelningsjägare: Fler idéer att överväga

Investerare som letar efter de bäst presterande aktierna, eller billiga aktier med hög utdelning, kan överväga följande:

  • Ta en närmare titt på Morningstar Nordic Dividend Yield Focus index. Aktier med 4 eller 5 Morningstar-stjärnor anses vara undervärderade enligt våra värderingsindikatorer.
  • Använd våra screeningverktyg för att hitta de mest lämpliga aktierna enligt dina kriterier. Du kan söka efter investeringsidéer baserat på utdelningsavkastning eller nyckeltal som P/E-tal och många andra.

Företag som inte formellt täcks av en Morningstar-analytiker har kvantitativa betyg. Dessa företag matchas statistiskt med företag som värderats av analytiker, så att våra modeller kan beräkna en kvantitativ vallgrav, verkligt värde och osäkerhetsvärdering.

Denna artikel har redigerats av Lauren Solberg och granskats av Johanna Englundh

Som en del av vårt uppdrag att ge investerare mer information sammanställdes den här artikeln från Morningstars data och oberoende forskning med hjälp av automatiseringsteknik. Den ursprungliga artikeln skrevs av Morningstars reportrar och redaktörer. Denna uppdaterade version granskades av Johanna Englundh.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
Afry AB Class B163,30 SEK-1,33
Arjo AB Class B46,40 SEK-1,86
BioGaia AB Class B119,50 SEK0,84
Kindred Group PLC SEDR123,70 SEK-0,08
New Wave Group AB Class B108,30 SEK-1,37
Pandox AB Class B168,40 SEK-0,47
Peab AB Class B61,75 SEK-0,16
SkiStar AB Class B146,40 SEK-1,28
Thule Group AB295,80 SEK-1,14
Volvo AB Class B280,20 SEK-4,14

About Author

Bella Albrecht  är datajournalist hos Morningstar

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar