GE Aerospace har rusat 86%. Är det köpläge?

En rad strategiska avknoppningar har gjort GE till ett mer fokuserat företag.

Oratile Matome 2024-06-19 | 10:35
Facebook Twitter LinkedIn

An engine inlet at a SHanghai event

Morningstarbetyg för GE Aerospace

  • Fair Value Estimate: 167.00 USD
  • Morningstar Rating: 
  • Morningstar Economic Moat Rating: Bred
  • Fair Value Uncertainty: Medium

I flera år var General Electric-aktien döda pengar. Med företaget nu känt som GE Aerospace [GE] har aktiekursen tagit fart och ökat med 86% under de senaste 12 månaderna, med en vinst på mer än 50% under 2024 hittills. Bränslet för detta rally har kommit från flera källor, enligt Nicolas Owens, aktieanalytiker på Morningstar:

  • Den goda fundamentala utvecklingen inom flyg- och rymdverksamheten
  • Avknoppningarna av hälso- och energiföretagen
  • Växande uppskattning av investerare för företagets framtidsutsikter

Sedan avknoppningarna har GE Aerospace haft mer "fokus och ekonomisk frihet", säger Owens.

GE-aktiens boom, bust och boom igen

På 1980- och 90-talet var GE en investerares älskling under verkställande direktören Jack Welch, och aktiekursen steg med cirka 10 000% till nästan 300 USD per aktie. Aktien tillbringade dock de kommande två decennierna i en nedgång och bottnade på cirka 30 USD per aktie 2020.

Den 9 november 2021 meddelade GE att det skulle delas i tre, där det ursprungliga företaget skulle bli GE Aerospace. Den första avknoppningen, GE HealthCare Technologies [GEHC], debuterade den 3 januari 2023, och den 2 april 2024 blev företagets gröna energiverksamhet GE Vernova [GEV].

Detta drag har fungerat bra. GE HealthCare har gått upp med 31% sedan avknoppningen, medan Vernova har gått upp med 25%. Men den största uppgången har varit för aktieägare i det ursprungliga företagets aktier. Sedan tillkännagivandet i november 2021 har GE Aerospace ökat med 163%, medan den bredare aktiemarknaden mätt med Morningstar US Market Index har ökat med cirka 39%.

GE Aerospace aktiekurs sedan februari 2023

Varför rusar GE?

Owens säger att rallyt kan spåras till styrkan i GE:s kärnverksamhet, klimatet efter pandemin och spinoff-strategin. "Företaget har en stark meritlista för att göra pålitliga jetmotorer som flygbolagen behöver för att driva sina flygplan", förklarar han. Han konstaterar att GE inte bara genererar intäkter genom att sälja motorer, utan också genom att serva dem under de decennier de används.

På senare tid har "den extremt branta uppgången i flygresandet efter covidpandemin inneburit att både efterfrågan på nya motorer och service på äldre motorer är stark", säger Owens. "Vi förväntar oss att efterfrågan kommer att förbli mycket solid under många år, även efter att efterfrågeökningen efter pandemin har normaliserats, eftersom människor globalt och historiskt sett vill resa mer när de upplever mer ekonomisk utveckling och aktivitet, och efterfrågan på flygresor korrelerar mycket starkt med [ekonomisk] tillväxt."

Fördelarna med avknoppningarna

"GE:s avknoppningar tog bort vissa finansiella begränsningar från den underliggande flyg- och rymdverksamheten, som nu är fri att sträva efter sina mål och skörda resultaten utan att behöva bidra med finansiering eller investeringar i hälso- och sjukvårds- eller energiverksamheterna", förklarar Owens.

"Vernova-avknoppningen var ett plus, dels genom att den undanröjde distraktioner och en potentiell dränering av finansiella resurser, men också genom att den gav investerarna en tydligare bild av styrkorna i flygverksamheten", säger han. Han fortsätter: "I grund och botten är GE:s motorverksamhet den starkaste i det tidigare GE-konglomeratets portfölj. Den verksamheten kan nu fokusera på den bästa delen, och investerarna har kommit att uppskatta det som är bra med jetmotorverksamheten."

Kommer GE att höja sin utdelning?

Historiskt sett gynnades GE-aktien bland utdelningsinvesterare. År 2008 betalade den en årlig utdelning på 1.24 USD per aktie. Men när företaget kämpade ekonomiskt minskade det sin utdelning flera gånger, tills det 2018 tog den årliga utbetalningen ner till 4 cent per aktie. Nu är utdelningen tillbaka upp till 24 cent, och Owens tror att den kan fortsätta att stiga.

"GE:s ledning har sagt att de siktar på att återföra 70-75% av den 'tillgängliga' kassan till investerarna - vilket vi tolkar som att den sannolikt ligger mycket nära det fria kassaflödet - och jag tvivlar inte på att en ökning av utdelningen över tid kommer att spela en stor roll i detta, tillsammans med aktieåterköp", säger han. "Den mycket långsiktiga, lönsamma och förutsägbara karaktären hos jetmotorserviceverksamheten är mycket förenlig med en generös utdelningspolicy."

GE-aktievärdering

På ungefär 163 USD värderas aktien i linje med Owens uppskattning av verkligt värde på 167.00 USD. Det landar i 3-stjärnigt territorium.

"Vi har höjt vår uppskattning av verkligt värde för GE från 152 USD till 167 USD den 23 april, och aktien har vuxit till den värderingen ganska snabbt", säger Owens. "Till de senaste priserna ser jag aktierna som rättvist värderade, och jag tror att GE Aerospace har stor potential att fortsätta att sammansätta avkastningen för aktieägarna över tiden."

GE Aerospace aktiekurs jämfört med dess verkliga värde

 

 

 

 

Läs artikeln i sin helhet på...

... Morningstar.com

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
GE Aerospace159,01 USD-1,80Rating
GE HealthCare Technologies Inc Common Stock80,28 USD0,43
GE Vernova Inc180,45 USD2,12Rating

About Author

Oratile Matome  Oratile Matome är biträdande kvantitativ analytiker på Morningstar baserad i Chicago.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar