Fonderna som äger konkurshotade Oscar Properties

Fastighetsbolaget Oscar Properties begärs i konkurs av obligationsägare, men eventuella konsekvenser för fondsparare ser ut att bli begränsade. 

Johanna Englundh 2024-04-30 | 8:19
Facebook Twitter LinkedIn

 oscar properties

Det var på torsdagen som innehavarna av Oscar Properties seniora icke-säkerställda obligationer uppgav att de skulle ansöka ”om att bolaget försätts i konkurs” om betalning och återbetalning inte har erlagts på fredagen. Enligt konkursansökan, har en delgivningsman "förgäves jagat huvudägaren Oscar Engelbert för att å obligationsägarnas vägnar kräva in nästan 900 miljoner kronor". 

Senare på torsdagen meddelade ordförande Peter Norman att han lämnar styrelsen. Även styrelseledamoten Markus Dragicevic hoppar av. Fastighetsbolaget står nu utan såväl vd som styrelseordförande. Tidigare vd Carl Janglin lämnade bolaget i februari och har inte ersatts.

I fredags lämnade även fastighetsbolaget sin kvartalsrapport, där det stod klart att resultat landade på -1.390 miljoner kronor (-401) och resultatet per aktie uppgick till -9:68 kronor (-2:87) i kvartalet.

 

Fondförvaltare undviker Oscar Properties 

Av alla de drygt 800 svenskregistrerade fonderna har endast sju fonder någon slags exponering mot det krisande fastighetsbolaget. Intressant nog noteras Oscar Properties inte i en enda fastighetsfond. Bland de sju fonder som har ett ägande i Oscar Properties är fem rena indexfonder, eller indexnära fonder, vilket innebär att ägandet i fastighetsbolaget helt enkelt bara speglar indexet som de följer. 

Men Skandia Balanserad och Skandia Försiktig är de enda aktivt förvaltade fonderna som syns i ägarlistan. Båda är blandfonder som investerar i både svenska och utländska aktier och räntebärande värdepapper. Dock är innehavet i Oscar Properties försumbart i båda fonderna, med 106 000 och 3 000 aktier i respektive portfölj. Positionen uppges även stå för 0,00% av portföljvikten i båda portföljerna, vilket illustrerar hur liten positionen är jämfört med fondens övriga innehav. Skandia Balanserad har 2000 innehav medan Skandia Försiktig har en portfölj med över 1500 innehav. 

Värt att poängtera är att de senaste inrapporterade portföljerna för dessa Skandiafonder till Morningstar är den sista februari, så det kan ha skett förändringar sedan dess. 

Fonderna som äger Oscar Properties 

 

Fonder sålt av Oscar Properties löpande sedan 2016

Sedan fastighetsbolagets storhetstid 2016/2017, då aktiekursen toppade kring 746 kronor per aktie, har svenska fonders ägande i Oscar Properties dalat i takt med aktiekursen. 

AMF Aktiefond Småbolag hade exempelvis aktier i Oscar Properties till ett marknadsvärde på 48,6 miljoner kronor sista april 2017, för att sedan i slutet på 2018 sälja av de sista aktierna. 

Även Penser Yield hade ett ägande i Oscar Properties, med cirka 15 miljoner aktier vid inledningen på 2020, för att sedan vid slutet på året ha sålt av hela innehavet, enligt portföljdata i Morningstar Direct. 

Senaste gången en Fastighetsfond noteras i ägarlistan, enligt Morningstar Direct, är precis innan aktiekursen toppade i mars 2017. I januari 2017 fanns Oscar Properties med i Länsförsäkringar Fastighetsfonds portfölj, för att sedan inte synas till igen. Även Carnegie Fastighetsfond Norden ägde aktier i OP, men den senaste gången bolaget syntes till i portföljen var i september 2016. 

Johan Henriks, som förvaltar Länsförsäkringar Fastighetsfond, meddelar i en kommentar till Morningstar att då han inte förvaltade fonden under 2017 så kan han inte kommentera fondens ägande i Oscar Properties då. 

"Däremot har bolagets utveckling varit väldigt svag och kantats av problem sedan jag har varit ansvarig förvaltare (sedan augusti 2020) samt under den tid jag var medförvaltare till LF:s fastighetsfonder och vi har av den anledningen valt att inte investera i bolaget", tillägger Johan Henriks. 

Fondägandet i krisande Oscar Properties är med andra ord försumbar, vilket troligtvis är en lättnad för många fondsparare som oroar sig för eventuella effekter av en konkurs. Samtidigt har konkurser hotat fastighetsbolaget tidigare, men om de lyckas även denna gång får framtiden visa. 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
Oscar Properties Holding AB0,31 SEK-10,67
Oscar Properties Holding AB3 420,00 SEK0,00

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar