Schweiz överraskar marknaden och går före med räntesänkning

Uppmuntrad av den låga inflationen sänkte den schweiziska centralbanken räntan på torsdagen, vilket fick francen att falla mot dollarn.

Antje Schiffler 2024-03-21 | 14:28
Facebook Twitter LinkedIn

SNB banner in Zurich

I en överraskande åtgärd före torsdagens marknadsöppning beslutade den schweiziska nationalbanken (SNB) att sänka sin styrränta med 0,25 procentenheter till 1,5% eftersom inflationen hade sjunkit till under 2%. Detta är den första räntesänkningen av en större europeisk eller amerikansk centralbank sedan den senaste höjningscykeln, eftersom den amerikanska centralbanken och Europeiska centralbanken beslutade att lämna räntorna oförändrade.

Varför gick Schweiz först?

Ekonomer hade förväntat sig en första räntesänkning under sommaren. Men banken hänvisade till sina framgångar i kampen mot inflationen som en anledning till beslutet.

"Under några månader har inflationen varit tillbaka under 2% och därmed inom det intervall som SNB likställer med prisstabilitet", sade banken i sitt policyuttalande. I februari sjönk den schweiziska årliga inflationstakten till 1,2%. SNB förutspådde att inflationen sannolikt kommer att ligga kvar under 2% även under de närmaste åren.

Banken sade också att den tog hänsyn till apprecieringen av schweizerfrancen i reala termer under det senaste året, särskilt mot euron, i sin tidigare än förväntade åtgärd. Efter torsdagens räntebeslut tappade francen mer än 1% mot euron. Den schweiziska aktiemarknaden steg på räntesänkningen, som träder i kraft fredagen den 22 mars.

Enligt den schweiziska affärsnyhetsbyrån AWP anser en majoritet av kommentatorerna att räntesänkningen på 25 punkter är förnuftig, eftersom inflationen tydligt är tillbaka inom målintervallet. Dissidenter skulle ha velat att SNB skulle inta en mer försiktig hållning på grund av osäkerheterna kring andrahandseffekter på inflationen och ECB:s och Feds vänta-och-se-strategi, sade AWP.

Vilken centralbank kommer att sänka räntan härnäst?

Michael Field, europeisk marknadsstrateg på Morningstar, säger att ECB kan ta ledningen när det gäller räntesänkningar: "Vår nuvarande inställning är att Federal Reserve kommer att sänka räntan i juni, och den senaste Reuters-enkäten bland ekonomer förutspår också att ECB kommer att sänka samtidigt. Men om vi har lärt oss något under de senaste 12 månaderna så är det att förväntningarna på räntesänkningar ofta skjuts fram".

I slutändan är riskerna med att sänka räntan mycket lägre för ECB än för Fed, eftersom det är mer sannolikt att Europas ekonomi försämras ytterligare än att den överhettas inom en snar framtid.

Bank of England beslutade att hålla räntorna oförändrade på torsdagseftermiddagen, i linje med ekonomernas förväntningar.

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve beslutade på onsdagen att behålla räntorna på den högsta nivån på mer än två decennier, men lämnade utrymme för att sänka räntorna senare under året. Europeiska centralbanken lämnade också räntorna oförändrade vid sitt möte den 7 mars, men dess reviderade inflationsutsikter fick investerare att förvänta sig ECB:s första räntesänkning i juni.

I Norden behöll Norges Bank räntan oförändrad på 4,5% den 20 mars medan Sveriges Riksbank kommer att meddela sitt beslut den 27 mars. Bank of Japan höjde räntan tidigare i veckan.

Hur kommer räntesänkningar att påverka europeiska investerare?

Aktiemarknaderna tenderar att stiga vid förväntade räntesänkningar, medan obligationsmarknaderna tenderar att drabbas. Å andra sidan, med redan höga räntor innebär sjunkande räntor också lägre obligationsräntor, vilket driver upp obligationspriserna. Och lägre räntor gör befintliga obligationer, och särskilt de som redan emitterats under en period med höga räntor, mer attraktiva för avkastningen.

Samtidigt kommer sparräntorna på bankkonton sannolikt att minska, till nackdel för spararna. Fallande räntor, och förväntningarna om detta, kommer att göra konsumentskulder och bolån billigare. De schweiziska bolåneräntorna har stigit sedan början av året.

 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Antje Schiffler  är redaktör för Morningstar i Frankfurt.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar