Räntebesked: Vad du kan förvänta dig av Riksbanken på onsdag

Riksbanken lämnar nästa räntebesked på onsdagen den 27 mars, ett besked som kommer följas med stor spänning. Kommer de sänka räntan, behålla den oförändrad, och vad kommer de signalera om framtiden? Det här är vad du kan förvänta dig. 

Johanna Englundh 2024-03-25 | 8:00
Facebook Twitter LinkedIn

erik thedeen

Marknaden väntar sig en oförändrad styrränta på 4,0% från Riksbanken på onsdag, enligt siffror från Factset. Det nya för i år är att Riksbanken har åtta i stället för fem möten, vilket innebär att kommande publicering även innehåller de första nya prognoserna för i år. 

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve valde att lämna styrräntan oförändrad förra veckan. De senaste veckorna har det dock kommit flera styrkebesked från den amerikanska ekonomin – under årets första månader har siffror visat på oväntat hög inflation, en överraskande mängd nya jobb och höga producentpriser.

I och med att den amerikanska ekonomin utvecklas så pass annorlunda jämfört med den europeiska, såväl som den svenska, för tillfället bör marknaden inte se Fed som vägledande menar Morningstars europeiska marknadsstrateg Michael Field. 

Enligt SVT:s ekonomikommentator Alexander Norén är den amerikanska ekonomin ”mycket viktig” för Sverige, men just det här räntebeskedet hade inte så stor inverkan.

"Det som kommer att påverka Riksbanken är de kommande månadernas inflationsutfall", sade hon till Ekot.

Riksbanken håller styrräntan oförändrad trots lägre inflation i februari

Svensk inflation fortsatte att sjunka i februari, och var något lägre än väntat. Inflationstakten enligt KPI var 4,5%, en nedgång från januari då den var 5,4%. Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var samtidigt 2,5% i februari.

Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson räknar med att Riksbanken kommer lämna styrräntan oförändrar på onsdag, men att de kommer förbereda marknaden för att styrräntan kan sänkas i vår. 

"Det är allmänt förväntat att Riksbanken lämnar räntan oförändrad nästa vecka, vilket också är vår prognos. Däremot öppnas dörren på glänt för en räntesänkning i maj, vilken sedan realiseras enligt vår bedömning. Inga förändringar väntas vad gäller försäljningen av obligationsinnehaven", skrev Torbjörn Isaksson i en rapport inför Riksbankens besked. 

"Det är mycket som har fallit på plats för Riksbanken. Inflationen har sjunkit påtagligt, långsiktiga inflationsförväntningar är förankrade, löneökningarna är måttliga, läget på arbetsmarknaden försvagas, inhemsk efterfrågan är dämpad, indikatorer för företagens prissättningsbeteende har normaliserats och finanspolitiken har endast en lätt expansiv inriktning", fortsätter han. 

På två områden menar han dock att det fortfarande återstår frågetecken som lär diskuteras på Brunkebergstorg, nämligen för hög tjänsteinflation och risken för en kronförsvagning.

 

Styrräntan bör sänkas i maj, eller juni

Även om de fyra storbankerna är överens om att Riksbanken kommer lämna styrräntan oförändrad vid mötet innan påsk så spretar det kring när den första räntesänkningen faktiskt kommer presenteras. 

Nordea, Swedbank och SEB förväntar sig en första räntesänkning i maj, vilket skulle innebära att Riksbanken skulle sänka styrräntan före de stora centralbankerna ECB och Fed, menar Swedbank. 

"Vi tror att Riksbanken blir först ut av de västliga centralbankerna och sänker i maj. ECB och Fed sänker i juni enligt vår prognos, men vi tror att de signalerar detta ganska tydligt redan i april/början av maj. Både inflation och realekonomi talar tydligt för att Riksbanken behöver sänka först. Så länge kronan inte börjar försvagas igen tror vi också att så blir fallet", skriver de i sitt veckobrev. 

Handelsbanken sticker ut i gruppen, och tror inte på en räntesänkning förrän i juni, i likhet med de stora centralbankerna. 

"Det finns inget överhängande hot mot den samlade svenska ekonomin, så det är ingen brådska att sänka styrräntan. I detta läge ser vi inte att Riksbanken påbörjar sin sänkningscykel före de stora centralbankerna", skrev Handelsbankens prognosansvarig Johan Löf i en snabbkommentar den 15 mars. 

SBAB:s chefsekonom Robert Boije spår dock en sänkning redan i maj och ytterligare fyra gånger i år. Den rörliga bolåneräntan väntas sjunka under 4% till januari nästa år och ner mot 3,3% på två års sikt. 

"Sverige har utvecklats åt rätt håll vilket talar för fortsatt fallande inflation framöver. Inhemska faktorer i form av ökande arbetslöshet, och – relativt omvärlden – måttliga löneökningar och större räntekänslighet, bör väga tyngre än oron för kronkursen sett till frågan om Riksbanken kan sänka räntan före ECB eller inte", resonerar Robert Boije i en prognos. 

Schweiz överraskade marknaden med en räntesänkning

I en överraskande åtgärd före torsdagens marknadsöppning beslutade den schweiziska nationalbanken (SNB) att sänka sin styrränta med 0,25 procentenheter till 1,5% eftersom inflationen hade sjunkit till under 2%. Detta är den första räntesänkningen av en större europeisk eller amerikansk centralbank sedan den senaste höjningscykeln, eftersom den amerikanska centralbanken och Europeiska centralbanken beslutade att lämna räntorna oförändrade.

Ekonomer hade förväntat sig en första räntesänkning under sommaren. Men banken hänvisade till sina framgångar i kampen mot inflationen som en anledning till beslutet.

"Under några månader har inflationen varit tillbaka under 2% och därmed inom det intervall som SNB likställer med prisstabilitet", sade banken i sitt policyuttalande. I februari sjönk den schweiziska årliga inflationstakten till 1,2%. SNB förutspådde att inflationen sannolikt kommer att ligga kvar under 2% även under de närmaste åren.

"SNB visade att en mindre centralbank inte behöver vänta på de stora elefanterna för att sänka. Men framför allt har SNB redan uppfyllt sitt inflationsmål. Alplandet nådde 1,2 procents årlig prisökningstakt i februari", kommenterade Di:s Nils Åkesson beslutet och konstaterade samtidigt att beskedet från Schweiz plockar bort ännu ett hinder i vägen för Riksbanken att sänka räntan, åtminstone i maj. 

Riksbankens räntebesked publiceras 09.30 onsdagen den 27 mars. 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar