Därför kan din ESG-fond bli tvungen att sälja dessa aktier

De nya europeiska riktlinjerna kan komma att påverka mer än 1.600 fonder

Hortense Bioy, CFA 2024-06-18 | 9:16
Facebook Twitter LinkedIn

ESG

Fondnamn är ett kraftfullt marknadsföringsverktyg, och för att skydda investerare mot risken för "green washing" har Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) just publicerat nya regler för fonder som använder ESG eller andra hållbarhetsrelaterade termer i sina namn.

Regeln ställer upp 2 viktiga krav:

1) Fonder måste ha minst 80 procent av investeringarna som uppfyller de miljömässiga eller sociala egenskaperna i strategin eller målen för hållbara investeringar.

2) Fonderna måste följa de undantag som fastställs i europeiska förordningar för Paris Aligned Benchmarks (PABs) och Climate Transition Benchmarks (CTBs).

Dessa nya riktlinjer kan tillämpas på nya fonder från och med den 15 september 2024 och på befintliga fonder från och med den 15 mars 2025.

Hur många fonder kan påverkas?

Morningstar Sustainalytics har tagit fram en rapport ("EU Guidelines on ESG Funds' Names: A Great Reshuffle Ahead") för att försöka analysera effekterna av dessa europeiska riktlinjer.

Även om riktlinjerna inte innehåller en uttömmande lista över termer som förekommer i fondnamn har rapportförfattarna Hortense Bioy (Head of Sustainable Investing Research på Morningstar Sustainalytics), Arthur Carabia (Director of ESG Policy Research på Morningstar) och Biddappa A.R. (Senior Quantitative Research Technology på Morningstar) analyserat fonddatabasen Morningstar Direct för att försöka identifiera ytterligare termer som kan omfattas och de fonder som använder dem.

Som ett resultat av sökningen fann de nästan 4 300 fonder och ETF:er som finns tillgängliga för försäljning i EU och som använder några ESG- eller hållbarhetsrelaterade termer i sina namn och som kan omfattas av de nya riktlinjerna. Totalt representerar de cirka 15% av det totala universumet av öppna fonder och ETF:er som marknadsförs i EU.

För att bedöma effekterna av de nya riktlinjerna har rapportförfattarna först identifierat företag som kan bryta mot uteslutningsreglerna för CTB och PAB.

Av de 4 300 fonder som identifierats har analysen genomförts på cirka 2 500 fonder med portföljdata. Av dessa hade drygt 1 600 fonder minst ett bolag som bröt mot PAB- eller CTB-undantagsbestämmelserna, enligt Morningstars Sustainalytics tolkning. Av dessa 1.600 fonder har cirka 500 fler än fem aktier som kan bryta mot uteslutningsreglerna och som skulle kräva ytterligare portföljjustering.

De vanligaste aktierna i de berörda fonderna

I följande tabell listas de 10 vanligaste bolagen i de undersökta fonderna som uppfyller våra exkluderingskriterier för PAB eller CTB, tillsammans med antalet undersökta fonder som innehar dessa bolag, det sammanlagda värdet av varje bolags innehav samt det huvudsakliga skälet till exkluderingen.

Dassault Systemes (DSY), TotalEnergies (TTE) och Neste Oyj (NESTE) är de tre vanligaste aktierna i de fonder som ingår i studien som uppfyller uteslutningskriterierna PAB eller CTB enligt Morningstar Sustainalytics undersökning.

Dassault Systemes tillhandahåller mjukvaruapplikationer och tjänster till flera branscher, inklusive gruvindustrin genom sin kolterminal Port Kembla, en anläggning för kolexport. Genom GEOVIA Minex erbjuder bolaget integrerade lösningar för geologi och gruvplanering för kolfyndigheter, som används för resursbedömning och effektiv prospektering. Enligt Sustainalytics uppskattas Dassault Systemes intäkter från stödprodukter och tjänster för termiskt kol motsvara 1% av bolagets totala intäkter.

Neste OYJ är ett raffinerings- och marknadsföringsbolag som erbjuder oljeraffinering och förnybara lösningar. Sustainalytics uppskattar att intäkterna från oljeraffinering, transport och lagring står för 50% av bolagets totala intäkter.

Aktierna med högst vikt i de drabbade fonderna

Om vi nu analyserar påverkan på positionerna i de potentiellt berörda fonderna, inte i termer av närvaro i portföljerna utan i termer av monetärt värde, framgår det av tabellen nedan att TotalEnergies, Tencent Holdings och Shell är de tre bolag som kommer att påverkas mest av BAP-exklusionsregeln, i dollar räknat.

TotalEnergies är ett franskt integrerat olje- och gasbolag som för närvarande ägs av 356 fonder som ingår i studien med ett sammanlagt värde på cirka 3,5 miljarder USD, vilket motsvarar cirka 2% av TotalEnergies totala börsvärde. TotalEnergies ingår i fler ESG-portföljer än sina konkurrenter Shell (144 fonder), Exxon Mobil (90 fonder) och BP (94 fonder).

Det kinesiska kommunikationstjänstföretaget Tencent Holdings (00700), som är noterat i 167 investeringsfonder med ett sammanlagt värde på 3,3 miljarder dollar, finns med på Sustainalytics lista över bolag som bryter mot FN:s Global Compacts principer för mänskliga rättigheter. Tencent är utan tvekan Kinas mest inflytelserika internetföretag. Det är världens största säljare av videospel. Företaget driver också Kinas största superapp för sociala nätverk, WeChat, som är en del av livet för kineser, som använder den för att handla, titta på videor, spela spel, beställa mat och taxi, och så vidare. Tencent utövar dock enligt uppgift omfattande censur och övervakning av plattformens användare utan att ha tillräckliga system för hantering och offentliggörande för att säkerställa rätten till yttrandefrihet och integritet.

De vanligaste aktierna i fonder för klimatomställning

I tabellen nedan listar vi de 20 vanligaste bolagen i fonder som använder omställningsrelaterade termer i sina namn. Dessa bolag omfattas av CTB:s mindre strikta exkluderingsregler.

BYD Co Ltd (002594), som för närvarande ägs av 26 fonder med ordet "transition" i sitt namn, ligger högst upp på listan främst på grund av bolagets fokus på elfordon, förnybar energi och järnvägstransporter. Det är kanske mindre känt att BYD Ltd, genom sitt 66% ägda dotterbolag BYD Electronic (också i tabellen), även tillverkar e-cigaretter.

De vanligaste aktierna i fonder för socialt ansvar 

I tabellen nedan listas de vanligaste bolagen i de 124 fonderna som har termer för socialt ansvar i sitt namn. Endast 13 fonder har identifierats, vilket innebär att de flesta fonderna i denna kategori redan är väl anpassade till CTB:s uteslutningsregler.

De 10 aktier som oftast innehas av fonder som använder sociala termer i sina namn (rangordnade efter antal fonder som innehar aktien)

Åtta av de tio aktierna är försvarsföretag. Totalt finns Airbus SE (AIR) i 94 fonders portföljer, Safran SA (SAF) i 84 fonders portföljer och Thales (HO) i 62 fonders portföljer. Anledningen till dessa innehav i många ESG-fonder är att medan de allra flesta ESG-fonder tenderar att utesluta företag som är involverade i kontroversiella vapen, görs undantag för företag som är involverade i kärnvapen (en typ av kontroversiellt vapen) och som har sitt säte i länder som har undertecknat fördraget om icke-spridning av kärnvapen. Vi förväntar oss att dessa värdepapper kommer att finnas kvar i ESG-portföljerna.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
Airbus SE133,36 EUR1,06Rating
BYD Co Ltd Class H246,60 HKD2,15Rating
Dassault Systemes SE34,48 EUR1,50Rating
Neste OYJ16,97 EUR3,00
Safran SA204,80 EUR0,24Rating
Tencent Holdings Ltd397,00 HKD3,17Rating
Thales154,20 EUR0,00Rating
TotalEnergies SE63,50 EUR1,08Rating

About Author

Hortense Bioy, CFA

Hortense Bioy, CFA  is director of passive fund research in Europe.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar