Skandia och Storebrand om bristen på kvinnliga fondförvaltare

Skandia Fonder, bland de med högst andel kvinnligt förvaltade fonder, och Storebrand, som saknar fonder med enbart kvinnliga förvaltare i Sverige, skildrar problematiken med för få kvinnliga fondförvaltare och lyfter vad branschen behöver göra för att förbättras. 

Johanna Englundh 2024-03-13 | 16:49
Facebook Twitter LinkedIn

Anna Jönsson Storebrand Anneli Enquist Skandia

Annelie Enquist, Skandia Fonder och Anna Jönsson, Storebrand

 

Vid en kartläggning över antalet kvinnliga förvaltare i Norden kan Morningstar konstatera att kvinnor fortfarande är underrepresenterade. Sverige är något bättre än sina nordiska grannar, men med endast 9% av fonderna som förvaltas av en kvinna eller ett team av kvinnor är det knappast en vinst att fira. 

Fondbolagen med bäst fördelning manliga och kvinnliga förvaltare

Om vi kollar närmare på vilka fondbolag i Sverige som är bäst när det kommer till fördelning av kvinnliga förvaltare så hamnar ett mindre fondbolag på första plats. Det är Healthinvest som totalt har två fonder, men där ena fonden har ett helt kvinnligt förvaltarteam. 

Skandia kommer på en andraplats, och har även förbättrat sin siffra från förra året, från 33% till 39%. Enligt Skandia Fonders vd Anneli Enquist har bolaget arbetat mycket aktivt med att söka kvinnliga förvaltare för att uppnå en jämnare fördelning mellan män och kvinnor.

"Vi vill göra skillnad på riktigt och vara med och påverka samhället, en förutsättning för det är att börja med att se över sitt eget agerande. Skandias rekryteringspolicy anger att vi alltid ska ha både män och kvinnor representerade och att vi löpande mäter lönegapet mellan män och kvinnor", säger Anneli Enquist i en kommentar till Morningstar. 

Av totalt 77 fondbolag (kategoriserade under "Branding Name") har hela 60 fondbolag, eller 78%, inte en enda fond som förvaltas enbart av en kvinnlig förvaltare eller ett helt kvinnligt team. Majoriteten av dessa är små fondbolag, som har en eller två fonder totalt. Det finns dock en storspelare som inte har en enda kvinnligt förvaltad svenskregistrerad fond, och endast en fond där en kvinna ingår i ett team av män: Storebrand. Med sina 32 fonder kommer Storebrand på en femteplats i Sverige sett till antalet svenskregistrerade fonder i sitt fondutbud. 

"Vi har precis som många andra alldeles för få kvinnliga fondförvaltare vilket gör att det är viktigt att hela tiden sätta ljus på frågan och arbeta aktivt för att attrahera fler till yrket", säger Anna Jönsson, vd och chef institutionella kunder och distribution Storebrand, i en kommentar till Morningstar.

Att lyfta fram enskilda förvaltare problematisk

Enligt Anna Jönsson är fondbranschen fortfarande något förlegad i sin individualistiska syn där gärna en förvaltare lyfts fram som stjärna. I verkligheten jobbar ofta ett helt team av förvaltare och analytiker med fonden, vilket är en styrka då ett team kan ha flera olika infallsvinklar. Men i slutändan ska det ändå fortsatt vara en som står ytterst ansvarig som kan fatta de slutgiltiga besluten, konstaterar Anna Jönsson. 

"Idag premieras också fonder som lyckats behålla en och samma förvaltare under en lång tid. Detta hämmar framkomligheten för kvinnor. För rent krasst innebär det idag att en man behöver flytta på sig för att en kvinna ska komma in, om bolagen inte startar en massa nya fonder. Och vilka fondbolag vill få sämre betyg?", resonerar Anna Jönsson. 

Men Storebrand, som även prisats som världens näst bästa bolag när det kommer till jämställdhet, har länge arbetar strukturerat för att få en mer jämställd organisation och målsätter både på koncernnivå och inom kapitalförvaltningen. 

 

Fler kvinnliga förvaltare önskvärt

Att det finns så få kvinnliga fondförvaltare i Sverige är inte något nytt, utan det är ett yrke som historiskt haft dålig balans mellan könen. Att många arbetsplatser saknat en målmedveten strategi, inte bara för att rekrytera, men också föra att behålla de kvinnliga medarbetare som är verksamma inom yrket, kan vara en orsak menar Anneli Enquist. Både hon och Anna Jönsson ser dock ett behov av att öka andelen kvinnliga fondförvaltare

"Vi behöver en mångfald av olika personer. Förvaltaryrket bör spegla samhället i stort. Vi ser alldeles för homogena grupper, inom förvaltaryrket är det övervägande män som ofta gått på samma skolor och delar liknande värderingar. Utöver kön handlar mångfald om sexuell läggning, olika levnadsvillkor, etnisk tillhörighet, ålder och religion. Generellt vet vi att mer heterogena teams och organisationer presterar bättre. Vid utvärdering av bolag vet vi att det är bra med olika perspektiv, ändå föredrar många att rekrytera liknande personer", säger Anna Jönsson.

Anneli Enquist ser det som önskvärt både ur affärssynpunkt och för det långsiktiga utjämnandet av oförklarbara skillnader i lön och pension. Skandia tycker även det är viktigt att jobba mot ökad jämställdhet för att kunna svara upp för deras kunders behov.

Fler företag måste implementera medvetna rekryteringsstrategier

För att få in fler kvinnor i förvaltaryrket anser Anneli Enquist att det första som behöver göras är att synliggöra yrkesvalet så att män och kvinnor har samma möjligheter att fatta informerade beslut när man söker sig ut på arbetsmarknaden. Utöver det behöver fokus sättas på konsekvenserna av icke-jämställda yrkeskategorier, både för individen, de enskilda företagen och för samhället i stort.

"För det tredje är det centralt att fler företag inte bara tar fram utan även implementerar långsiktiga och medvetna rekryteringsstrategier för att attrahera och behålla såväl manliga som kvinnliga medarbetare", konstaterar hon, och tillägger att det också vore önskvärt med fler kvinnliga förebilder i branschen.

Även Anna Jönsson uppger att rekryteringsstadiet är viktigt:

"Våra portföljförvaltare stannar kvar länge vilket innebär att varje nyrekrytering är oerhört viktig. Personligen anser jag att vi behöver arbeta mer strukturerat med mål inom delar av organisationen som portföljförvaltning". 

Branschen som helhet menar Anna har ett jobb att marknadsföra sig och då särskilt förvaltaryrket mot kvinnor.

"Att vara portföljförvaltare är ett varierande yrke som kräver olika kompetenser och kanske inte den Gordon Gekko-bild som alltför många ser framför sig. Tvärtom ett spännande yrke för en person som är intresserad av miljö, politik och samhällsfrågor i stort", säger Anna Jönsson. 

Metodiken bakom studien

Det är inte helt lätt att kartlägga könsfördelningen på fondförvaltare i Sverige, eller i de övriga nordiska länderna, då det inte finns några krav enligt lag att rapportera kön på förvaltare. Därför har jag baserat denna undersökningen på de fonder som har rapporterat in namnet på sina förvaltare till Morningstar, eller där Morningstar har information om förvaltarens namn. Därefter har jag dragit en slutsats om det är en kvinnlig eller manlig förvaltare, ibland med hjälp av fondbolagens hemsidor. 

Som alltid finns det dock begränsningar vid studier likt denna, då den data som Morningstar sitter på kan vara ofullständig. Sedan är det också så att jag enbart kollat på de fonder som är registrerade i Sverige, och inte inkluderat övriga fonder som finns tillgängliga till försäljning. Det innebär att vissa fondbolag som har fonder registrerade i andra länder inte inkluderas i denna statistik. Men vid en titt på liknande studier både i Europa och globalt så är det knappast en tröst, siffrorna ser snarlika ut. 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar