Något svagare svensk inflation än väntat i april

Inflationstakten enligt både KPI och KPIF kom in lägre än väntat i april, vilket är goda nyheter för Riksbanken

Johanna Englundh 2024-05-15 | 14:44
Facebook Twitter LinkedIn

gamla stan butiker med folk på gatan

Konsumentpriserna i Sverige ökade mindre än väntat i årstakt i april. På årsbasis steg konsumentpriserna, KPI, 3,9%, medan storbankerna hade förväntat sig en siffra mellan 4,0-4,1%. 

KPIF-inflationen, som är det mått som Riksbanken använder där ränteeffekter är borträknade, landade på 2,3% i april. Här låg förväntningarna från storbankerna på 2,4%-2,6%. KPIF exklusive energi var oförändrade 2,9%.

"Effekten av ökade räntekostnader för bolån avtar, vilket bidrar till att inflationstakten sjönk något i april", säger Carl Mårtensson, prisstatistiker på SCB.

Stigande räntekostnader för hushållens bolån bidrog med 1,8 procentenheter till inflationstakten enligt KPI. Elpriserna var även lägre, vilket är vanligt för månaden. Hyrorna för lägenheter är samtidigt inkluderade i april och de har höjts.

Månadstakten var 0,3% för KPI och KPIF. Exkluderas energi var ökningstakten 0,4%.

"Att döma av ännu ett mjukt utfall är inflationen fortsatt välhållen i förhållande till Riksbankens prognos i mars med få tecken på stigande pristryck. Tvärtom kommer svag efterfrågan från hushållen i kombination med relativt låga löneökningar sannolikt att hålla den svenska inflationen under jämförbara länder den närmaste tiden", skriver Carl Nilsson, Glenn Nielsen och Jesper Hansson, analytiker Swedbank, efter inflationssiffrorna. 

När kommer nästa räntesänkning från Riksbanken? 

Swedbank konstaterar att de håller fast vid att Riksbanken avvaktar med fortsatta räntesänkningar till september. Då menar de att både ECB och Fed bör ha börjat sänka räntan de också, och att kronan sannolikt står på en starkare grund än nu.

"Dagens mjuka inflationsutfall förstärker Riksbankens optimistiska syn på inflationen och förskjuter riskerna för en andra räntesänkning närmare augusti snarare än september, även om utsikterna för juni inte förändras, enligt vår bedömning", skriver Swedbanks analytiker. 

Även Handelsbanken håller fast vid sin syn på en försiktig policynormalisering och räknar med ytterligare två sänkningar 2024, i september och december, följt av ytterligare fyra sänkningar ned till 2,25 procent i september 2025. SEB är inne på samma spår, att det inte blir någon räntesänkning i juni, men att nästa kommer i augusti. 

"Men om KPIF ex energi överraskar på nedsidan jämfört med vår prognos i maj finns det en möjlighet till en sänkning i juni. Marknaderna prissätter för närvarande 8 punkter lägre styrränta i juni och vi anser att detta är rimligt. Vi fortsätter att förvänta oss 3 räntesänkningar under andra halvåret i år, vilket är lägre än marknadens nuvarande prissättning på 2 sänkningar", skriver SEB i en kommentar. 

Om nästa inflationsutfall fortsätter att överraska på nedsidan så behöver det dock inte innebära att Riksbanken väljer att lätta på gasen ytterliggare i juni, utan de kan komma att ha överseende med en inflation under 2%-målet, menar Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker Nordea. 

"Riksbanken verkar tveksam till att sänka räntan igen i juni. Det främsta skälet till att avvakta i juni är den svaga växelkursen, medan inflations- och arbetsmarknadsutvecklingen är starka argument för ytterligare penningpolitiska lättnader. Direktionen verkar tolerera om inflationen tillfälligt avviker från 2%-målet", skriver analytikern och tillägger att han dock tror att Riksbanken kommer behöva sänka styrräntan mer än de prognostiserar men att en sänkning i juni är mindre sannolik. 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar