Svensk inflation lägre än väntat i februari

Lägre elpriser fick inflationen att komma in lägre än väntat i februari vilket cementerar kommande räntesänkningar från Riksbanken. 

Johanna Englundh 2024-03-14 | 8:45
Facebook Twitter LinkedIn

 sverige

Inflationstakten enligt KPI var 4,5 procent i februari 2024, en nedgång från januari då den var 5,4 procent. Månadsförändringen från januari till februari var 0,2 procent enligt KPI. Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var 2,5 procent i februari.

"Lägre elpriser bidrog till att boendekostnaderna sjönk i februari", säger Caroline Neander, prisstatistiker på SCB.

Månadsförändringen i februari påverkades framför allt av att elpriserna sjönk, vilket bidrog till lägre boendekostnader samtidigt som hyrorna för hyresrätter höjdes. Ytterligare var det säsongsnormala prisökningar på kläder. Det var även prisökningar för drivmedel, tjänster inom rekreation och kultur samt för restaurang- och hotellbesök.

Inflationstakten enligt KPI, det vill säga förändringen i KPI från samma månad föregående år, var 4,5 procent i februari 2024. Det är en nedgång från januari, då inflationstakten var 5,4 procent.

I februari påverkades inflationstakten framför allt av ökade boendekostnader, där de främsta bidragen kom från hyror i hyresrätter, månadsavgifter för bostadsrätter samt räntekostnader för egnahem och bostadsrätter. Uppgången i boendekostnaderna mildrades av lägre elpriser.

Ytterligare så gick priserna upp för varor och tjänster inom rekreation och kultur, restaurangbesök samt kläder. Förutom de lägre elpriserna motverkades prishöjningarna även av att drivmedelspriserna har sjunkit sedan motsvarande månad föregående år.

Utfallet lägre än bankernas prognoser

Inför morgonens inflationssläpp hade de svenska storbankerna förväntat sig att siffrorna skulle komma in något högre. Förväntan låg på en KPI på 4,5-4,9 procent och KPIF på 2,5-2,9 procent. Den storbank som fick mitt i prick var Nordea. 


"Det svenska inflationstrycket fortsätter att lätta och indikatorer tyder på att detta kommer att fortsätta under de kommande månaderna. Riksbanken har signalerat att en räntesänkning under första halvåret inte kan uteslutas om inflationsutsikterna förblir gynnsamma, och det ser alltmer sannolikt ut att detta är fallet", skriver Swebanks analytiker Carl Nilsson, Glenn Nielsen och Jesper Hansson i en snabbkommentar. 

"Vi håller fast vid vår syn att Riksbanken börjar sänka i maj, men riskerna lutar fortfarande åt senarelagda sänkningar, som för alla centralbanker", tillägger analytikerna. 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar