Inför Riksbankens räntebesked: Vad du kan förvänta dig på onsdag

Det här är vad du kan förvänta dig inför Riksbankens kommande räntebesked den 8 maj

Johanna Englundh 2024-05-03 | 10:00
Facebook Twitter LinkedIn

 Riksbanken

Riksbanken lämnar nästa räntebesked onsdagen den 8 maj klockan 09.30. Det nya för i år är att Riksbanken har åtta i stället för fem möten, vilket innebär att kommande publicering är ett uppdateringsmöte utan nya prognoser. Det här är vad du kan förvänta dig på onsdag. 

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve valde att lämna styrräntan oförändrad i onsdags, och en kommande räntesänkning är långt borta. Men Fed behöver inte vara vägledande för Riksbankens beslut, i och med att den amerikanska ekonomin utvecklas så pass annorlunda jämfört med den europeiska, såväl som den svenska. 

Inflations- och tillväxtskillnaderna har således ökat, främst drivet av USA-överraskningar, vilket skapar olika spelplaner för världens stora centralbanker, konstaterar SEB i sin senaste Nordic Outlook. 

"USA:s tillväxt och inflationsläge i jämförelse med t ex Europas svagare ekonomiska aktivitet och bättre inflationsutsikter gör att t ex Riksbanken och ECB sänker räntan redan i maj-juni medan Fed tvingas avvakta till tredje kvartalet", framkommer det i den nordiska utsiktsrapporten, där det samtidigt flaggas för att denna situation utmanar Europas och Asiens centralbanker som riskerar att få hantera en svag inhemsk valuta mot en stark dollar, något som i sig utgör en tillfällig inflationsrisk. 

Lägre inflation bäddar för räntesänkning från Riksbanken i maj

Svensk inflation fortsatte att sjunka i mars, och var något lägre än väntat. Inflationstakten enligt KPI var 4,1% i mars 2024, en nedgång från februari då den var 4,5%. Månadsförändringen från februari till mars var 0,1% enligt KPI. Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) landade samtidigt på 2,2%.

Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson menar att den överraskande låga inflationen "borgar för en räntesänkning med 25 punkter till 3,75 procent den 8 maj". Den svenska kronans kräftgång menar han lär bekymra Riksbanken, men kommer inte stoppa en räntesänkning nästa vecka.

"Inflationen var tydligt lägre än väntat i mars och dämpade prisindikatorer enligt bland annat Konjunkturinstitutets barometer understryker risken för att inflationen kan bli mycket låg senare i år. Löneökningarna är förhållandevis måttliga, inhemsk efterfrågan är dämpad, energipriserna ligger nära historiska nivåer och det finns ett globalt överutbud av billiga varor. Med andra ord finns det flera skäl till att pristrycket är lågt, och även den hårt bevakade tjänsteinflationen har dämpats", skriver Torbjörn Isaksson i en rapport inför Riksbankens besked.

Även SEB menar att sannolikheten för en första räntesänkning i maj är hög. Däremot räknar storbankens analytiker med att direktionen kommer att säga att planen att sänka räntan gradvis ligger fast och därmed skruva ned förväntningarna på att räntan sänks igen redan i juni, och SEB har därmed flyttat fram sin prognos för den andra räntesänkningen till augusti från juni. 

Samma tongångar noteras från Swedbank och Handelsbanken, vars anaytiker också spår en räntesänkning nästa vecka. 

Men alla är inte lika optimistiska om en potentiell första räntesänkning från Riksbanken på onsdag. I en intervju med Morningstar resonerade Taner Pikdöken, ränteförvaltare på Atlant Fonder att det kommer vara svårt för Riksbanken att gå ut med en räntesänkning innan ECB. Att en räntesänkning kommer komma är han inställd på, men diskussionen huruvida den första sänkningen kommer komma i maj eller juni ser han som mindre viktig. 

Kronkursen är Riksbankens främsta oro

Även om de fyra storbankerna lutar mot att vi kommer få se en första räntesänkning från Riksbanken på onsdag lyfter alla kronkursen som det största hindret. 

"Det enda hinder som Riksbanken kan se för snabba räntesänkningar är kronans växelkurs. Tillsammans med ett gäng andra valutor har kronan försvagats mot dollarn. Vår sargade valuta har även tappat mark mot euron", skriver Nordea i en makroanalys. 

De adderar dock att den senaste tidens depreciering "knappast lär hindra Riksbanken från att sänka räntan den 8 maj", och menar att en sänkning nästa vecka i stora drag skulle vara i takt med ECB som har varit ovanligt tydlig med att en räntesänkning sker i början på juni.

Även Swedbanks analytiker är inne på samma spår: att kronan inte har försvagats tillräckligt för att äventyra den nedåtgående trenden i inflationen. Swedbank spår tre ytterligare räntesänkningar i år, med den nästa i september följt av november och december. Först nästa år kommer styrräntan sänkas till en "normal nivå", som de anser är 2%. 

Men Handelsbanken ser inte sänkningen i maj "som ett avslutat kapitel", utan lyfter just årets kronförsvagning som ett orosmoln. Även om det i deras mening sannolikt skulle krävas ytterligare en betydande försvagning av kronan för att Riksbanken inte ska agera.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar