Högre inflation än väntat i maj - "underestimerade Taylor Swift"

Inflationstakten i Sverige sjönk inte som väntat i maj utan låg kvar på 2,3% i årstakt. 

Johanna Englundh 2024-06-14 | 9:23
Facebook Twitter LinkedIn

svensk flagga vid mälaren

Inflationstakten enligt KPI var 3,7% i maj 2024, en nedgång från april då den var 3,9%. Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) kom samtidigt in på 2,3% i maj, vilket även var noteringen i april.

"Inflationstakten gick ned i maj, trots att flertalet tjänster ökade i pris. Det var elpriserna som till stor del bidrog till nedgången", säger Caroline Neander, prisstatistiker på SCB.

Stigande räntekostnader bidrar dock fortfarande mycket till inflationstakten, samtidigt som priserna för transporttjänster också ökade i maj. 

Bland transporttjänster var det bland annat biluthyrning, järnvägsresor och flygresor som gick upp i pris. Likaså höjdes priserna för hotellbesök, paketresor och livsmedel.

Räntekostnaderna bidrog med 1,6 procentenheter till inflationstakten. Motsvarande siffra för april var 1,8 procentenheter, vilket visar att bidraget avtar. Högre hyror och höjda avgifter för bostadsrätter bidrog också till inflationstakten. 

 

När kommer Riksbanken sänka räntan nästa gång? 

Inför fredagens inflationsdata hade ekonomer väntat sig en KPIF-inflation på 2,1-2,0%, alltså något lägre än utfallet. Med dagens siffror cementerades förväntningarna på att nästa räntesänkning från Riksbanken kommer i augusti, och inte i juni. 

"Högre inflation än väntat! Företags prisplaner plus normala inflationsförväntningar på 2% talar för att resan mot 2% gäller. Nya siffror under sommaren ger Riksbanken mod att sänka 20 aug", skriver Robert Bergqvist, seniorekonom SEB, på X. 

De stora evenemangen som hölls i Sverige under maj kan vara en bakomliggande orsak till att inflationstakten var oförändrad mot månaden innan. 

“Inflationen är en stor överraskning på uppsidan. Det kan vara engångseffekter, delvis relaterat till Taylor Swift, som gör att tjänsteinflationen var betydligt högre än väntat. Det är högre än väntat men fortfarande lägre än Riksbankens prognos. Annars går allt numera Riksbankens väg, som inflationsförväntningarna som ligger på 2%, kronan har stärkts under senaste tiden och så kallade baseffekter”, kommenterar Lars Kristian Feste, räntechef på Öhman Fonder, enligt Affärsvärlden. 

Swedbanks analytiker Carl Nilsson, Glenn Nielsen och Jesper Hansson konstaterar i en kommentar att de "underestimerade Taylor Swift", som även de tror bidrog till den tillfälliga uppgången i tjänstesektorn. En effekt som de förutspår kommer vända under de kommande månaderna. 

Nordnets sparekonom Frida Bratt förutspår två eller tre räntesänkningar till i år, med nästa i augusti: 

"Mållinjen i princip nådd! Visserligen väntades målet på 2% nås, men trenden är på plats. Ingen räntesänkning i juni, men i augusti kan den komma. Två eller tre räntesänkningar till i år", sparekonomen på X. 

Snabb-KPI införs i höst

En nyhet vid dagens inflationssläpp var att SCB från och med i höst kommer att införa snabb-KPI. Det är en preliminär siffra som kommer att publiceras fem arbetsdagar innan ordinarie publicering. Det innebär att det kommer cirka en vecka efter månadsskiftet.

"Snabb-KPI kommer börja publiceras för augusti eller september månads KPI. Exakt startdatum är ännu inte fastställt", skriver SCB.

Års- och månadsförändring kommer att publiceras för KPI, KPIF och KPIF-XE. Aggregaten som publiceras för snabb-KPI avser preliminärt utfall och kan skilja sig mot ordinarie publicering. 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar