Läkemedelsaktier för fetma: Var ska man investera nu

Eli Lilly och Novo Nordisk har stora uppgångar i ryggen. Här är hur investerare kan närma sig denna potentiellt enorma möjlighet

Diana Anghel 2024-05-31 | 10:15
Facebook Twitter LinkedIn

novo eli lilly

Läkemedelsinvesteringar har sett stora rörelser i branschens aktier under det senaste året, och ett område har fått särskild uppmärksamhet: läkemedel mot fetma.

Sedan slutet av 2022 har den blomstrande marknaden - och potentialen för massiv tillväxt - för fetmaläkemedel lett till stora uppgångar för aktierna i de två tillverkare som leder kapplöpningen till marknaden: Novo Nordisk (NOVO B), som tillverkar Ozempic och Wegovy, och Eli Lilly (LLY), som tillverkar Mounjaro och Zepbound. Båda aktierna uppvisar sina största uppgångar när det gäller den årliga utvecklingen sedan 1997.

Utmaningen är att båda aktierna för närvarande handlas i övervärderat territorium, enligt Morningstars analytiker. Investerare som vill sätta nya pengar i arbete i företag som utvecklar produkter på denna potentiellt betydande marknad måste bestämma vilka av de mer attraktivt värderade konkurrenterna som är bäst positionerade för att ta sig in.

Och med en ny ström av studier som publiceras, som Wegovys hittills längsta kliniska prövning, kommer ökade spänningar mellan läkemedelstillverkarna.

”Vi anser att de nuvarande aktiekurserna inte tar tillräcklig hänsyn till förväntade prisnedgångar och konkurrens, för att inte tala om risken för att patienter avbryter behandlingen på grund av tolerans, kostnader eller långsiktiga säkerhetsproblem”, säger Karen Andersen, hälsovårdsstrateg på Morningstar.

Andra stora läkemedelsbolag som vill få genomslag för sina egna läkemedel mot fetma är Roche (RHHBY), Pfizer (PFE) och Amgen (AMGN).

De viktigaste aktierna inom fetmaläkemedel och deras utveckling under 12 månader

Novo Nordisk: +60.6%

Eli Lilly: +78.1%

Pfizer: -17.9%

Amgen: +44.7%

Roche: -14.7%

Fetmaläkemedel har stor inverkan på läkemedelsaktierna

På grund av fetmaepidemin i USA har läkemedelsbolagen i flera år försökt utveckla effektiva behandlingar. ”Jag tror inte att vi någonsin har sett den här typen av innovationsnivå”, säger Damien Conover, chef för hälsovårdsresearch för Morningstar. ”Historiskt sett har fetma varit ett område med många misslyckade läkemedelsutvecklingar. Det är alltid farligt att säga: 'Den här gången är det annorlunda'. Men den här gången verkar det verkligen vara annorlunda.”

Andersen tillägger: ”Så det var ett slags långsamt förverkligande efter data, godkännande, brist ... och sedan tog det fart. Jag tror att vi alla hade förväntat oss mindre, med tanke på att lanseringen av Novos tidigare läkemedel mot fetma, Saxenda, inte var särskilt framgångsrik - om än med en viktminskning på cirka 5%.”

Men nu har investerarna definitivt tagit fasta på detta, vilket har förändrat landskapet för läkemedelsaktierna. Det kom delvis eftersom Lilly har sett oöverträffad effektivitet i sin viktminskningsterapi, och dess aktie återspeglar dessa framsteg med sitt stora 2023-rally. Samtidigt har Novo blivit det största företaget i Europa mätt i marknadsvärde.

Aktieutveckling för tillverkare av fetmaläkemedel

Marknadspotential för fetmaläkemedel

Bakom dessa uppgångar ligger förväntningar om en massiv tillväxt för dessa läkemedel. Conover och Andersen beräknar att den globala marknaden för fetmaläkemedel kommer att uppgå till 120 miljarder USD år 2031 och att större delen av marknaden kommer att vara relativt uppdelad mellan Novo och Lilly. Den totala marknaden för de typer av behandlingar som används i dessa läkemedel - som kallas GLP-1 och även används för att behandla typ 2-diabetes - anses vara ännu större, cirka 170 miljarder USD.

Conover och Andersen förutspår att över 25% av de överviktiga och 15% av de feta amerikanerna kommer att få behandling inom 10 år, och att de allra flesta kommer att få GLP-1-behandlingar. De förutspår att huvuddelen av denna försäljning kommer att gå till Novo och Lilly.

Global prognos för försäljning av diabetes- och viktminskningsläkemedel

Variabler för aktier i fetmaläkemedel

När nya portar öppnas för dessa läkemedel har investerarna flera variabler att ta hänsyn till när det gäller aktier som kan dra nytta av dem.

En av de största faktorerna kommer att vara prissättningen - både de priser som tillverkarna kan ta ut och vad slutkonsumenterna betalar efter försäkring. Både Lillys Zepbound och Novos Wegovy har ett listat månadspris på över 1 000 USD. Men detta återspeglar inte nödvändigtvis vad den typiska konsumenten kommer att faktureras; nettobetalningen kan vara rabatterad med så mycket som 79%. En sådan prissättning kan göra stor skillnad i försäljningen.

”Det är en så stor marknad att man inte behöver ändra penetrationsnivåerna så mycket för att få väsentligt annorlunda prognoser”, säger Conover.

Samtidigt drivs den redan intensiva konkurrensen på av en stadig ström av studier av läkemedlens effektivitet. Den första kliniska studien i sitt slag som undersökte de långsiktiga effekterna av Novos Wegovy visade att personer som använder läkemedlet bibehåller viktminskningen i upp till fyra år, och dessutom minskar risken för hjärtsjukdomar. Dessa resultat kan fungera som en katalysator för försäkringsbolag och regeringar att täcka Wegovy mer liberalt.

Denna konkurrens är en av anledningarna till att Conover och Andersen förväntar sig en betydande prisnedgång över tid. De uppskattar att företagen för närvarande tar ut i genomsnitt 7 000 USD för fetmaläkemedel, men att detta sannolikt kommer att sjunka till under 3 000 USD fram till 2031.

”Konkurrens och ansträngningar för att utöka ersättningsavtalen mellan kommersiella och privata betalare tenderar att leda till lägre priser vid större volymer”, säger Andersen.

Även om det kan finnas många oförutsedda faktorer i framtiden är en sak klar: Lilly och Novo har revolutionerat marknaden för viktminskning genom åratal av kontinuerliga förbättringar av behandlingen. ”De hade varit på en stadig bana tills de kom till den punkt där dessa data om fetma kom ut”, förklarar Andersen. ”De hade på något sätt brutit igenom barriären för tidigare fetmaläkemedel, eftersom deras effekt var obestridlig, och det innebar verkligen en vändpunkt.”

Vilka aktier i fetmaläkemedel ska du köpa nu?

”Novo och Lilly gör liksom sin egen grej på aktiemarknaden, och verkligen inom innovation”, säger Conover. ”De tar fram några av de mest kraftfulla nya läkemedlen för att generera försäljning, enligt vår bedömning.”

Andersen säger: ”Jag tror att vi befinner oss vid en punkt på marknaden där det är accepterat att Novo och Lilly båda är starka aktörer som kommer att gynnas otroligt mycket. Jag tror att det skulle vara svårt att slå ut någon av dem, såvida det inte sker en drastisk minskning av utbudet eller ett stort säkerhetsproblem som vi på något sätt inte har sett förrän nu.”

För investerare finns det dock värderingar att tänka på. Lilly handlas för närvarande till ett förhållande mellan pris och verkligt värde på 1,45, vilket innebär att det är 45% övervärderat jämfört med Conovers uppskattning av verkligt värde på 540 USD. Samtidigt har Novo ett förhållande mellan pris och verkligt värde på 1,55, baserat på Andersens uppskattning av verkligt värde på 86 USD.

Price/Fair Value-kvoter för tillverkare av fetmaläkemedel

En kvot över 1,00 indikerar att aktien är övervärderad, medan en kvot under 1,00 innebär att aktien är undervärderad.

”Vi räknar med att Lilly delvis kommer att åtgärda kapacitetsbegränsningarna för Mounjaro och Zepbound under andra halvåret”, säger Conover. ”Lilly räknar med att öka produktionen av läkemedlen med 50% till slutet av året. Eftersom efterfrågan är större än utbudet förväntar vi oss att Lilly kommer att sälja vad man kan producera.”

Pfizer har ansetts vara en betydande utmanare, men nyligen gav företaget en lägre vägledning för 2024 än väntat, vilket minskade Morningstars uppskattning av verkligt värde för företagets aktie från 47 USD till 42 USD per aktie. Bolagets prognos för 2024 ”inkluderade en covid-19-produktprognos på 8 miljarder dollar, vilket var 5 miljarder dollar lägre än vår förväntan”, säger Conover.

Pfizers mångsidiga sortiment av läkemedel och vaccin ger dock ett stadigt kassaflöde, och marknaden undervärderar fortfarande aktiekursen betydligt, med den senaste stängningskursen på 28,50 USD.

En annan aspirant är Amgen. ”De är fast beslutna att gå in på fetmamarknaden - antingen med huvudkandidaten (som i likhet med Lillys Zepbound riktar sig mot GLP-1- och GIP-hormoner) eller med ytterligare läkemedel som befinner sig i fas 1 och prekliniska studier”, säger Andersen. ”Vi förväntar oss fas 2-data från det ledande AMG133-programmet under andra halvåret 2024. Det viktigaste försäljningsargumentet hittills, baserat på fas 1-data, kan vara att det kräver mindre frekvent administrering - det kan administreras månadsvis istället för veckovis med Zepbound - och kan leda till ett längre bibehållande av viktnedgången efter avslutad behandling.”

Dessutom säger Andersen att Amgens erbjudande har visat en ”övertygande” hastighet för viktminskning. ”Det kommer att bli intressant att se långtidsdata för att se den slutliga platån för viktnedgången.” Hon tillägger att med tanke på de minimala data som hittills kommit från bolaget är ”Amgen en slags joker, eftersom det antingen kan vara bäst i klassen eller stöta på problem med tolerans eller säkerhet som gör det mindre övertygande”.

Under första kvartalet ökade Amgens försäljning med 22%, vilket höjde innebar en höjd uppskattning av verkligt värde till 317 USD. Amgens aktie är också undervärderad och handlas för närvarande till 314.54 USD.

Sedan finns det Roche, som 2023 kom in i striden med förvärvet av det privata bioteknikföretaget Carmot, som har tre fetma-läkemedel i klinisk fas på gång. ”Investerare kan vara bättre betjänade genom att ta en mindre fokuserad strategi för att investera i fetmaaktier och överväga ett företag som Roche, där vi gillar den övergripande portföljen och investerare får viss exponering för ny utveckling av fetmaläkemedel”, säger Conover.

Här är en sammanfattning på Morningstars syn på viktiga fetmaläkemedelsutvecklare och deras aktier:

Aktier inom fetmaläkemedel

tabell

Eli Lilly LLY

Analytiker: Damien Conover, CFA

Vi höjer vårt estimat för Eli Lillys verkliga värde till 540 USD från 500 USD efter ett starkare resultat än väntat för det första kvartalet. Framför allt bidrog prissättningen med 10 procentenheter av den 26-procentiga omsättningstillväxten under kvartalet, vilket ökar bruttomarginalerna snabbare än vi förväntat oss. Vi tror att den starka prissättningen av viktminskningsläkemedlet Mounjaro bidrog till en stor del av prisökningarna. Även om Lilly förväntar sig en inbromsning av prisökningarna under andra halvåret när rabatter relaterade till sparkort blir årliga, visar den robusta prissättningen styrkan i Lillys breda vallgrav.

Novo Nordisk NOVO B

Analytiker: Karen Andersen, CFA

Novo Nordisk redovisade en försäljningstillväxt i fasta valutakurser på 24% under första kvartalet, i linje med det antagande om försäljningstillväxt i fasta valutakurser på 25% som vi hade byggt in i vår modell för 2024. Tillväxten under första kvartalet var starkt driven av försäljningstillväxten för GLP-1 inom diabetes (32%, främst från Ozempic) och fetma (42%, främst från Wegovy).

Ledningen höjde prognosen för försäljningstillväxten i fasta valutakurser för 2024 med 1 procentenhet (från ett intervall på 18%-26% till ett intervall på 19%-27%), och vi har höjt vårt antagande om försäljningstillväxten till 26%. Vi tror att tillväxten i rörelseresultatet kan bli något högre, 29%, vilket också är i den övre delen av ledningens uppdaterade prognos. Detta höjde vårt estimat för verkligt värde från 570 DKK/84 USD till 600 DKK/86 USD, men aktiekurserna är fortfarande 45% högre än vår höjda värdering.

Även om vi fortsätter att se Novo Nordisk som ett företag med stor potential och med starka immateriella tillgångar kring sin kardiometaboliska verksamhet, anser vi att den höga efterfrågan på läkemedel mot fetma och det knappa utbudet har drivit aktiekurserna över deras inneboende värde. Vi antar att Novo Nordisk kan öka GLP-1-försäljningen över indikationer från cirka 24 miljarder USD 2023 till nästan 75 miljarder USD 2031, innan patentet löper ut för semaglutid, molekylen i Ozempic och Wegovy. Vi anser att nuvarande aktiekurser inte tar tillräcklig hänsyn till förväntade prisnedgångar och konkurrens, för att inte tala om risken för att patienter avbryter behandlingen på grund av tolerans, kostnader eller långsiktiga säkerhetsproblem.

Roche RHHBY

Analytiker: Karen Andersen, CFA

Vi förväntar oss inte att göra några förändringar i vårt estimat för verkligt värde för Roche på 379 CHF/55 USD efter bolagets resultat för det första kvartalet. Roches läkemedels- och diagnostikdivisioner växte med 2% vardera i konstant valuta, med en underliggande tillväxt på 7% i konstant valuta efter att motvinden från minskad covidrelaterad antikropps- och diagnostikförsäljning tagits bort.

Ledningen vidhöll sin prognos om en medelhög ensiffrig försäljningstillväxt i fasta valutakurser och en tillväxt i vinst per aktie för kärnverksamheten för helåret. Vi förväntar oss att covid- och valutamotvinden kommer att avta under återstoden av året, vilket gör att Roches underliggande tillväxt blir tydligare för investerarna. Även om detta inte är ett år för betydande nya lanseringar förväntar vi oss betydande data från forskningsportföljen i samband med en omfördelning av forskningsportföljen som prioriterar program med högre effekt inom immunologi (Roivants TL1A) och fetma (Carmots CT-388).

Bortom 2024 tror vi att Roche kan uppnå en medelhög eller till och med hög ensiffrig årlig tillväxt (och att rörelsemarginalerna för kärnverksamheten ligger kvar i mitten av 30-talet), med möjlighet till högre tillväxt om dessa inlicensierade program - eller interna program som trontinemab, läkemedelskandidat inom Alzheimers sjukdom, eller tiragolumab, läkemedelskandidat inom onkologi - når marknaden. Vi tror att Roches dominans inom läkemedelsinnovation och diagnostik ger stöd åt en bred vallgrav.

Pfizer PFE

Analytiker: Damien Conover, CFA

Vi håller fast vid vår uppskattning av verkligt värde och breda vallgravs-värdering för Pfizer efter resultatet för första kvartalet som till stor del motsvarade våra förväntningar. Företaget är på rätt väg för att uppnå sitt mål om 4 miljarder dollar i kostnadsbesparingar i slutet av 2024, vilket bör förbättra rörelsemarginalerna. Vi tror att marknaden underskattar marginalförstärkningen som baseras på kostnadsbesparingarna, och vi ser Pfizer som undervärderat.

Efter överinvesteringar under pandemin minskar Pfizer kostnaderna för att anpassa sig till den avtagande efterfrågan på covidprodukter. Även om vi fortfarande förväntar oss en årlig försäljning på nära 8 miljarder dollar för Pfizers covidvaccin Comirnaty och behandling Paxlovid, är detta en minskning från de över 50 miljarder dollar som såldes 2022. Efter kostnadsbesparingarna förväntar vi oss att rörelsemarginalen återgår till över 30% -intervallet som är mer typiskt för Pfizer före pandemin.

Amgen AMGN

Analytiker: Karen Andersen, CFA

Amgens produktförsäljning under första kvartalet ökade med 22%, eller 6% exklusive förvärvet i oktober 2023 av sällsynta sjukdomsföretaget Horizon Therapeutics, något över våra förväntningar. Ledningen minskade sin topp- och bottenlinjevägledning för helåret. I samband med resultatet meddelade Amgen att man har slutfört en interimsanalys av en fas 2-studie av läkemedelskandidaten maritide (AMG 133) mot fetma. Även om Amgen inte avslöjade många detaljer var ledningen tillräckligt uppmuntrad för att meddela att programmet kommer att gå vidare till fas 3 inom fetma, fetmarelaterade indikationer och diabetes, ett område där teoretiska farhågor om läkemedlets blodsockereffekter tidigare hade gjort utvecklingen mindre tilltalande. Vi anser att det mest sannolika scenariot är att interimsdata visade på hanterbar tolerabilitet, solid säkerhet, effekt som konkurrerar med de främsta läkemedelskandidaterna under utveckling (cirka 25% viktminskning) och en differentierad doseringsprofil (månadsvis eller kanske kvartalsvis dosering).

Vi hade tidigare inkluderat en sannolikhet på 30% för godkännande och 4 miljarder USD i sannolikhetsviktad försäljning fram till 2033 i vår värdering av Amgen. Med tanke på denna bekräftelse av positiva fas 2-resultat höjer vi sannolikheten för godkännande till 60%, vilket höjer vårt försäljningsestimat till 8 miljarder USD 2033. Vi har också inkluderat högre investeringar från och med 2025 för att stödja en lansering 2027; vi anser att Amgens starka erfarenhet av antikroppstillverkning ger trovärdighet åt dess förmåga att leverera till marknaden. Om doseringen i själva verket sker kvartalsvis istället för en gång i veckan som för de nuvarande fetmabehandlingarna, kan tillverkningen dessutom bli mindre krävande.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
Amgen Inc305,99 USD0,89Rating
Eli Lilly and Co891,46 USD0,73Rating
Novo Nordisk A/S Class B984,20 DKK0,31Rating
Pfizer Inc27,41 USD1,59Rating

About Author

Diana Anghel  Diana Anghel är en del av Morningstar Development Program och är baserad på Morningstars redaktionella avdelning.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar