Månadens sämsta ETF:er

WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF och Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF var bland de sämst presterande ETF:erna i maj 2024.

Bella Albrecht 2024-06-05 | 8:30
Facebook Twitter LinkedIn

 topp 10

Börshandlade fonder, eller ETF:er, är ofta billiga alternativ för sparare som vill följa populära index eller utnyttja erfarna förvaltarval i ett försök att slå marknaden. De bästa ETF:erna kan fungera som billiga byggstenar i en portfölj, och till skillnad från öppna fonder handlas alla ETF:er under hela dagen på en börs.

I maj 2024 inkluderade de sämsta resultaten WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF (WCBR) och Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF (INDO). Uppgifterna i denna artikel kommer från Morningstar Direct.

För att läsa om de bäst presterande ETF:erna, kolla in vår andra artikel.

Urval av de sämst presterande ETF:erna

För att hitta månadens sämsta aktie-ETF:er screenade vi ETF:er i Morningstars kategori "Equity" som finns tillgänglinga för sparare i Sverige. Vi exkluderade börshandlade certifikat, så kallade ETN:er, och ETF:er med mindre än 25 miljoner USD (261,2 miljoner kronor) i totala tillgångar.

Bland de sämst presterande ETF:erna fanns två från kategorin Indonesia equity, där fonderna föll med 9,10% i maj.

De 10 sämstpresterande ETF:erna i april 2024:

 1. WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF WCBR
 2. Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF INDO
 3. Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF  XMIN
 4. iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)  IBZL
 5. iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)  4BRZ
 6. Amundi MSCI Brazil UCITS ETF  RIO
 7. Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF  XMBD
 8. iShares MSCI Brazil ETF EWZ
 9. WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF WCLD
 10. iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) IKOR

Morningstarbetyg för de sämsta aktie-ETF:erna

WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF

 • Morningstar Rating: ★★★
 • Kostnadsandel: 0,45%.
 • Morningstar Kategori: Aktie Teknologi

Den sämst presterande ETF:en i maj var WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF på 1,8 miljarder kronor som tappade 10,41%. Den passivt förvaltade WisdomTree ETF föll mer än den genomsnittliga förlusten på 0,05% för fonder i kategorin aktieteknologi i maj. Under de senaste 12 månaderna har WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF stigit med 12,31%, vilket placerar den i den 72:a percentilen inom sin kategori och underpresterar jämfört med den genomsnittliga fondens avkastning på 19,35%.

WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF, som lanserades i januari 2021, har en Morningstar Medalist Rating på Bronze.

Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF

 • Morningstar-betyg: ★★★★★
 • Kostnadsandel: 0,45%.
 • Morningstar Kategori: Indonesien Aktier

Med en förlust på 10,37% var Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF på 543 miljoner kronor den näst sämsta ETF:en på vår lista för maj. Den passivt förvaltade Amundi ETF föll mer än den genomsnittliga förlusten på 9,10% för fonder i Indonesiens aktiekategori. Under de senaste 12 månaderna har Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF förlorat 17,47%, vilket placerar den i den 58:e percentilen inom sin kategori och ungefär i linje med den genomsnittliga fondens förlust på 17,32%.

Den guldklassade Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF lanserades i mars 2019.

Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF

 • Morningstar Rating: ★★★★
 • Kostnadsandel: 0,65%.
 • Morningstar Kategori: Indonesien Aktier

Den tredje sämst presterande ETF:en i maj var Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF om 491 miljoner kronor, som föll med 10,35%. Xtrackers ETF, som är passivt förvaltad, föll mer än den genomsnittliga förlusten på 9,10% för fonder i Indonesiens aktiekategori. Under de senaste 12 månaderna har ETF:en sjunkit med 17,60% och placerar sig i den 62:a percentilen inom sin kategori, ungefär i linje med kategorins genomsnittliga 1-åriga förlust på 17,32%.

Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF har en Morningstar Medalist Rating på Silver. Den lanserades i mars 2010.

iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)

 • Morningstar Rating: ★★★★
 • Kostnadsandel: 0,74%.
 • Morningstar Kategori: Brasilien Aktie

Den 2,9 miljarder kronor stora iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) var den fjärde sämst presterande ETF:en i maj, med en förlust på 9,06%. Den passivt förvaltade iShares ETF presterade sämre än den genomsnittliga förlusten på 7,63% för fonder i Brasilien aktiekategori. Under det senaste året har ETF:en ökat med 6,04% för att hamna i den 39:e percentilen inom sin kategori, vilket överträffar kategorins genomsnittliga ettårsavkastning på 2,10%.

Den bronsrankade iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) lanserades i november 2005.

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)

 • Morningstar Rating: ★★★★
 • Kostnadsandel: 0,27%.
 • Morningstar Kategori: Brasilien Aktie

Femte sämsta fond var iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) om 28,5 miljarder kronor som tappade 9,05% under maj månad. Den passivt förvaltade iShares ETF föll mer än den genomsnittliga nedgången på 7,63% för fonder i kategorin Brasilien aktier. Under det senaste året steg iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) med 6,98% och hamnade i den 10:e percentilen inom sin kategori. Det överträffade kategorins genomsnittliga ettåriga avkastning på 2,10%.

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) har en Morningstar Medalist Rating på Gold. Den lanserades i oktober 2018.

Amundi MSCI Brazil UCITS ETF

 • Morningstar Rating: ★★★★
 • Kostnadsandel: 0,65%.
 • Morningstar Kategori: Brasilien Aktie

Den sjätte sämst presterande ETF:en i maj var Amundi MSCI Brazil UCITS ETF på 1,7 miljarder kronor som tappade 9,04%. Den passivt förvaltade Amundi ETF föll mer än den genomsnittliga förlusten på 7,63% för fonder i kategorin brasilianska aktier. Under de senaste 12 månaderna har Amundi MSCI Brazil UCITS ETF stigit med 6,80%, vilket placerar den i den 16:e percentilen inom sin kategori och överträffar den genomsnittliga fondens avkastning på 2,10%.

Amundi MSCI Brazil UCITS ETF har en Morningstar Medalist Rating på Bronze. Den lanserades i mars 2019.

Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF

 • Morningstar Rating: ★★★★
 • Kostnadsandel: 0,25%.
 • Morningstar Kategori: Brasilien Aktie

Med en förlust på 9,02% var Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF på 702 miljoner kronor den sjunde sämst presterande ETF:en på vår lista för maj. Den passivt förvaltade Xtrackers ETF föll mer än den genomsnittliga förlusten på 7,63% för fonder i kategorin Brasilien. Under de senaste 12 månaderna har Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF ökat med 6,78%, vilket placerar den i den 21:a percentilen inom sin kategori och överträffar den genomsnittliga fondens avkastning på 2,10%.

Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF, som lanserades i juni 2007, har en Morningstar Medalist Rating på Gold.

iShares MSCI Brazil ETF

 • Morningstar Rating: ★★★
 • Kostnadsandel: 0,00%.
 • Morningstar Kategori: Latinamerika Aktie

Den åttonde sämsta ETF:en i maj var iShares MSCI Brazil ETF, 48,4 miljarder kronor, som föll med 8,83%. iShares ETF, som är passivt förvaltad, föll mer än den genomsnittliga förlusten på 6,56% för fonder i aktiekategorin Latinamerika. Under de senaste 12 månaderna steg ETF:en med 5,57% och placerade sig i den 58:e percentilen inom sin kategori, ungefär i linje med den genomsnittliga ettåriga avkastningen på 5,70%.

iShares MSCI Brazil ETF, som lanserades i juli 2000, har en Morningstar Medalist Rating på Silver.

WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF

 • Morningstar Rating: ★
 • Kostnadsandel: 0,40%.
 • Morningstar Kategori: Aktieteknologi

WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF på 3,3 miljarder kronor var den nionde sämsta ETF:en i maj med en nedgång på 8,68%. Den passivt förvaltade WisdomTree ETF presterade sämre än den genomsnittliga förlusten på 0,05% för fonder i kategorin aktieteknologi. Under det senaste året sjönk ETF 3,34% för att landa i den 92: a percentilen, vilket underpresterade kategorins genomsnittliga ettårsavkastning på 19,35%.

WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF har en Morningstar Medalist Rating på Bronze. Den lanserades i september 2019.

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)

 • Morningstar Rating: ★★
 • Kostnadsandel: 0,74%.
 • Morningstar Kategori: Korea Equity

Tionde sämst var den 4,1 miljarder kronor stora iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist), som tappade 7,60% i maj. Den passivt förvaltade iShares ETF föll mer än den genomsnittliga förlusten på 5,71% för fonder i Korea aktiekategorin under månaden. Under det senaste året har iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) sjunkit med 3,65% och avslutade 12-månadersperioden i den 100:e percentilen inom kategorin Korea equity. Den föll mer än kategorins genomsnittliga ettåriga förlust på 0,39%.

Den neutralt värderade iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) lanserades i november 2005.

Vad är ETF:er?

Börshandlade fonder är investeringar som handlas under hela dagen på börser, ungefär som enskilda aktier. De skiljer sig från traditionella fonder - så kallade open-end-fonder - som bara kan köpas eller säljas till ett enda pris varje dag. Historiskt sett har ETF:er följt index, men under de senaste åren har fler ETF:er förvaltats aktivt. ETF:er täcker en rad olika tillgångsklasser, inklusive aktier, obligationer, råvaror och nu senast kryptovalutor.

ETF:er erbjuder investerare ett effektivt sätt att få exponering mot marknaderna, ofta med låga avgifter och en enkel köp- och säljprocess. 

De bästa ETF:erna: Fler idéer att  överväga

Investerare som vill hitta mer inspiration när det kommer till ETF:er kan göra följande:

 • Använd ETF Screener-verktyget för att hitta de bästa ETF: erna enligt dina specifika kriterier. Du kan söka efter fonder baserat på deras avgifter, Morningstar Medalist Ratings, manager tenures och mer.
 • Besök vår ETF-sida för att hålla dig informerad om aktuell Morningstar forskning och analys om börshandlade fonder.
 • Jämför fonder och ETF:er sida vid sida och följ enkelt deras värderingar, betyg och avgifter.

Denna artikel sammanställdes av Bella Albrecht, redigerades av Lauren Solberg och granskades av Johanna Englundh.

Som en del av vårt uppdrag att ge investerare mer information sammanställdes den här artikeln från Morningstars data och oberoende forskning med hjälp av automatiseringsteknik. Den ursprungliga artikeln skrevs av Morningstars reportrar och redaktörer. Denna uppdaterade version har granskats av en redaktör.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Bella Albrecht  är datajournalist hos Morningstar

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar