Kommer ECB att sänka räntan den 11 april?

Europeiska centralbankens beslut att sänka räntan skjuts sannolikt upp till juni, trots att inflationen sjönk snabbare än väntat i mars.

Antje Schiffler 2024-04-05 | 8:40
Facebook Twitter LinkedIn

European Central Bank

Trots sjunkande inflation väntas Europeiska centralbanken (ECB) hålla räntan oförändrad vid nästa veckas policymöte den 11 april. ECB-rådets ledamöter har tidigare hänvisat till behovet av att utvärdera nya lönedata, som kommer i maj, innan de fattar beslut om att sänka räntan.

Rådet träffas igen den 6 juni, en vecka innan den amerikanska centralbanken Federal Reserve fattar sitt räntebeslut (den 12 juni) och två veckor före Bank of Englands (BoE) och den schweiziska nationalbankens (SNB) möten, båda den 20 juni.

Sedan september 2023 har ECB hållit sin styrränta - känd som räntan på huvudsakliga refinansieringstransaktioner eller MRO - på rekordhöga 4,5%.

Aktie- och obligationsmarknaderna förväntar sig en räntesänkning i juni

Penningmarknaderna förväntar sig en första räntesänkning på 25 punkter i juni, med ytterligare tre räntesänkningar fram till slutet av 2024. En färsk Reuters-enkät visade att cirka 90% av de tillfrågade ekonomerna förväntar sig den första räntesänkningen i juni.

"Inflationen har sjunkit påtagligt och ligger nu inom räckhåll för centralbankernas målnivåer. Det betyder att det snart inte kommer att finnas någon anledning att inte sänka räntorna, om inflationen verkligen är under kontroll", sade Michael Field, europeisk marknadsstrateg på Morningstar.

ECB-rådets medlemmar har också gjort sitt för att underblåsa denna förväntan. Spaniens centralbankschef Pablo Hernandez de Cos sade till Bloomberg tidigare i veckan att hans "huvudscenario är att juni faktiskt kan bli den första sänkningen". Frankrikes centralbankschef Francois Villeroy de Galhau var inne på samma spår och sade att banken kommer att börja med en "måttlig" räntesänkning i vår, rapporterar Reuters.

Kommer ECB-rådets medlemmar också att skjuta fram sänkningar?

På andra sidan Atlanten sade ordföranden för den amerikanska centralbanken Federal Reserve (Fed) Jerome Powell på onsdagen att envist hög inflation kan hålla den amerikanska centralbanken borta från den förväntade räntesänkningen i juni.

Detta har väckt en del frågor i Europa om ECB kommer att gå vidare med sitt eget räntebeslut. Den Frankfurtbaserade banken har historiskt varit tveksam till att fatta monetära beslut före sin amerikanska motsvarighet, och den var också en av de sista stora centralbankerna att påbörja den senaste höjningscykeln.

Flera rådsmedlemmar, inklusive ECB-chefen Christine Lagarde, har försökt avfärda alla sådana överväganden och sagt att det som räknas för ECB är dess egna inflations- och ekonomiska prognoser. Och chefen för den finska centralbanken Olli Rehn betonade: "ECB är inte Feds 13:e federala distrikt".

Hans kollega och chef för Österrikes centralbank Robert Holzmann, som anses vara en av de mer hökaktiga medlemmarna i rådet, sa till den österrikiska tidningen Kronen Zeitung att den europeiska ekonomin växer långsammare än sin amerikanska motsvarighet och att Europa därför kan sänka räntorna före USA.

"Från dagens perspektiv skulle jag säga: räntesänkningar kommer sannolikt att komma. När beror till stor del på hur löne- och prisutvecklingen ser ut i juni", sade han. Ju lägre löneavtalen i Europa var, desto mer utrymme skulle det finnas för att sänka lånekostnaderna, sade Holzmann till Reuters.

Men han varnade också för att ECB bör vara försiktiga med att ensamma pressa ned räntorna. Om Fed inte sänker räntorna i juni skulle marknadsreaktionen på policydivergensen upphäva mycket av fördelarna med en ECB-sänkning, sade han i en intervju med Reuters nyligen.

Om ECB sänker styrräntorna tidigare och lägre än Fed kommer räntegapet mellan USA och euroområdet att vidgas. Detta kommer oundvikligen att få effekter på växelkurser, kapitalflöden och inflation. Investerarna har därför svårt att köpa ECB:s påståenden om oberoende.

Inflationen i euroområdet sjunker, marknaderna stiger

Inflationen i euroområdet sjönk till 2.4% på årsbasis i mars, jämfört med 2.6% i februari, sade Eurostat på onsdagen. Ekonomer hade förväntat sig en platt läsning månad för månad, så siffrorna blev en positiv överraskning. "Med inflationen nu inom räckhåll för ECB:s målnivå på 2% kommer investerarna att bli ännu mer övertygade om att räntesänkningar ligger i närtid", sade Michael Field. Kärninflationen, som visar priserna utan energi- och livsmedelskostnader, sjönk också till 2,9% i årstakt. Den låg på 3,1% i februari.

Han tillägger att den europeiska ekonomin på många sätt befinner sig i "Goldilocks" territorium, dvs inte för varmt och inte för kallt. "Den är tillräckligt svag för att centralbankerna inte ska vara oroliga för att överhetta den genom att sänka räntorna. Samtidigt har den fortfarande lite liv kvar i sig, att döma av de senaste datapunkterna som visar uppgångar i hypotekslån och aktivitet inom tjänstesektorn. Det betyder att stimulans här, i form av räntesänkningar, effektivt kan få igång den ekonomiska tillväxten."

Därmed inte sagt att Europa är på väg tillbaka ännu, det finns en fördröjningseffekt. "Även om centralbankerna snart genomför räntesänkningar kommer det att ta lite tid innan de slår igenom i ekonomin, och ECB förutspår bara 0,6 procents tillväxt 2024."

Han tillägger att den senaste tidens uppgångar på aktiemarknaderna inte har lett till en fantastisk rapportsäsong eller förbättrad vägledning från företagen. "Objektivt sett kommer vi dock allt närmare räntesänkningar, vilket säkerligen kommer att stimulera den europeiska ekonomin."

Det betyder att det snart inte finns någon anledning att inte sänka räntorna, om inflationen verkligen är under kontroll. Den 21 mars var den schweiziska centralbanken (SNB) överraskande den första storbanken att sänka räntan.

Kommer ECB att sänka räntan? Detta är vad ekonomer tror

Vi har samlat några expertkommentarer om den förväntade effekten av räntesänkningar på marknaderna.

Matthew Ryan, chef för marknadsstrategi på Ebury

Den disinflationistiska processen fortsätter att ta fart i euroområdet, vilket kommer att vara mycket välkomna nyheter för Europeiska centralbankens tjänstemän. Inte nog med att det huvudsakliga inflationsmåttet sjönk till sin lägsta nivå på nästan tre år, utan det mer trögrörliga kärnmåttet sjönk också till en tvåårslägsta under 3%, båda lägre än förväntningarna. Detta bör ge de politiska beslutsfattarna förtroende för att deras åtgärder fortsätter att bära frukt och att en lättnad i penningpolitiken snart kommer att vara motiverad. Vi ser nu en räntesänkning från ECB i juni som nästan säker - detta är för närvarande helt inprisat av marknadsaktörerna.

Tiffany Wilding, ekonom, och Andrew Balls, CIO Global Fixed Income, Pimco

I euroområdet ser vi förväntningarna på ECB och nivån på de 10-åriga räntorna som i stort sett rimliga jämfört med USA i vårt ekonomiska grundscenario. Vi ser dock att riskbalansen lutar mot en svagare ekonomisk utveckling och mer lättnader från ECB. Vi föredrar också den amerikanska dollarn framför euron och andra europeiska valutor som schweizerfrancen och den svenska kronan, i väntan på ytterligare amerikansk ekonomisk exceptionalism.

Robin Winkler, chefsekonom för Tyskland, Deutsche Bank Research:

Inflationsspöket fortsätter att blekna. Precis som i andra europeiska länder föll inflationstakten i Tyskland kraftigare än väntat i mars. Med "bara" 2,2% är inflationstakten på god väg att falla under den viktiga 2-procentsgränsen, åtminstone tillfälligt, senast i början av sommaren. Kärninflationen föll också till 3,3% i mars. Det innebär att inflationen är fortsatt hög. Den positiva utvecklingen i både Tyskland och resten av euroområdet bör dock uppmuntra ECB i dess avsikt att inleda en vändning i räntenivåerna i juni.

Jan Viebig, Chief Investment Officer, ODDO BHF SE

Vi räknar för närvarande med att ECB kan börja sänka styrräntorna sommaren 2024. Det viktiga för investerare är inte vilken månad centralbanken inleder räntesänkningarna, utan att en räntenedgång på troligen 50 till 100 punkter är mycket sannolik i år. Den som idag kortsiktigt placerar pengar på obligationsmarknaden kommer sannolikt endast att kunna återinvestera sitt kapital till lägre räntor i framtiden. Vi har därför ökat löptiden på obligationerna i våra portföljer. Kortfristiga placeringar i tidsbundna depositioner är för närvarande förknippade med en återinvesteringsrisk. Det är värt att fundera på mer långsiktiga investeringar.

Håll koll på den europeiska marknaden med vårt nyhetsbrev

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Antje Schiffler  är redaktör för Morningstar i Frankfurt.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar