ECB:s räntesänkning på rätt spår när kärninflationen faller

Den årliga inflationstakten ligger kvar på 2,4%, men nedgången i kärninflationen verkar stödja argumentet för att ECB ska sänka räntan före Federal Reserve

Sara Silano 2024-04-30 | 13:41
Facebook Twitter LinkedIn

European Central Bank in Frankfurt

Inflationen i euroområdet var stabil på 2,4 procent i årstakt i april, enligt Eurostats snabbestimat, vilket var i linje med ekonomernas förväntningar. Kärninflationen, som visar priser exklusive energi- och livsmedelskostnader, sjönk dock till 2,7% i årstakt från 2,9% i mars, vilket stödjer argumenten för en räntesänkning vid ECB:s nästa möte i juni.

”Efter den positiva överraskningen i mars, då inflationen sjönk med 0,2 procent, är ett oförändrat utfall i april ett hyggligt resultat”, säger Michael Field, europeisk marknadsstrateg på Morningstar.

”Viktigt var också dagens kärninflation. Den fortsatta nedgången i kärninflationen är ytterligare ett positivt tecken. Hökar har tidigare varit oroade över att tjänsteinflationen skulle kunna ta fart igen i Europa, drivet av strama arbetsmarknader, men data säger tack och lov något annat.”

I april var det tjänster som bidrog mest till inflationen i euroområdet (3,7 procent jämfört med 4 procent i mars), följt av livsmedel, alkohol och tobak (+2,8 procent på årsbasis, upp från föregående månad), industrivaror exklusive energi (+0,9 procent) och energi (-0,6 procent), enligt Eurostats beräkningar.

Europas ekonomi växer också

Inflationen i euroområdet kom tillsammans med BNP-data, som visade en tillväxt på 0,4% under årets första tre månader. Dessa uppgifter bekräftade att den europeiska ekonomin skiljer sig från den amerikanska, där oro för en återkommande inflation och en överhettad ekonomi kommer att påverka Federal Reserves räntebeslut i morgon.

”Den europeiska BNP-tillväxten överraskade idag på uppsidan med en tillväxt på 0,4 procent under det första kvartalet 2024, jämfört med samma kvartal förra året (+0,3 procent jämfört med föregående kvartal), men ECB:s förväntningar på helårstillväxten ligger kvar på 0,6 procent”, säger Field.

”Enligt de senaste opinionsundersökningarna förutspår en överväldigande majoritet av ekonomerna att den första räntesänkningen kommer i juni, och det är mycket osannolikt att dagens data kommer att ändra på det.”

Kommer ECB att sänka räntan den 6 juni?

Europeiska centralbankens (ECB) penningpolitiska möte äger rum den 6 juni, och inte bara ekonomer utan även vissa ECB-tjänstemän förväntar sig en första räntesänkning då.

I en intervju med Le Monde nyligen sade ECB:s vice ordförande Luis de Guindos att ”slaget inte är över, men vi har vunnit flera viktiga segrar på vägen mot disinflation”, och tillade att ”räntesänkningen i juni är ett fullbordat faktum”.

”Trots att de europeiska ekonomierna i stort sett har undvikit en mer omfattande recession i slutet av förra året fortsätter vi att förvänta oss svaga återhämtningar på kort sikt”, skrev Nomura i en färsk rapport, där de räknar med att de första räntesänkningarna kommer i juni. ”Eftersom penningpolitiken nu begränsar tillväxten verkar det troligt att nästa steg i räntorna kommer att vara nedåt för ECB.”

Hur dollarn och euron kan reagera

Dagens eurozonsdata verkar bekräfta en divergens i penningpolitiken mellan Europa och USA. I morgon kommer Federal Reserve (Fed) att besluta om räntorna mot ett mycket annorlunda scenario än för några månader sedan. Marknaderna förväntar sig nu att Fed ska hålla räntorna längre.

”Mot bakgrund av ny data som visar att inflationen är fortsatt envis drar finansmarknaderna snabbt ned sina förväntningar på räntesänkningar i år”, säger Sarah Hansen, marknadsreporter på Morningstar.

Med investerare som förbereder sig för att den första amerikanska räntesänkningen kan komma under hösten, eller senare, väntas dollarn stärkas mot euron. En stark dollar är positivt för investerare som är exponerade mot den amerikanska marknaden, även om det gör det dyrare att köpa finansiella instrument i USD.

”Den senaste tidens dollarförstärkning speglar marknadens nuvarande inställning till Fed”, säger Giacomo Calef, chef för NS Partners i Italien.

”Handlarnas förväntningar, som förutspådde 6/7 räntesänkningar i slutet av 2023, har kraftigt nedgraderats och nu diskonteras, för 2024, från minst en sänkning till så många som två. Allt detta lämnar en öppen fråga om centralbankernas nästa steg, där ECB möjligen kan föregripa Fed i den efterlängtade monetära svängen.”

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Sara Silano

Sara Silano  Sara Silano är chefsredaktör för Morningstar Italien.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar