Småbolag till rabatterat pris, men ECB:s agerande kan vända trenden

Här är varför småbolag underpresterade jämfört med large cap-segmentet och vilka faktorer som kan hjälpa dem att återhämta sig.

Francesco Lavecchia 2024-06-11 | 8:37
Facebook Twitter LinkedIn

grafico di crescita

Småbolagssegmentet har ett gap till medelstora och stora bolag på cirka 3 procentenheter sedan början av året och har konsekvent underpresterat Morningstar Europe Large and Mid Cap Index under de senaste tre åren.

Framtidsutsikterna ser dock betydligt mer attraktiva ut: ”Även om småbolag tenderar att erbjuda högre vinsttillväxt handlas de för närvarande med rabatt jämfört med stora bolag när det gäller P/E och P/B. Våra förväntningar är dock att småbolag åter kommer att handlas till en premie jämfört med stora bolag, vilket skulle innebära en potentiell relativ överavkastning för småbolag på till och med tvåsiffriga tal", skrev Deutsche Banks strateger i en kommentar efter ECB:s beslut att sänka räntorna.

Vad ligger bakom underavkastningen för småbolag?

Uppgången i kostnaden för pengar var dock inte den enda faktorn bakom underavkastningen för småbolag. ”Det stämmer att småbolag drabbades hårdare än stora bolag av uppgången i långräntorna, givet den högre förekomsten av tillväxtbolag som genererar högre kassaflöden på medellång till lång sikt. Men detta var inte den enda orsaken till att segmentet underpresterade. Utflöden från Europa under de senaste två åren, till följd av kriget i Ukraina och energikrisen, har haft en särskild inverkan på de mindre likvida tillgångarna, dvs. småbolag. För det tredje har den utdragna perioden med lagerminskning från slutet av 2022 till hösten 2023 tyngt order från mindre företag, särskilt inom sektorerna hälsovård, industri och specialkemikalier", säger Geoffroy Goenen, chef för Fundamental European Equity Management på Candriam.

Laurent Chaudeurge, förvaltare av BDL Convictions I-fonden (med Morningstar Medalist Rating Silver), lägger till ytterligare ett skäl: ”Bakom underavkastningen för småbolag finns också ett strukturellt fenomen, nämligen ökningen av kapitalflöden till förmån för passivt förvaltade fonder. När man är en aktiv förvaltare tenderar man vid utflöden att avyttra sina positioner i små och medelstora bolag för att köpa stora bolag. Detta fenomen, som kommer att bestå så länge den passiva förvaltningen vinner marknadsandelar, tynger motståndskraften hos små och medelstora bolag”.

Goda fundamenta och attraktiva värderingar

Farhågor om en försämrad makromiljö, hög inflation och lågt konsumentförtroende har påverkat marknadsvärderingen av småbolag, men har inte lett till att detta segment underpresterar när det gäller vinsttillväxt i förhållande till stora bolag.

”Det vi har sett under de senaste två kvartalen är en acceleration i vinsterna för småbolag, där många bolag överträffar konsensus, särskilt inom de cykliska sektorerna konsumentvaror, tillverkning, teknik och sjukvårdsutrustning”, tillägger Goenen.

Bolagens fundamenta är således goda och marknadsvärderingarna har blivit mer attraktiva. Enligt Intermontes analytikers uppskattningar handlas småbolag i Europa nu till de lägsta multiplarna sedan 10 år tillbaka, och det råder ingen brist på analytiker som tror på en återhämtning.

”Vi tror till och med att deras återhämtning bör materialiseras på kort sikt, tack vare flera potentiella katalysatorer. Den första av dessa kommer att vara ECB:s räntesänkning. För det andra bör den sex månader långa uppgången i förväntningsindex (Composite PMI) så småningom översättas till en återhämtning för småbolag, med tanke på deras historiska korrelation", säger Goenen.

Småbolag med rabatt i förvaltarens portfölj

Bart Geukens, portföljförvaltare för DPAM - Equities Europe Small Caps Sustainable B Cap-fonden, ser fler investeringsmöjligheter inom sektorn för industrivaror och bland konsumentvaruaktier:

”Inom den europeiska småbolagskorgen tycker vi att aktierna Royal Unibrew, Reply och Recticel är mycket attraktiva. Royal Unibrew är ett ledande dryckesföretag i Norden, med starka lokala varumärken, fokus på tillväxtkategorier och en mycket effektiv produktions- och distributionsstruktur. Vi anser att de senaste förvärven i Norge, Italien och Nederländerna ger bolaget tillväxtmöjligheter under de kommande åren."

"Det italienska IT-bolaget Reply har en mycket entreprenörsinriktad organisation med små, specialiserade team, vilket gör det möjligt för bolaget att ligga i framkant när det gäller att implementera de senaste tekniska innovationerna, att vara flexibelt och att fokusera på lönsamhet. Bolaget har klarat sig bättre än branschgenomsnittet och samtidigt genererat likvida medel som gör det möjligt att göra värdeadderande förvärv", tillägger han och fortsätter:

"Recticel har nyligen omvandlats till ett renodlat isoleringsföretag, med fokus på isoleringspaneler och system. En ny ledningsgrupp genomför en tillväxtstrategi med fokus på mer specialiserade, mindre cykliska produkter med högre marginaler, samtidigt som man fokuserar på en mer kostnadseffektiv organisation."

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
BDL Convictions I1 384,71 EUR0,67Rating

About Author

Francesco Lavecchia

Francesco Lavecchia  è Research Editor di Morningstar in Italia

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar