Så kommer bankerna påverkas av Riksbankens räntesänkningar

Morningstars aktieanalytiker Niklas Kammer förklarar hur de nordiska bankerna kommer påverkas av det nya klimatet med lägre räntor, och avslöjar även vilken bank som är mest köpvärd just nu

Johanna Englundh 2024-05-30 | 15:02
Facebook Twitter LinkedIn

 

 

Johanna Englundh: Välkommen till Morningstar. Idag ska vi zooma in på den nordiska banksektorn med Morningstars aktieanalytiker Niklas Kammer. Trevligt att ha dig här, Niklas. Kan du börja med en sammanfattning av rapportsäsongen för det första kvartalet? Har du noterat några intressanta trender i den nordiska banksektorn?

Niklas Kammer: Tack så mycket, Johanna. Först och främst tycker jag att det som var intressant under det första kvartalet var att det i princip inte fanns några stora saker att lyfta fram som aktieanalytiker, vilket alltid är ett gott tecken i banksektorn. De nordiska bankerna presterar fortfarande mycket bra, avkastningen på eget kapital ligger över målnivåerna, den operativa effektiviteten är fortfarande en av de bästa i Europa och kreditkvaliteten är fortsatt mycket robust.

Englundh: Och bland de nordiska banker som du bevakar, har du någon specifik bank som du tycker är extra tilltalande med nuvarande värdering?

Kammer: Ja, nordiska banker i allmänhet. Så Norden har många bra banker i vår bevakning. Så om man tittar på hela vår europeiska bevakning så är de nordiska bankerna riktigt bra. Men i synnerhet vill vi just nu lyfta fram Handelsbanken baserat på värdering och kvalitet. Handelsbanken är en bank som alltid rankas mycket bra när det gäller tillgångskvalitet och har en av de lägsta andelarna nödlidande tillgångar i sina böcker. Så det är verkligen en bank som vi tror att investerare kan sova gott på att äga. Vi tycker att detta bör komma till en premie. Vi ser helt enkelt inte denna premie i värderingen för tillfället. Och vi tror att i en övergripande syn över sektorn för tillfället, är Handelsbanken ett namn som investerare kan ta en titt på.

Englundh: Och på tal om banker, Riksbanken gick ut med sin första räntesänkning tidigare och fler centralbanker förväntas följa efter. Hur kommer bankerna att klara sig i ett nytt marknadsklimat med lägre räntor?

Kammer: Ja, centralbankernas räntesättning är naturligtvis ett centralt ämne för banker och bankinvesterare. Det är också ett mycket nyanserat och komplext ämne. Så om man tänker på det som en första ordningens effekt tänker man alltid direkt på räntenettomarginaler. Så när räntorna sjunker och vi förväntar oss fler räntesänkningar i år kommer du att se räntenettomarginalerna under press. Bankerna kommer alltså potentiellt att tjäna lite mer på utlåningssidan, men mindre på inlåningssidan.

Det som vi alltid tycker är viktigt att lyfta fram när vi diskuterar räntor och räntenettomarginaler med investerare är att de räntor som centralbanken sätter också påverkar den ekonomi som banken verkar i. Så om man tänker sig att en lägre ränta normalt förbättrar möjligheterna att köpa bostäder, så ökar det konsumtionen på lång sikt. Det ökar företagens investeringar. Det hjälper företagen att betala sina skuldnivåer.

Så överlag på nettobasis tycker jag att det är positivt och något som också skiljer banker åt är deras förmåga att tjäna ränta på sina insättningar. Så om vi nu tittar på kvartalsbasis kan vi naturligtvis tänka på låga räntor och räntenettomarginaler. Men om vi tar ett större steg tillbaka och tittar på en längre tidshorisont, låt oss säga 10 år, så är det som verkligen är viktigt att räntorna fortfarande är högre och viktigast av allt över noll eller icke-negativa. Så lönsamhetsnivåerna på en låt oss säga 10-årig genomsnittlig basis kommer fortfarande att vara högre än vad vi har sett under den senaste tiden.

Englundh: Och avslutningsvis, vad skulle du säga att investerare behöver vara medvetna om när de investerar i banker?

Kammer: Ja, som vi just antydde är banker en hävstångseffekt på ekonomin. Så om det går bra för ekonomin går det vanligtvis bra för bankerna. Utöver det har du en operativ och finansiell hävstång. Bankerna är alltså mycket nära kopplade till ekonomin, men kan också vara mycket sårbara när saker och ting går fel. Och det är därför vi alltid försöker betona för investerare att de bör leta efter mycket konsekventa banker. Så i bankinvesteringsvärlden är tråkigt och bra det vi verkligen letar efter.

Englundh: Mycket att ta med sig för alla er som tittar och tack för att du var med oss idag, Niklas. Tills nästa gång är jag Johanna Englundh på Morningstar.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar