5 topprankade ETF:er för utdelningsinvesterare

Utdelande ETF:er är utformade för att erbjuda regelbundna utdelningar med låg volatilitet, oavsett marknadsförhållanden

Valerio Baselli 2024-05-21 | 9:57
Facebook Twitter LinkedIn

EM Currency Main EMEA

Under denna temavecka om utdelningar lyfter vi fram fem börshandlade fonder (ETF:er) med hög avkastning, med ett medaljbetyg i silver eller guld

För investerare som letar efter fonder som genererar en regelbunden inkomstström är fonder med exponering mot de företag som har de högsta direktavkastningen ett attraktivt alternativ.

Dessa produkter är utformade för att ge regelbundna utdelningar med låg volatilitet, oavsett marknadsförhållanden.

Vad är en bra strategi med hög utdelning för passiva fonder? Idag lockas utdelningsinvesterare alltmer av ETF:er eftersom de är lätta att köpa, transparenta och billiga.

Investerare bör också leta efter fonder med stabila utbetalningar och konstant utdelningstillväxt i alla fall, snarare än den högsta direktavkastningen.

För investerare i utdelningsaktier finns det alltid en möjlighet att hamna i en "utdelningsfälla", vilket är när en hög direktavkastning maskerar problem med hög skuldsättning och lönsamhet och en utdelning sänks eller skrotas.

Utdelnings ETF:er försöker undvika detta genom att balansera avkastningen från löpande inkomster med portföljens långsiktiga kapitaltillväxt. Strategierna kan dock variera från fond till fond, och det är värt att förstå hur ofta portföljen ombalanseras och vilket index ETF:en replikerar.

Fem topprankade utdelande ETF:er

Nedan listar vi fem utdelnings-ETFer, med ett medaljbetyg av silver och guld, var och en för en enskild geografisk region. Vi har lyft fram kommentarer från vårt team av analytiker om passiva strategier nedan:

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (QDVX)
• Morningstar Medalist Rating: Gold
• Morningstar Category: Europe Equity Income
• Ongoing Charge: 0.28%
• 12 Month Yield: 3.36%

Denna strategi har en Morningstar Medalist Rating på Guld. Analysen av portföljen visar att den har bibehållit en övervikt i likviditetsexponering och en undervikt i volatilitetsexponering jämfört med jämförbara kategorier. Hög likviditetsexponering hänförs till aktier med hög handelsvolym, vilket ger förvaltarna mer flexibilitet. Låg volatilitetsexponering är rotad i aktier som har en lägre standardavvikelse för avkastningen. Just denna ETF har en övervikt mot teknologi med 4,9 procentenheter i termer av tillgångar jämfört med genomsnittet för kategorin. Portföljen är positionerad på 81 innehav och är relativt topptung. Av strategins tillgångar är 30,5% koncentrerade till de 10 största innehaven, jämfört med kategorins genomsnitt på 19,0%. Avgifterna (0,28%) är bland de lägsta i kategorin.

SPDR® S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (UDVD)
• Morningstar Medalist Rating: Silver
• Morningstar Category: US Equity Income
• Ongoing Charge: 0.35%
• 12 Month Yield: 2.14%

Denna USA-fokuserade strategi har en större andel aktier i medelstora och små bolag än sina konkurrenter inom Morningstar-kategorin, och portföljen har behållit en övervikt mot likviditets- och kvalitetsaktier. Under de senaste åren har denna fond konsekvent rört sig mot aktier med högre volym än sina konkurrenter inom Morningstar. Detta ger förvaltarna större flexibilitet att sälja under nedåtgående marknader utan att påverka priserna negativt. Under de senaste månaderna har strategin varit mer exponerad mot likviditetsfaktorer än sina direkta konkurrenter. Strategin har också haft en defensiv inriktning.

Resultatmässigt har ETF:en varit undermålig på kort sikt men stark på lång sikt. Under de senaste fem åren har fonden haft en något sämre utveckling än kategoriindex (ett riktmärke som Morningstar valt för jämförelsegruppen) med 0,36 procentenheter, men en bättre utveckling än den genomsnittliga jämförelsegruppen med 1,4 procentenheter. Ännu viktigare är att denna andelsklass på 10-årsbasis ledde indexet med 0,75% på årsbasis. Den har också lett indexet med en högre riskjusterad avkastning under den senaste 10-årsperioden. Ofta är högre avkastning förknippad med högre risk. Denna strategi har dock legat i linje med jämförelseindexets standardavvikelse. Tillsammans med den låga kostnaden (0,35%) gör dessa faktorer att fonden får medaljbetyget Silver.

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF (LDUK)
• Morningstar Medalist Rating: Silver
• Morningstar Category: UK Equity Income
• Ongoing Charge: 0.24%
• 12 Month Yield: 5.00%

Analysen av denna strategis portfölj visar att den har behållit en betydande övervikt i kvalitetsexponering och avkastningsexponering jämfört med konkurrenterna i kategorin. Strategin investerar i aktier med låg finansiell hävstång och stark avkastning på eget kapital, vilket ger en hög kvalitetsexponering. Dessa innehav tenderar också att vara aktier med hög utdelning eller återköpta aktier. Portföljen - som är positionerad över 37 innehav och är relativt topptung - är överviktad inom finansiella tjänster och basmaterial i förhållande till kategorins genomsnitt med 29,9 respektive 3,6 procentenheter. Denna ETF upprätthåller en betydande kostnadsfördel jämfört med konkurrenterna, prissatt inom den billigaste avgiftskvintilen bland konkurrenterna (0,24%), och får en Morningstar Medalist Rating på Silver.

Fidelity Global Quality Income ETF (FGQI)
• Morningstar Medalist Rating: Gold
• Morningstar Category: Global Equity Income
• Ongoing Charge: 0.40%
• 12 Month Yield: 2.68%

Denna strategi har en Morningstar Medalist Rating på Guld. Under den senaste treårsperioden slog den kategoriindex med 0,65 procentenheter på årsbasis och överträffade kategorins genomsnitt med 3,1 procentenheter. Och ännu viktigare, när man tittar över en längre horisont, kom strategin ut före. På fem års sikt överträffade den index med 3,8 procentenheter på årsbasis.

Fondens riskjusterade resultat gör att dess profil ser ännu bättre ut. Andelsklassen ledde index under den efterföljande femårsperioden. Dessa starka riskjusterade resultat har inte resulterat i en ojämnare resa för investerarna. Denna strategi tog på sig liknande risk som jämförelseindexet, mätt med standardavvikelse.

Portföljen har en övervikt i teknologi och konsumentcykliskt jämfört med kategorins genomsnitt på 4,4% respektive 2,7%. De sektorer som har låg exponering jämfört med kategorins jämförelseindex är defensiv konsument och finansiella tjänster. Den löpande avgiften är 0,40%.

Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEME)
• Morningstar Medalist Rating: Gold
• Morningstar Category: Global Emerging Markets Equity
• Ongoing Charge: 0.35%
• 12 Month Yield: 3.62%

Fonden har en betydande kostnadsfördel jämfört med konkurrenterna och ligger i den näst billigaste avgiftskvintilen bland jämförbara fonder. Portföljen har allokeringar i sina två största sektorer - industri och basmaterial - som liknar kategorin. De sektorer som har låg exponering jämfört med andra sektorer i kategorin är defensiva konsumentvaror och kommunikationstjänster, men allokeringen liknar kategorin. Portföljen består av 179 innehav och är diversifierad mellan dessa innehav. I den senaste portföljen var 20,2% av portföljens tillgångar koncentrerade till de 10 största fondinnehaven, jämfört med 35,5% för genomsnittet i kategorin.

Fondens långsiktiga track record är i stort sett inte längre tillämpligt, eftersom det inte nödvändigtvis är representativt för den nuvarande strategin. Det nya teamet tog över rodret i mars 2022, och om man tittar på fondens utveckling hittills har den uppvisat beundransvärda resultat. Under den senaste tvåårsperioden gav strategin en avkastning på 1,1 procent fram till månadens slut, vilket var bättre än konkurrenternas genomsnittliga förlust på 1,7 procent och kategoriindexets förlust på 1,0 procent. Med hänsyn till risken hade strategin under det senaste året en liknande standardavvikelse, ett mått på variationen i avkastningen, som jämförelseindexet. Morningstars analytiker tilldelar den ett Medalist Rating på Guld.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Valerio Baselli

Valerio Baselli  är reporter på Morningstars kontor i Paris.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar