Dags att titta på kinesiska aktier igen?

En oälskad och underpresterande aktiemarknad kan visa tecken på en vändning när Kinas ekonomiska tillväxt överträffar prognoserna

Valerio Baselli 2024-04-24 | 14:57
Facebook Twitter LinkedIn

China dragon

Den kinesiska aktiemarknaden har utvecklats sämre än de globala finansmarknaderna i mer än tre år nu, men det finns tecken på att de ekonomiska utsikterna kan vara på väg att förbättras. Vi tittar på argumenten för att investera i Kina igen.

Kinas bruttonationalprodukt växte med 5,3% på årsbasis under det första kvartalet 2024, ett resultat över marknadens förväntningar och till och med högre än det redan ambitiösa mål som regeringen i Peking hade satt upp.

För några år sedan skulle en sådan siffra ha gått nästan obemärkt förbi, men idag skapar den rubriker eftersom den bekräftar motståndskraften i världens näst största ekonomi efter en lång tuff period.

”Den kinesiska ekonomin är positionerad för att rapportera en positiv utveckling mot bakgrund av den fortsatta implementeringen av expansiv politik och regeringens åtagande att göra vad som krävs för att stimulera tillväxten”, säger Xiaolin Chen, internationell chef på KraneShares.

Har Kinas ekonomi vänt blad? Det kan vara för tidigt att säga, menar marknadskommentatorer.

”Trots den ljusa starten på året har National Bureau of Statistics påpekat att grunden för Drakens ekonomiska tillväxt ännu inte är solid”, kommenterar Richard Flax, Chief Investment Officer på Moneyfarm, som uppmärksammar de utmaningar som den kinesiska ekonomin fortfarande står inför ”inklusive deflationshotet och den djupa krisen i byggbranschen, mitt i sjunkande priser på nya bostäder och stämningar mot kinesiska tegeljättar.”

Kinesiska aktier har släpat efter världen

I ungefär tre och ett halvt år har den kinesiska aktiemarknaden till stor del underpresterat de globala finansmarknaderna, inklusive andra tillväxtmarknader. Det finns många orsaker till detta: coronapandemin och de efterföljande nedstängningarna, kollapsen i fastighetssektorn, skuldbördan, geopolitiska spänningar med Taiwan och USA, exportkrisen och flykten av utländskt kapital.

I slutet av 2022 var Kina äntligen på väg ut ur sin nollkupongspolitik, med optimistiska prognoser om en robust återhämtning i konsumtionen, medan USA fortfarande hölls i ett grepp av inflation över målet och stigande räntor. Kort sagt, den ekonomiska och sociala öppningen i Peking hade fått många att förvänta sig den efterlängtade vändningen, men den inträffade aldrig. År 2023 steg S&P 500 med 22%, medan CSI 300 Index tappade 13% (i euro).

Ett tjockt moln av pessimism svävar nu över den kinesiska aktiemarknaden. Morningstar China Index NR har förlorat 42% av sitt värde från slutet av januari 2021 till slutet av mars 2024, medan Morningstar Global Markets index gjorde precis tvärtom (+40 procent) och Morningstar Emerging Markets index var något positivt (+4 procent; siffror i euro).

Som ett resultat av detta handlas kinesiska aktier till värderingar som inte setts på nästan ett decennium. Enligt CEIC:s data är Shanghai-börsens pris/vinstkvot den lägsta sedan slutet av 2014. Enligt Morningstars Global Market Barometer är kinesiska aktier dessutom för närvarande undervärderade med 31% i förhållande till verkligt värde (i förhållande till de aktier som omfattas av Morningstars analys).

Kina - Oinvesterbart eller oälskat?

Och det är här som marknaden är uppdelad mellan dem som tycker att den kinesiska marknaden är en alltför bra "contrarian" möjlighet för att missa och de som bara ser den som en värdefälla.

”Listan på skäl att hålla sig borta är inte kort”, kommenterade Tom Stevenson på Fidelity International i en kommentar.

”Den kinesiska konsumenten har kommit ut ur covid-perioden med en liten önskan att spendera de pengar som han hade lagt undan under sin påtvingade fängelsevistelse. Det är inte svårt att förstå när man betänker att ungdomsarbetslösheten är runt 16%. Samtidigt fortsätter fastighetssektorn, som kan stå för 30% av bruttonationalprodukten (BNP) om man tar hänsyn till relaterade aktiviteter som försäkringar, försäljning av hushållsapparater och andra kringtjänster, att se ut som en bubbla som långsamt töms på luft.”

Lägg därtill den ogynnsamma demografin, där antalet dödsfall överstiger antalet nyfödda för andra året i rad 2023, vilket tyder på att Kinas befolkning krymper och åldras. ”Den så kallade japanifieringen av Kina kan vara överdriven, men ekonomin måste bli betydligt mer produktiv för att klara de demografiska vindarna under de kommande åren”, fortsätter Stevenson.

Företagens resultat förbättras i Kina

Kort sagt, om en stor del av de internationella investerarna anser att Kina är ”oinvesterbart” kan det finnas goda skäl till det. Och de globala investeringsflödena håller faktiskt med, med så mycket som 18,2 miljarder dollar som tagits ut ur Kinas aktiefonder av investerare över hela världen under de senaste 12 månaderna.

Men alla delar inte den här uppfattningen. Kina är fortfarande världens näst största ekonomi, har fortfarande en tredjedel av världens tillverkningskapacitet, genererar 18% av den globala BNP:n, står för 16% av alla börsnoterade företag och 20% av det totala börsvärdet.

”Värderingar kan ibland vara låga av specifika skäl, men i det här fallet verkar kinesiska aktievärderingar vara frikopplade från fundamenta”, säger Chen på KraneShares.

”Vi ser stadiga förbättringar i de kinesiska bolagens vinster, men deras resultat och P/E-tal (pris/vinst) beter sig inte därefter. Detta tyder på att makroekonomiska faktorer påverkar den nuvarande trenden. Om den makroekonomiska miljön förblir stabil och företagens likviditet ökar, vilket stöder företagens tillväxt, finns det potential för en betydande omvärdering av dessa värderingar.”

Argumenten för aktiv förvaltning i Kina

I en kommentar från ledningsgruppen för Plenisfer Investments SGR betonas vikten av en aktiv förvaltning med ett selektivt tillvägagångssätt.

”Det finns otroliga möjligheter i Kina, men de måste hanteras med försiktighet.

”Historien säger oss att det inte fungerar att investera passivt i Kina och att kvaliteten på bolagen i indexen är mycket heterogen. Det finns många möjligheter i Kina, men bara om man gör researcharbetet för att se var värdet finns. I en tid då många internationella investerare har gett upp hoppet om Kina är förutsättningarna gynnsamma för dem som fortfarande är villiga att göra jobbet.”

Enligt Tessa Wong, specialist på kinesiska aktier på Allianz Global Investors, kommer USA:s försök att begränsa Kinas tekniska utveckling att leda till ett ökat fokus på inhemsk kapacitetsuppbyggnad inom nyckelsektorer, inte minst eftersom landet ”måste hitta ersättningstillväxt inom andra områden, särskilt genom att gå mot sektorer med högre värde och mer innovationsdrivna sektorer”.

Wong menar att Kina befinner sig i ett relativt tidigt skede av övergången till en ny modell som bygger på innovation och utveckling av ny teknik. ”Och det är just inom dessa sektorer som vi ofta hittar några av de mest attraktiva möjligheterna, särskilt nu när många aktier har krympt till mer attraktiva värderingar.”

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Valerio Baselli

Valerio Baselli  är reporter på Morningstars kontor i Paris.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar