Inflationen i euroområdet accelererar: ECB-sänkning fortfarande i sikte

Inflationen steg mer än väntat i maj, under ledning av tjänstesektorn

Sara Silano 2024-05-31 | 13:21
Facebook Twitter LinkedIn

ECB in Frankfurt

Konsumentpriserna i euroområdet steg med 2,6% i årstakt i maj, enligt Eurostats snabbestimat, upp från 2,4% i april och över ekonomernas förväntningar. Det är den första accelerationen från månad till månad under 2024. Kärninflationen, som visar priser utan energi- och livsmedelskostnader, accelererade också till 2,9% jämfört med ett år tidigare - takten var 2,7% i april.

I maj var det främst tjänster som bidrog till inflationen i euroområdet (4,1% jämfört med 3,7% i april), följt av livsmedel, alkohol och tobak (2,6%, ned från 2,8% i april), industrivaror exklusive energi (0,8% jämfört med 0,9% i april) och energi (0,3% jämfört med -0,6% i april), enligt Eurostats beräkningar. 

Kan högre inflation sätta käppar i hjulet för ECB:s räntesänkningsplaner?

”En högre inflation än väntat i maj kommer att oroa en del investerare, särskilt eftersom uppgången drevs av tjänsteinflationen, det område som ECB tidigare har uttryckt oro för. Även om en uppgång som denna är oroande, särskilt efter flera nedgångar i följd, tror vi inte att det finns någon anledning till panik", sade Michael Field, European Market Strategist på Morningstar.

Han menade att det finns tre saker att hålla i minnet:

  • ”För det första, och viktigast av allt, skulle inflationen aldrig sjunka i en helt rak linje till ECB:s mål på 2%. ECB hade tidigare prognostiserat att inflationen skulle sjunka till 2,3% vid årets slut. Nu ligger inflationen på 2,6%, med sju månader kvar av året, och det finns gott om tid för inflationen att falla ytterligare.
  • Inflationstakten i maj skiljer sig kraftigt åt inom euroområdet. I Belgien ligger inflationen på nära 5%, medan den i Italien ligger på mindre än 1%. Denna skillnad belyser bara att strama arbetsmarknader är landsspecifika och inte en endemisk trend över hela blocket, så det är osannolikt att det kommer att driva upp inflationen mycket längre när året fortskrider.
  • Kärninflationen, det mått som ECB fokuserar mest på, steg med 20 punkter i maj, men ligger fortfarande under 3%, nästan hälften av den nivå som noterades vid denna tid förra året. Det kan komma att bli gupp framöver, men vi har kommit en lång väg och trenden är fortfarande nedåtgående.

 

Euroområdets obligationsräntor steg något efter publiceringen av prisdata. Tysklands 10-åriga avkastning ökade med 0.048% till 2.7% (källa: MarketWatch). Den italienska BTP-avkastningen var 3.49% (källa: Borsa Italiana). Aktiemarknaderna var blandade vid middagstid.

Takten i ECB:s räntesänkningar är mer osäker efter juni

Europeiska centralbankens (ECB) penningpolitiska möte äger rum den 6 juni och marknaden förväntar sig en räntesänkning.

”Ytterligare en liten nedgång i inflationen i maj skulle ha varit pricken över i:et på räntesänkningskakan, men med mer än 90% av de tillfrågade ekonomerna som förväntar sig att ECB ska sänka räntan i juni är det mycket osannolikt att små uppåtrörelser i inflationen, som denna, kommer att förhindra detta”, säger Field.

Den framtida vägen är dock mindre tydlig. ”Det råder stor osäkerhet om takten i disinflationen”, skrev UBS ekonomer i en kommentar den 28 maj.

ECB-chefen Christine Lagarde sade att ECB:s penningpolitik kommer att förbli starkt databeroende och att hon inte förbinder sig till ”en viss räntebana”.

UBS-ekonomerna räknar med 75 punkters sänkning i år och 100 punkter 2025: ”Enligt vårt centrala scenario kommer ECB:s första sänkning i juni att följas av en lång och gradvis sekvens av 25 bps-sänkningar per kvartal (...) vilket för reporäntan till 3,25 i slutet av 2024 och till 2,25 i slutet av 2025.”

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Sara Silano

Sara Silano  Sara Silano är chefsredaktör för Morningstar Italien.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar