Bästa aktievalen i den europeiska telekomsektorn

Tyska Deutsche Telecom och svenska Tele2 är de aktier som utmärker sig i den senaste pulsen för telekombranschen

Javier Correonero 2024-07-08 | 9:10
Facebook Twitter LinkedIn

abstract image

Telekommunikationssektorn i Europa fortsätter att vara en utmaning för företag och investerare. Kostnadstryck och pressade utdelningar är de största orosmolnen. Trycket på branschen bör dock börja lätta i takt med att inflationen kyls av.

Även om sektorn i stort är undervärderad bör inte aktiepriserna vara det enda som investerarna tar hänsyn till. Vi rekommenderar att de väljer företag med en försiktig utdelningspolicy, bra kapitalallokering och en kostnadsmedveten mentalitet.

Bästa telekomaktierna

 

Telekomaktierna är undervärderade

Telekommunikationskonglomerat som Vodafone och Deutsche Telekom handlas till cirka 0,85 gånger pris/rättvist värde jämfört med strömlinjeformade företag som Tele2 och BT.A, som värderas rättvist till 0,97. Historiskt sett har konglomerat mer komplicerade företagsstrukturer och lägre kassaflödesvisibilitet på grund av olika marknadsdynamik i varje land och valutafluktuationer.

Investerare i konglomerat kan få en högre avkastning på sin investering men måste vara medvetna om dessa fallgropar. Vid liknande värderingar tenderar vi att föredra strömlinjeformade företag på grund av deras mer okomplicerade berättelser och bättre kassaflödesvisibilitet. Bland konglomeraten är Deutsche Telekom fortfarande vår favorit eftersom 80% av intäkterna kommer från USA och Tyskland, två rationella marknader.

Viktiga frågor för telekombranschen:

  • Prissättningen är fortsatt låg (förutom i Storbritannien)
  • Fallande inflation kommer att sänka kostnaderna och öka marginalerna
  • Vissa utdelningar ser sårbara ut, till exempel Vodafone och Proximus

Endast på utvalda marknader kan prishöjningar vara effektiva, eftersom konkurrensutsatta miljöer ofta neutraliserar eller vänder fördelarna genom att driva kunderna till billigare leverantörer. Däremot har brittiska företag lyckats föra över inflationskostnader med minimal kundomsättning tack vare branschövergripande åtgärder. På marknader med hög konkurrens, som Italien och Spanien, är prishöjningar dock mindre effektiva.

När inflationen nu svalnar ser vi kostnadsnedskärningar som det mest effektiva sättet att återhämta marginalerna. När inflationen i EU sjunker till 2,5% i juni 2024 kan telekombolagen förvänta sig att deras kostnader kommer att sjunka.

Många telekomföretag behåller en absolut utdelningspolicy trots försämrade fundamenta, och de utgör en ökad utdelningsrisk. Dessa företag upprätthåller fasta utdelningsbetalningar snarare än utdelningsförhållanden, vilket ofta leder till ohållbara utdelningar. Denna trend belyser faran med att företag skjuter upp nödvändiga utdelningssänkningar till sista minuten.

Bästa aktievalen inom telekommunikationssektorn

Deutsche Telekom

  • Morningstar Rating: ★★★
  • Fair Value Estimate: €25
  • Morningstar Economic Moat: Smal
  • Forward Dividend Yield: 3,25%.

Deutsche Telekom erbjuder investerare exponering mot två rationella telekommunikationsmarknader, USA och Tyskland, och mot en ledningsgrupp med ett exceptionellt kapitalallokeringsbetyg. Deutsche Telekom uppvisar den finansiella disciplin och operativa kunskap som krävs för att generera överavkastning i den konkurrensutsatta telekombranschen. I USA har Deutsche Telekom genomfört en briljant M&A-strategi genom åren, förvärvat MetroPCS och Sprint och realiserat ambitiösa kostnadssynergier.

Sedan sammanslagningen med Sprint 2020 har DT stadigt vunnit andelar från Verizon och AT&T. I Tyskland utnyttjar Deutsche Telekom sina bättre nätverk och kunskap om marknaden och genomför gradvisa prishöjningar som resulterar i stadig intäkts- och EBITDA-tillväxt. Investerare i DTE kan förvänta sig ett bra organiskt genomförande med växande aktieutdelningar i form av återköp och utdelningar. Sedan 2019 har DTE:s utdelning ökat från 0,60 euro per aktie till 0,77 euro, och vi ser utrymme för medelhöga ensiffriga utdelningsökningar.

Tele2 

• Morningstar Rating: ★★★
• Fair Value Estimate: SEK 100
• Morningstar Economic Moat: Smal
• Forward Dividend Yield: 6.47%

Investerare i Tele2 kan förvänta sig en god utdelningstillväxt framöver tack vare god ledning, en kostnadsmedveten mentalitet och exponering mot stabila eller växande marknader. Under det senaste decenniet har utdelningarna vuxit med 4,5% CAGR. Vi ger Tele2 ett exceptionellt kapitalallokeringsbetyg. Vi förväntar oss att intäkterna kommer att växa med låga ensiffriga tal och EBITDA med medelhöga ensiffriga tal tack vare kostnadskontroll under de kommande åren.

I Sverige (80% av omsättningen) överträffar Tele2 Telia och tar marknadsandelar inom både mobil och fast telefoni tack vare mer måttliga priser. Tele2 har en kostnadsmedveten mentalitet, vilket är av yttersta vikt inom telekombranschen, och har minskat rörelsekostnaderna avsevärt under det senaste decenniet. Omkring 20% av intäkterna kommer från Baltikum, där Tele2 kan fortsätta att växa med medelhöga till höga ensiffriga tal under de kommande åren. Tele2 har förstått att telekommunikationsföretag tenderar att ha en starkare ställning på hemmamarknaden och en svagare ställning utomlands, och har därför minskat sin verksamhet och sålt de flesta verksamheterna utomlands.

Denna artikel är en redigerad version av Telecoms Europe: Q2 2024 som publicerades på Morningstar Direct och skrevs av Javier Correonero och Ben Slupecki.

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
Deutsche Telekom AG23,88 EUR0,63
Tele2 AB Class A103,00 SEK0,00

About Author

Javier Correonero  är aktieanalytiker för Morningstar. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar