När kan aktiva fonder slå passiva strategier?

VIDEO: Monika Calay på Morningstar berättar var aktiva fondförvaltare hittar möjligheter och när man bör hålla sig till passiva fonder.

Sunniva Kolostyak 2024-03-25 | 11:19
Facebook Twitter LinkedIn

 

 

Sunniva Kolostyak: Välkommen till Morningstar. Ska du investera i aktiva eller passiva fonder? För att försöka besvara den frågan är Monika Calay, forskningschef för passiva strategier på Morningstar, här idag.

Monika, det är alltid ett nöje att ha dig i studion. Du och ditt team har arbetat med undersökningen Active/Passive Barometer. Vad säger den oss om hur du bör investera i aktiva eller passiva fonder?

Monika Calay: Visst. Så när vi tittar på forskningen under det senaste decenniet ser vi att aktiva förvaltare har haft svårt att hålla jämna steg med passiva fonder. Och jag tror att det finns två huvudsakliga skäl till det. Den första är kostnaderna. Aktiva fonder är dyrare än sina passiva motsvarigheter. Och dessa kostnader ökar med tiden och kan verkligen äta upp avkastningen. Och för det andra är det tillgången till data. Data är nu mer allmänt tillgängliga. Information sprids snabbt. Därför är det svårare för aktiva förvaltare att hitta de dolda fläckarna, de dolda pärlorna som andra inte har sett ännu.

SK: Förra gången vi pratade om det här diskuterade vi globala aktieintäkter som en kategori där den aktiva sidan tillför värde. Är det fortfarande fallet i den här rapporten? Och finns det några andra kategorier inom aktier som folk bör titta närmare på?

MC: Visst. Så det är här det blir intressant. Aktiva förvaltare har historiskt sett varit framgångsrika i kategorin globala aktieutdelningar, och så är fortfarande fallet. Jag tror att den främsta anledningen till detta är att passiva fonder har en strukturell slagsida mot småbolag och mot värde. Och under det senaste decenniet har marknaden gynnat stora bolag och tillväxt. Detta var alltså ett område som aktiva förvaltare kunde utnyttja.

SK: Och en annan kategori som folk tycker att aktiva förvaltare borde göra bra ifrån sig i är tillväxtmarknader. Skapar de något mervärde där?

MC: Ja, låt oss tala om tillväxtmarknader. Tillväxtmarknader är en intressant kategori. Enligt konventionell visdom bör aktiva förvaltare ha större framgångar på mindre effektiva marknader, som tillväxtmarknaderna. Men data visar faktiskt en annan historia. Under både korta och långa perioder har aktiva förvaltares framgångar på tillväxtmarknaderna varit lägre än 50 procent, vilket innebär att passiva fonder faktiskt överträffar dem. Och jag tror att det främsta skälet, du gissade rätt, är kostnaderna. Aktiva förvaltare är faktiskt dyra i den här kategorin, fem till sex gånger dyrare än sina passiva motsvarigheter. Men det som är intressant är att vi under det senaste året har sett att framgångsgraden har ökat i kategorin tillväxtmarknader för aktiva förvaltare. Och det beror på att de har varit strategiska när det gäller sin landallokering. De har varit försiktiga när det gäller Kina och optimistiska när det gäller Brasilien, och dessa satsningar har varit till deras fördel.

SK: Så, om vi går vidare från aktier, hur är det då med räntebärande tillgångar? Hur ser det ut där?

MC: Visst. Så, räntebärande tillgångar är en annan sak. Aktiva förvaltare tenderar att klara sig bättre här. Obligationsmarknaden har sina egna egenheter och aktiva förvaltare kan utnyttja saker som att justera portföljen till räntekänslighet eller hitta guldkorn i kreditvärlden. Och särskilt nu när räntorna fluktuerar har det varit en fördel för aktiva förvaltare att vara smidiga. Och kreditval har faktiskt varit en riktigt stark sida för aktiva förvaltare, särskilt 2023 när vi tittar på kategorin investment grade.

SK: Så vad säger den här rapporten oss som investerare om hur vi bör allokera till aktiva och passiva förvaltare?

MC: Det är inte en storlek som passar alla. Och jag tycker att barometern är ett fantastiskt verktyg för tillgångsallokering. Och vi hoppas att det hjälper våra kunder att välja var de ska vara passiva och var det kanske är värt att lägga lite extra tid på att göra en due diligence för att hitta en stark aktiv fond.

SK: Monika, tack så mycket för att du är med oss i studion idag. För Morningstar är jag Sunniva Kolostyak.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Sunniva Kolostyak  är datajournalist för Morningstar UK

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar