Inför euroområdets inflation: Vad kan vi förvänta oss av maj?

Ekonomerna räknar med en liten ökning jämfört med april

Sara Silano 2024-05-29 | 10:14
Facebook Twitter LinkedIn

European Central Bank in Frankfurt

Inflationen var stabil i april på 2,4% i årstakt, i linje med ekonomernas förväntningar. Samtidigt sjönk kärninflationen till 2,7% i årstakt. Här är vad vi kan förvänta oss av publiceringen av maj månads data.

Marknaderna riktar blickarna mot inflationssiffrorna för euroområdet som publiceras av Eurostat klockan 11.00 fredagen den 31 maj, och söker ytterligare indikationer på att Europeiska centralbanken (ECB) kommer att sänka räntorna i juni.

Priserna väntas ha stigit med 2,5% jämfört med föregående år, vilket är något högre än i mars, enligt FactSets konsensusprognos. Kärninflationen väntas vara stabil på 2,7%.

"Ökningen kommer sannolikt att drivas av en vändning av fallande volatila poster förra månaden, och baseffekter till följd av införandet av Tysklands subventionerade tågbiljetter i maj förra året", sade Algebris Investments Global Credit-team i en not på måndagen.

I april var de största bidragsgivarna till den årliga inflationstakten i euroområdet tjänster (+1,64 procentenheter, pp), följt av livsmedel, alkohol och tobak (+0,55 pp), industrivaror exklusive energi (+0,23 pp) och energi (-0,04 pp), enligt Eurostat.

En liten uppgång i inflationen är ingen anledning till panik

"Efter att ha sjunkit sekventiellt från december kan vissa investerare bli förskräckta över att se att siffran stiger igen", säger Michael Field, europeisk marknadsstrateg på Morningstar, "men det finns tre saker att komma ihåg:

  • Med tanke på de många komponenterna i inflationsekvationen är det mycket ovanligt att se raka nedgångar i siffran. Kort sagt, vi har haft tur hittills. En liten ökning från månad till månad är ingen anledning till panik. Även om det finns en viss kvardröjande oro för tjänsteinflationen i Europa är inflationstrenden tydligt nedåtgående.
  • Inflationstakten i Europa är den lägsta i någon av de stora västekonomierna, en hel procentenhet lägre än i USA och endast 0,4 procentenheter från Europeiska centralbankens målnivå. Eftersom mer än 90% av de tillfrågade ekonomerna förväntar sig att ECB sänker räntan i juni är det mycket osannolikt att små uppgångar i inflationen kommer att förhindra detta.
  • Kärninflationen, det inflationsmått som de insatta är mest fokuserade på, var oförändrad i april på 2,7%. Kärninflationen rensar bort bruset från volatila komponenter, såsom livsmedels- och energipriser. Att kärninflationen har halverats på bara 12 månader - och förblir låg - är ytterligare en indikator på att vi befinner oss på en bra plats."

Vad kommer ECB att göra efter junimötet?

Inflationsdata för euroområdet är avgörande för att räkna ut vad som kommer att vara den framtida vägen för monetära lättnader efter juni.

En viktig inflationsdrivare är lönerna. ECB:s förhandlade lönespårare visade en ökning till 4,7% på årsbasis under första kvartalet från 4,5% under fjärde kvartalet 2023. Uppgifterna slog analytikernas förväntningar. "Överraskningen drevs av stora bonusutbetalningar i Tyskland, som utgör en allt viktigare del av tyska löneavtal och därför inte kan diskonteras helt", förklarar Algebris Investments not.

ECB skrev i sin blogg att "lönetillväxten väntas förbli förhöjd under 2024 och uppvisa en ojämn profil". Enligt Algebris Investments "komplicerar detta utsikterna för snabba sänkningar från ECB". Faktum är att ekonomer justerar sina prognoser för räntesänkningar.

"ECB kommer att börja sänka räntorna i juni, givet den mycket höga räntenivån i dag", sade Tomasz Wieladek, chefekonom för Europa på T. Rowe Price, som också räknar med att ECB hoppar över juli och sedan sänker två eller tre gånger till i år.

 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Sara Silano

Sara Silano  Sara Silano är chefsredaktör för Morningstar Italien.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar