Inflationen i Sverige i mars: Vad du kan förvänta dig

På fredag är det dags för inflationssiffror för mars, som är den sista inflationssiffran innan Riksbankens nästa penningpolitiska möte i maj. Utfallet kommer vara en viktig indikation för huruvida den första räntesänkningen kommer komma redan i maj, eller inte. Det här är vad du kan förvänta dig på fredag. 

Johanna Englundh 2024-04-11 | 8:14
Facebook Twitter LinkedIn

gamla stan

Inflationsutfallet i mars, som väntas publiceras den 12 april, kommer att vara av stor betydelse för de kortsiktiga utsikterna för styrräntan, och ett gynnsamt utfall kan bana väg för en sänkning från Riksbanken redan i maj. Inflationssiffrorna är nämligen centrala för Riksbanken när de ska besluta om tidpunkten och storleken på räntesänkningarna. 

"Vår prognos för KPIF ex energi ligger 0,2 punkter under Riksbankens prognos och ett lågt utfall i linje med våra förväntningar kommer att öka trycket på direktionen att sänka räntan redan i maj. Mars är den enda KPI-mätningen som kommer att presenteras inför räntebeskedet den 8 maj", säger SEB:s Olle Holmgren, Amanda Sundström och Marcus Widén i en rapport inför inflationssiffrorna.

Efter att inflationen kom in lägre än väntat i februari, till följd av framför allt lägre elpriser, spår flera marknadsbedömare att inflationen i mars kommer att ligga kvar kring samma nivå även i mars.  

Hur hög kommer inflationen vara i mars?

KPIF-inflationen, som är det mått som Riksbanken använder där ränteeffekter är borträknade, väntas komma in kring 2,5-2,6% i mars. I februari var inflationstakten enligt KPIF 2,5%.

Handelsbanken är mest pessimistiska till inflationssiffran i februari, och spår en KPI på 4,5% medan övriga storbanker tror samma mått kommer landa på 4,4%. Vad gäller det viktiga KPIF-måttet ser vi samma mönster hos storbankerna, Swedbank, Nordea och SEB tror på en siffra på 2,5% medan Handelsbanken tror på en något högre 2,6%. 

Vad driver inflationen i Sverige? 

För inflationssiffrorna i mars finns det risker på båda sidor, menar Johan Löf, prognosansvarig Handelsbanken. 

"Varupriserna kan falla kraftigare, eftersom mars är en volatil månad på grund av den stora årliga bokförsäljningen. För tjänster förutspår vi en ganska normal ökning, men det kan överraska på uppsidan med tanke på de fortfarande höga pristrycksindikatorerna från den sektorn", skriver Johan Löf. 

Swedbank konstaterar samtidigt att varuinflationen fortsätter att mattas av generellt och närmar sig noll, medan nedgången i tjänsteinflationen är flackare.

"Snabba avslut i hyresförhandlingarna gör boendeinflationen mer framtung och vi har reviderat upp prognosen marginellt i närtid, men sänkt den något på sikt. De rörliga elpriserna steg något i mars, men inflationen hålls samtidigt nere av lägre priser på fasta och anvisade elavtal", skriver Swedbank i sitt veckrobrev. 

Inflationen föll i februari

Inflationstakten i Sverige, mätt som KPIF, landade på 2,5% i februari, medan KPI var 4,5%, en minskning från januari då den var 5,4%. 

Månadsförändringen i februari påverkades framför allt av att elpriserna sjönk, vilket bidrog till lägre boendekostnader samtidigt som hyrorna för hyresrätter höjdes. Ytterligare var det säsongsnormala prisökningar på kläder. Det var även prisökningar för drivmedel, tjänster inom rekreation och kultur samt för restaurang- och hotellbesök.

När kommer Riksbanken sänka räntan? 

Den stora frågan på allas läppar är när Riksbanken kommer leverera den första räntesänkningen. Handelsbanken står fast vid sin prognos om en första sänkning i juni, medan Swedbank, SEB och Nordea tror på maj. 

Orosmolnet för tillfället är dock den svaga kronkursen, som kan sätta käppar i hjulen för en räntesänkning i maj. Men den svagare kronan är hittills inget stort problem för Riksbanken, menar Swedbank. 

Storbanken menar att om kronan varaktigt skulle ligga kvar kring nuvarande nivåer skulle KPIF-inflationen mot slutet av året kunna bli ca 0,2 procentenheter högre, något som skulle innebära att inflationstakten likväl är nära målet på 2%. 

"Det finns alltså skäl att tro att Riksbanken har visst överseende med nuvarande växelkursnivåer, under förutsättning att inflationen inte hålls uppe av andra anledningar", skriver Swedbank. 

Handelsbanken tycker dock att Riksbanken är för optimistisk och den är den enda av de fyra storbankerna som tror på en första räntesänkning i juni.  

"Vi spår mindre framsteg på kort sikt mot Riksbankens 2-procentsmål, och tillsammans med kronförsvagningen talar detta för att Riksbanken bör gå försiktigt fram", resonerar Handelsbanken.

Inflationssiffrorna för mars publiceras fredagen den 12 april 08.00.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar