Börsen i korthet: Fullt fokus på amerikansk inflation

En högre KPI skulle utmana det dominerande narrativet bland investerare om att inflationen sjunker

Dan Kemp 2024-05-13 | 11:40
Facebook Twitter LinkedIn

binoculars

Insikter om viktiga marknadsresultat och ekonomiska trender från Dan Kemp, Morningstars globala chef för research och investeringar.

Under en vecka med mycket makroekonomisk statistik kommer investerarnas fokus sannolikt att ligga på inflationsdata med den senaste avläsningen av producentpriserna på tisdag och konsumentprisindex (KPI) på onsdag. Årliga kärn-KPI (som exkluderar volatila livsmedels- och energipriser) väntas sjunka från 3,8% till 3,6%. En högre siffra skulle utmana det dominerande narrativet bland investerare att inflationen faller (om än i långsammare takt än de flesta hoppats) och skulle kunna leda till volatilitet i tillgångspriserna. Det är dock viktigt att komma ihåg att en enskild ekonomisk datapunkt är av liten nytta när man uppskattar avkastningen för ett tillgångsslag och därför mer sannolikt är en fälla än en möjlighet för investerare.

Sentimentet hos investerarna i fokus

Morningstar US Market Index steg med 1,85% och obligationsräntorna sjönk i takt med att investerarna fick lugnande besked om den framtida ränteutvecklingen. Detta ger oss ett bra exempel på hur viktigt investerarnas sentiment är för tillgångspriserna över korta tidsperioder. Att skilja dessa förändringar i sentimentet från justeringar av en tillgångs fundamentala attraktionskraft är en av de viktigaste utmaningarna när det gäller investeringar, eftersom det förra kan utlösa våra naturliga beteendemässiga fördomar och uppmuntra oss att fatta dåliga investeringsbeslut.

Man kan se hur sentimentet påverkar de globala aktiemarknaderna när man bryter ned dem i sina beståndsdelar. Under årets första kvartal kom 50% av avkastningen på amerikanska aktier från ett positivt sentiment, uttryckt som en ökning av förhållandet mellan pris och vinst, snarare än från den fundamentala avkastningen för de företag som ingår i indexet (vinstmarginaler, försäljning och återbetalning av kapital till aktieägarna).

Även om sentimentet kan fortsätta att förbättras och driva aktiekurserna högre är det viktigt att investerarna inser att sentimentkomponenten i en portföljs värde kan försvinna om investerarna blir dystrare i sina prognoser. Detta är dock inte en anledning att ändra investeringsstrategi eftersom detta värde sannolikt kommer att byggas upp igen i framtiden, förutsatt att tillgångens pris inte väsentligt överstiger dess verkliga värde.

Om du vill fördjupa dig ytterligare i denna typ av data kan du ladda ner vår kvartalsvisa Markets Observer här eller hitta den på Direct Compass.

Investera under ett valår

En viktig drivkraft för sentimentet i år kommer sannolikt att vara det allmänna valet. Research från Morningstar Wealth illustrerar faran med att låta politiska åsikter påverka investeringsbeslut och vikten av att förbli fokuserad på lång sikt och ignorera alla politiskt drivna prognoser som kommer att bli en större del av nyhetscykeln när året fortskrider.

Denna artikel publicerades ursprungligen på morningstar.co.uk

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Dan Kemp  är Chief Investment Officer, Morningstar Investment Management EMEA

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar