Arm har stigit kraftigt, men det är ingen Nvidia

Den nuvarande värderingen av det brittiska bolaget drivs av en överdriven berättelse om artificiell intelligens, enligt en ny Morningstar-rapport.

Javier Correonero 2024-04-02 | 10:39
Facebook Twitter LinkedIn

Arm Holdings

Hypen kring termen AI vilseleder investerare om Arms verkliga potential som en teknikaktie, säger Morningstar-analytikern Javier Correonero i en ny rapport om det Nasdaq-listade brittiska företaget.

Även om Arm (ARM) har många fördelar att vara entusiastisk över, är dess aktiekurs inte en av dem. Efter att företaget rapporterat sitt resultat den 7 februari steg aktiekursen med mer än 50% och har sedan dess handlats till nära 140 USD, drivet av en överdriven berättelse om artificiell intelligens i kombination med entusiasm över de senaste höjningarna av royaltynivåerna efter introduktionen av den senaste arkitekturen, Armv9.

Medan Arm presterar bra och är en AI-mottagare, tror vi att dess AI-berättelse är underordnad, och vi förväntar oss inte en resultatböjning som är någonstans nära den för Nvidia.

Morningstar-betyg för ARM

  • Uppskattning av verkligt värde: $57 (nuvarande pris $126)
  • Morningstar betyg: ★
  • Morningstar Economic Moat Rating: Bred

 

Arm-aktien handlas till 90 gånger pris/intäkt

Den nuvarande aktiekursen försummar Arms behov av att fortsätta investera i forskning och utveckling för att fortsätta växa sin topplinje och sätter för höga förväntningar på tillväxt och marginaler, enligt vår åsikt. Vår uppskattning av verkligt värde på 57 USD förutsätter en årlig genomsnittlig omsättningstillväxt (CAGR) på 17% under det kommande decenniet och en terminal GAAP-rörelsemarginal på 44%, jämfört med de 22 % CAGR och 55% rörelsemarginal som krävs för att motivera en aktiekurs på 140 USD.

Även om det senare scenariot skulle leda till en medelfristig förbättring av Arms finansiella resultat, anser vi att det skulle skapa långsiktiga risker, eftersom företaget skulle behöva femdubbla sina royaltysatser på bara åtta år, extrahera för många dollar från värdekedjan och uppmuntra kunderna att leta efter alternativa arkitekturer som RISC-V. Med ett justerat pris/vinst-förhållande för 2025 på 90 gånger (exklusive aktiebaserad ersättning) och ett P/E-tal för 2025 enligt GAAP på 170, anser vi att investerare har mycket att förlora och lite att vinna på att köpa Arm-aktier.

Vad marknaden säger, vad Morningstar säger

Viktigaste slutsatserna från Morningstar rapport om Arm

  • Även om ekosystemleverantörer av halvledare som Arm kommer att dra nytta av AI, kommer de inte att göra det i samma utsträckning som Nvidia, med tanke på deras olika affärsmodeller och lägre operativa hävstångseffekt och prissättningskraft. Enkelt uttryckt behöver Nvidia inte spendera 50 gånger mer på programvara eller betala 50 gånger mer till Arm i royalties för att utforma ett "AI-chip" som säljs för 50 gånger mer. Vi förväntar oss att Arms vinster sannolikt kommer att växa mer i linje med intäkterna.
  • Arm står inför en paradox mellan innovation och vinstmarginal. Om man vill vinna marknadsandelar och fortsätta att höja royaltysatserna för att påskynda omsättningstillväxten måste man göra det med en bättre och effektivare arkitektur, vilket kräver fortsatta återinvesteringar i FoU. Höga återinvesteringar i FoU är dock oförenligt med den långsiktiga rörelsemarginal på 55% som krävs för att motivera den nuvarande aktiekursen på 140 USD, vilket innebär ett framåtblickande P/E-tal på 88, nästan dubbelt så högt som för konkurrenterna på 47.
  • En aktiekurs på 140 USD skulle kräva att Arm femdubblar sina royaltysatser på bara åtta år (en blandad sats på 8,5% 2030 jämfört med 1,7% 2022) och växer i mycket högre takt än halvledarmarknaden under två decennier. Enligt vår uppfattning är detta förslag alltför aggressivt och skulle uppmuntra kunderna att leta efter alternativ.
  • Vår uppskattning av verkligt värde på 57 USD tar upp denna paradox. Den utgår från att Arm kommer att behöva investera 15 miljarder USD i FoU under de kommande sju åren, eller 33% av intäkterna i genomsnitt, för att nå en blandad royaltysats på 5% 2030 och 6% 2033. Detta kommer att resultera i en årlig omsättningstillväxt på 17% och en terminal GAAP-rörelsemarginal på 44% under det kommande decenniet.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
ARM Holdings PLC ADR87,19 USD-16,90Rating
NVIDIA Corp762,00 USD-10,00Rating

About Author

Javier Correonero  är aktieanalytiker för Morningstar. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar