Så investerar du i hållbara palmoljebolag

Ruby Jeng förklarar att palmoljebolag kan erbjuda attraktiva investeringsmöjligheter, om investerare har koll på ESG-riskerna

Johanna Englundh 2024-06-20 | 9:23
Facebook Twitter LinkedIn

 

 

Johanna Englundh: Välkommen till Morningstar. Att investera i palmoljebolag kan vara ett kontroversiellt ämne på grund av branschens koppling till miljöovänliga metoder där palmoljeodling förknippas med avskogning, markerosion och utsläpp av växthusgaser. Men det kan också innebära möjligheter till positiv förändring. Och eftersom palmolja ingår i nästan 50% av de förpackade produkter vi hittar i livsmedelsbutikerna, är det definitivt ett intressant område för investerare att titta närmare på. Med mig för att prata om detta är Ruby Jeng. Hon är senioranalytiker för Stewardship på Morningstar Sustainalytics.

Det är fantastiskt att ha dig här, Ruby. Låt oss börja med att säga att jag tror att investerarnas tankar snabbt vänder sig till negativa saker när palmolja nämns. Vad är din syn på branschen och dess utmaningar?

Ruby Jeng: Ja. Först skulle jag vilja lyfta fram palmoljeindustrins betydelse. Som du nämnde innehåller 50 % av våra produkter i snabbköpet palmolja. Så det visar de mångsidiga egenskaperna hos denna produkt. Och dessutom kan palmoljeproduktionen vara ganska effektiv. Så till exempel kan varje hektar mark producera 0,7 ton solrosolja. Samma mark kan producera 5 gånger mer palmolja. Det betyder alltså att palmoljeproduktionen kan vara ganska hållbar och effektiv om vi hanterar riskerna på rätt sätt.

Och onekligen har palmoljeindustrin under de senaste decennierna granskats av olika intressenter, till exempel icke-statliga organisationer, den akademiska världen, civila grupper och andra ansvarsfulla investerare. Det främsta skälet är att palmoljeproduktionen kan vara förknippad med eller ha en hög tendens till vissa negativa miljömässiga och sociala effekter. Till exempel avskogning, som också är förknippad med förlust av biologisk mångfald och negativ påverkan på miljön. Och på den sociala sidan förekom det en del konflikter kring tvångsarbete och även dåliga arbetsförhållanden i hela leveranskedjan. Så i ett nötskal kan palmoljeproduktionen bara vara hållbar och effektiv om vi har en robust strategi och hantering på plats i hela leveranskedjan.

Englundh: Indonesien och Malaysia står för över 85 procent av den globala tillgången på palmolja. Och jag vet att du har varit i den här delen av världen för att besöka några av de här företagen. Och när du var där, kunde du se en vilja att ändra till en mer hållbar praxis?

Jeng: Ja, definitivt. Tidigare i år tillbringade jag kanske en och en halv vecka i Malaysia och Singapore för att tillsammans med några av våra investerare besöka några palmoljebolag och deras plantager och även relaterade frivilligorganisationer. Så vi ser att det finns vissa förbättringar över hela landskapet och det är inte bara jag som säger detta, utan även enligt vissa andra forskningsinstitut ser vi till exempel att den malaysiska primära skogsförlusten har varit historiskt låg och det har skett vissa förbättringar även på tvångsarbetesfronten. Så överlag ser vi förbättringar över hela landskapet och kanske också lite om den engagemangsresa som jag hade tidigare i år. Syftet med resan var inte bara att bygga upp ett förtroende och en relation med de palmoljebolag som vi redan samarbetar med, utan också att verkligen förstå vilka trender, möjligheter och utmaningar de står inför i branschen.

Englundh: Ja, det stämmer. Kan du ge några exempel på god praxis som du har sett?

Jeng: Ja. Ett av de företag som vi besökte den här gången heter Sime Darby Plantation. Vi har faktiskt fört en dialog med dem i mer än fem år nu och vi ser att det har skett vissa förbättringar när det gäller miljö, sociala frågor och bolagsstyrning under de fem åren. För att bara nämna några exempel så tror jag att USA förra året, i början av förra året, hävde ett förbud mot sin produkt på grund av dessa resultat av tvångsarbete. Det innebär att Sime Darby Plantation har förbättrat sig mycket när det gäller arbetsförhållanden i hela leveranskedjan och även arbetsvillkoren. Så det betyder också att Sime Darby Plantation kommer att kunna importera sin produkt igen till den amerikanska marknaden.

Och en annan sak jag vill nämna är att de i slutet av förra året också fick sitt klimatmål verifierat av vetenskapsbaserade målinitiativ. Så det innebär också att det är en ganska stor milstolpe för deras klimatresa och att deras klimatmål nu inte bara är vetenskapligt baserade utan också tar hänsyn till skogsmark och jordbruksrelaterad vägledning om vetenskapligt baserade målinitiativ. Så de är på rätt väg mot 1,5 grader till 2050.

Englundh: Så, för investerare, vad skulle du säga är det viktigaste för investerare att tänka på när de investerar i palmoljebolag?

Jeng: Ja. För investerare är det viktigt att identifiera och se till att företaget kan hantera sina väsentliga ESG-risker. Så hur gör man det? Man kan titta på deras offentliga redovisningar för att se om de har en robust strategi och åtaganden på plats och hur de kan säkerställa att de övervakar sina resultat korrekt och arbetar på rätt sätt för att förverkliga sina åtaganden. Och för det andra, om investerarna fortfarande har farhågor eller tvivel om företagets resultat, kan de upprätta en transparent dialog med företaget för att verkligen visa företaget att vi som investerare bryr oss om den här frågan och att vi vill att ni tar itu med den på rätt sätt. Som investerare vill vi nämligen inte att våra pengar ska spenderas på ett sätt som får negativa konsekvenser för samhället, människorna och miljön. Så innan du som investerare lägger pengarna i andras fickor, se till att de har bra och hållbara metoder i sin färdplan.

Englundh: Tack så mycket för att du kom till oss idag, Ruby. Tills nästa gång heter jag Johanna Englundh för Morningstar.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar