ECB lämnar räntan oförändrad, signalerar om första sänkning i juni

Europeiska centralbanken ser ut att vara på väg mot en räntesänkning i början av sommaren - vissa styrelseledamöter tryckte till och med på för en sänkning vid detta möte. 

Antje Schiffler 2024-04-11 | 16:21
Facebook Twitter LinkedIn

Christine Lagarde

Europeiska centralbanken (ECB) lämnade styrräntan oförändrad för femte gången i rad vid torsdagens möte.

Räntebeslutet hade varit allmänt väntat. Enligt en färsk Reuters-enkät förutspådde 90% av ekonomerna att den första räntesänkningen inte skulle ske före juni. De huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten lämnades oförändrade på 4,50%, 4,75% respektive 4,00%.

De europeiska aktiemarknaderna och euron var mestadels oförändrade efter ECB:s uttalande.

Vid en presskonferens efter räntebeskedet sade ECB-chefen Christine Lagarde att en minoritet av ledamöterna i ECB-rådet stödde en räntesänkning på torsdagen, på grundval av uppmuntrande inflationsdata från april. De föll så småningom i linje med en klar majoritet av beslutsfattarna som stödde en vänta-och-se-strategi, tillade Lagarde.

När kommer ECB att börja sänka räntorna?

ECB gjorde inga uttryckliga kommentarer om när räntorna kan komma att sänkas, men för första gången i den nuvarande högräntecykeln sade man att det skulle vara lämpligt att sänka räntorna om nya uppgifter visar att inflationen återgår till målet på 2%.

"Om ECB-rådets nya bedömning av inflationsutsikterna, dynamiken i den underliggande inflationen och styrkan i den penningpolitiska transmissionen ytterligare skulle öka dess förtroende för att inflationen varaktigt närmar sig målet, skulle det vara lämpligt att minska den nuvarande nivån på den penningpolitiska restriktionen", hette det i pressmeddelandet.

"Alla ögon var riktade mot ECB:s uttalande idag, för att fastställa om Feds reservationer skulle ha någon inverkan på ECB:s framtida räntebeslut", säger Michael Field, europeisk marknadsstrateg på Morningstar. "Tack och lov för europeiska investerare verkar det som om ECB är nöjda med att gå sin egen väg, med ett språk i uttalandet som är tillräckligt vagt, men utan någon indikation på att de backar från att sänka räntorna så snart som i juni."

"Vi anser att detta tillvägagångssätt är helt pragmatiskt med tanke på den ekonomiska bakgrunden i Europa", tillade han. Den ekonomiska tillväxten är svag och ECB själva räknar med en tillväxt på endast 0,6% i år. Inflationen i euroområdet sjönk till 2,4 procent i årstakt i mars, ned från 2,6% i februari, vilket innebär att den ligger inom räckhåll för ECB:s mål på 2%.

"Vi har kommit en lång väg från de 10,6-procentiga inflationstopparna för bara 18 månader sedan, och vid denna tidpunkt verkar lägre räntor vara lämpliga", tillägger Field.

ECB-chefen Christine Lagarde sade att de flesta mått på underliggande inflation lättar, lönetillväxten dämpas gradvis och företagen absorberar en del av ökningen i arbetskraftskostnader i sina vinster.

I USA kollapsade förväntningarna på Federal Reserves räntesänkningar 2024, efter en inflationsrapport som var hetare än väntat. På obligationsmarknaden är förväntningarna nu inriktade på att Fed ska göra sin första sänkning av styrräntan i september. 

Om Fed inte sänker räntan i juni kan marknadsreaktionen på policydivergensen upphäva mycket av fördelarna med en ECB-sänkning. Om ECB sänker styrräntorna tidigare och mindre än Fed kommer dessutom räntegapet mellan USA och euroområdet att vidgas. Detta kommer att pressa ned euron mot den amerikanska dollarn och oundvikligen påverka kapitalflödena och inflationen.

Hur kommer räntesänkningar att påverka börsen?

Aktiemarknaderna tenderar att stiga vid förväntade räntesänkningar, medan obligationsmarknaderna tenderar att drabbas. Å andra sidan, med redan höga räntor innebär sjunkande räntor också lägre obligationsräntor, vilket driver upp obligationspriserna. Lägre räntor gör också befintliga obligationer, och särskilt de som redan emitterats under en period med höga räntor, mer attraktiva för avkastningen.

Samtidigt kommer sparräntorna på bankkonton sannolikt att sjunka, till nackdel för spararna. Låntagarna kommer däremot att gynnas av lägre räntor eftersom konsumentskulder och bolån blir billigare. I sin senaste Economic Bulletin skrev ECB att utlåningsräntorna på företagslån redan har sjunkit något, till 5,2% i slutet av 2023, medan bolåneräntorna ökade ytterligare till 4,0%.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Antje Schiffler  är redaktör för Morningstar i Frankfurt.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar