En försiktig Fed ser bara en räntesänkning under 2024

Vi tror att inflationen kommer att förbättras, vilket gör att Fed kan sänka räntan två gånger i år.

Preston Caldwell 2024-06-13 | 9:00
Facebook Twitter LinkedIn

illustration fed

Federal Reserve räknar nu med endast en räntesänkning under 2024. Men deras prognos är sannolikt alltför försiktig och vi tror att det blir två eller fler sänkningar i år.

Som allmänt väntat lämnade Fed styrräntan oförändrad på ett målintervall på 5,25-5,50% vid sitt möte i juni. I början av året förväntade sig marknaderna att räntesänkningarna skulle vara i full gång vid denna tidpunkt. Sänkningarna har dock skjutits upp på grund av att inflationen överraskade uppåt i början av 2024.

Av större nyhetsvärde är de nya ekonomiska prognoserna från Federal Open Market Committee, som senast uppdaterades vid marsmötet. Fed räknar nu med en federal-funds-ränta i december 2024 på 5,1%, vilket innebär en sänkning med 0,25% från nuvarande nivåer. I mars räknade Fed däremot med en ränta på 4,6%, vilket innebar tre räntesänkningar.

Fed dot plot

Inflationen sköt i höjden under första kvartalet efter att ha varit dämpad under andra halvåret 2023. Kärninflationen uppgick till 4,4% i årstakt under tremånadersperioden som slutade i mars 2024, jämfört med 1,9% i årstakt under sexmånadersperioden som slutade i december 2023.

På senare tid har dock inflationen börjat svalna igen, och kärn-PCE-inflationen föll till 2,8% i årstakt under de tre månader som avslutades i maj (våra estimat för maj baseras på KPI-data). Plötsligt kan en gynnsam miljö för inflationen vara på väg tillbaka, och uppgången under första kvartalet kan vara en avvikelse.

Görs det framsteg med inflationen?

Onsdagens pressmeddelande från Fed bekräftade ”blygsamma ytterligare framsteg mot kommitténs inflationsmål på 2% inflation” under de senaste månaderna - ett språkskifte från ”brist på ytterligare framsteg” som noterades i pressmeddelandet från majmötet. Fed höjde ändå sin prognos för kärn-PCE-inflationen under fjärde kvartalet 2024 till 2,8% på årsbasis, från 2,6% vid marsmötet. Detta förklarar till stor del varför centralbanken har skiftat till att bara kräva en räntesänkning snarare än tre under 2024.

Det är oklart i vilken utsträckning dagens KPI-nyheter återspeglades i de senaste Fed-prognoserna. Ordförande Jerome Powell nämnde att FOMC-ledamöter kan ändra sina prognoser efter publicering, men att ”de flesta” i allmänhet inte gör det. Inflationsprognoserna innebär en kärn-PCE-inflation på cirka 2,5% i årstakt under de sista sex månaderna 2024, enligt våra beräkningar. Det innebär inga framsteg jämfört med de 2,5-2,6% i årstakt för kärn-PCE-inflationen som väntas i maj.

Det är för pessimistiskt, enligt vår uppfattning. Istället ser vi en kärn-PCE-inflation på 1,7% i årstakt under de sista sex månaderna 2024, vilket skapar förutsättningar för en årstakt på 2,4% under fjärde kvartalet 2024. Om vår inflationsprognos slår in bör Fed sänka två eller tre gånger under 2024, snarare än bara en gång. Vi räknar med att den första sänkningen sker i september.

Förväntningar på Federal-Funds räntemål för mötet den 18 september 2024

Fed höjde också sina prognoser för den långsiktiga, eller ”neutrala”, uppskattningen av styrräntan till 2,8% från 2,6% i mars. I flera år hade denna uppskattning varit förankrad på 2,5%. FOMC-ledamöterna har gradvis omprövat denna uppskattning under det senaste året. Den neutrala federal funds rate är ett teoretiskt begrepp som markerar den ränta som gör att ekonomin kan växa i linje med sin potential. I ett sådant läge bör båda delarna av Feds dubbla mandat (full sysselsättning och 2% inflation) uppfyllas på lång sikt.

 

Författaren eller författarna äger inte aktier i några värdepapper som nämns i denna artikel. Ta reda på mer om Morningstars redaktionella policy.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Preston Caldwell

Preston Caldwell  is equity analyst at Morningstar.

 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar