Stockholmsbörsens mest blankade aktier

Scandic och SBB hittas bland de mest blankade aktierna på Stockholmsbörsen just nu

Johanna Englundh 2024-06-03 | 0:34
Facebook Twitter LinkedIn

 hand som ritar graf

Baserat på Finansinspektionens blankningsregister är de följande akter de mest blankade på Stockholmsbösen just nu: 

 

 

Den mest blankade aktien på Stockholmsbörsen just nu är hotellkedjedan Scandic (SHOT), där sju aktörer är större publika blankare (minst 0,5% av kapitalet). Summan av alla utestående blankningspositioner som rapporterats till Finansinspektionen uppgår till 19,21% för hotellkedjan. Samtidigt har aktien stigit 34% sedan årsskiftet, och hela 60% på ett år. 

Sedan den 20 november har den blankade andelen av kapitalet i Scandic Hotels stigit brant från 9,6% till 19,2%. Starten på ökningen sammanfaller med Scandics återköp av konvertibler till ett nominellt belopp om 590 miljoner kronor, motsvarande en tredjedel av bolagets utestående konvertibler. 

Enligt marknadskällor till Dagens industri kopplas blankningen till konvertibeln. Enligt Anders Rudolfsson, aktiemäklare på DNB, innebär återköpet en mindre utspädning av aktien när väl lånet löper ut vilket blir en naturlig uppräkning av vinsten per aktie. 

Givet en konverteringskurs på 43,36 kronor per aktie kan konvertibelägarna i takt med den starka kursrörelsen ha blankat hela eller delar av sin exponering mot konvertibeln för att låsa in en vinst, säger Gustav Sällberg, portföljförvaltare på Prior Nilsson Fonder, till Di. Vinsten blir då mellanskillnaden på aktiekurser överstigandes konverteringskursen, eftersom konvertibelägaren kan lämna tillbaka de lånade aktierna när väl lånet konverteras till aktier i oktober.

Listan baseras på de blankningspositioner över 0,5% av aktiekapitalet i respektive bolag som numera rapporteras in löpande till Finansinspektionen. Ägardatatjänsten Holdings bearbetar och kontrollerar datan som rapporterats in till FI och listan ovan speglar Holdings sammanställning.

Krisande SBB näst mest blankade aktien

Fastighetsbolaget SBB (SBB D) kommer in som den näst mest blankade aktien på Stockholmsbörsen, med 15,9% av kapitalet blankat. Av de är 8,54 procentenheter blankat av tre större publika blankare. SBB har de senaste åren tyngts av de stigande räntenivåerna, och har mött flera stora motgångar. Bland annat har nyheter såsom en slopad utdelning, indragen företrädesemission, en avgående vd, halverade fastighetsbestånd och obligationsägare som inlett rättsliga processer avlöst varandra. Samtidigt som aktien står 13,6% högre sedan årsskiftet har aktiekursen rasat med 86% på tre års sikt. 

I ett bolag där blankarna dock kan njuta av ett ordenligt kursfall i år är kredithanteringsbolaget Intrum (INTRUM), vars aktiekurs halverats samtidigt som de fått ta del av flera sänkta kreditbetyg under första kvartalet. Här blankas 12,2% av kapitalet. Trots det halverade börsvärdet sedan årsskiftet noterades ett ordentligt kurslyft den 30 maj, då aktien seg nästan 18% efter styrketecken från sektorkollegan Lowell som kommit med kvartalsrapport. I rapporten nämndes ett starkt momentum inom servicingdelen, som Intrum på senare tid också ökat fokus på. Intrum har även meddelat om nedskärningar i Spanien, samt gett uppgifter om ett annalkande portföljförvärv tillsammans med partnern Cerberus.

Blankning - kriminellt eller nödvändigt? 

Blankning är ett fenomen som ofta diskuteras, där det på ena sidan argumenteras som en nödvändig del i en fungerande marknad medan andra menar att blankare kan manipulera aktiekurser till sin fördel. 

”Blankning är ett vedertaget beteende som egentligen är till för att man ska skydda sig, det har sin genuina plats på marknaden och är allmänt accepterat. Men är det på det sättet att man tar positioner genom blankning och sedan går man ut och uttalar sig i till exempel blankarrapporter för att påverka kursen eller handelsvolymen, då är det brottsligt”, säger Jan Leopoldson, kammaråklagare på Ekobrottsmyndigheten, till Placera

Samtidigt finns det ett regelverk som blankare måste förhålla sig till. I EU-förordningen om blankning framkommer det exempelvis att nakenblankning är förbjudet, som innebär att en blankning sker utan täckning. Utöver detta måste blankare också anmäla om positionerna blir tillräckligt stora. Den som har en blankningsposition om 0,1% av aktiekapitalet måste anmäla och därutöver anmäla igen för varje 0,1 procentenhetsintervall som blankningen utökas eller minskar med. När en enskild blankare har en position på 0,5% eller mer måste sedan Finansinspektionen offentligöra informationen. 

När de två analysfirmorna Viceroy och Ningi Research ifrågasatte värdet på skogstillgångarna i SCA och hävdade att bolaget hade underskattat sin nettoskuldsättning tidigare i år blossade diskussionen om blankarattacker upp på nytt. 

SCA:s vd Ulf Larsson kallade blankarfirmornas analyser för ett ”oseriöst gymnasiearbete” och undrade om attacken inte var att betrakta som marknadsmanipulation, då aktiekursen som mest föll 9%. Men investerare tycktes kort därefter gå på vd:ns ord och aktiekursen återhämtade fallet bara dagar senare. 

Hur fungerar blankning av aktier? 

Blankning kan vara ett mycket lönsamt sätt att utnyttja det fallande aktiekursen för företag i nöd. Det innebär att du säljer aktier som du inte äger för att tjäna pengar på prisfallet.

För att göra detta lånar du dem från specialistföretag som mäklare, säljer dem till det aktuella marknadspriset med hopp om att köpa tillbaka dem till ett billigare pris senare. Denna aktiva handelsstrategi används vanligtvis bara av professionella investerare, men ger ofta en tidig varningssignal om kommande problem som kan uppmärksammas av alla.

Företag som tidigare har lockat till sig blankare är bland annat Fingerprint, SAS och Viaplay i Sverige och det skandalomsusade Wirecard i Tyskland. Blankning tenderar dock att dra till sig andra blankare, och vissa hävdar att det bara påskyndar ett företags undergång. Ibland kan ett företag på en blankningslista ha terminala problem; andra gånger är det bara en tillfällig förlust av förtroende före en vändning eller ett uppköp, vilket innebär att företaget tas bort från börsen.

Ofta kan korta positioner tas ut för att täcka ”långa” positioner som en del av den dagliga riskhanteringen, där fondförvaltare hanterar sina betydande andelar i företag.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
Electrolux AB Class B89,90 SEK1,15
Elekta AB Class B67,90 SEK1,80Rating
Embracer Group AB25,18 SEK1,70
Hexatronic Group AB58,68 SEK0,76
Intrum AB38,87 SEK12,99
J M AB218,40 SEK1,49
Mips AB419,40 SEK2,24
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB Class D7,96 SEK1,27
Scandic Hotels Group AB64,35 SEK1,18
Securitas AB Class B108,80 SEK2,16

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar