Använd TKA plus omsättning

Fondbolagen fortsätter sin kampanj för att slippa berätta om alla fondernas kostnader. Men genom att jämföra TKA med fondernas omsättningshastighet kan fuskarna lätt avslöjas.

Jonas Lindmark 2002-06-19 | 8:00
Facebook Twitter LinkedIn
Det är jobbigt att behöva tala om hur höga kostnaderna är i vissa aktiefonder, särskilt de senaste två åren när avkastningen ofta har varit negativ. Fondbolagens Förening fortsätter därför att driva sin kampanj mot nyckeltalet totalkostnadsandel (TKA, summan av fondens alla kostnader i procent av snittförmögenhet).

I en färsk skrift från föreningen som heter ”Utblick 2002” samt i flera av fondbolagens årsrapporter argumenteras mot lagkravet att beräkna och redovisa TKA till alla andelsägare i en fond. Precis som tidigare tål fondbolagens argument inte en närmare granskning.

Flertalet argument mot TKA (kan inte värderas separat,

endast känt i efterhand, varierar mellan åren) gäller minst lika mycket andra uppgifter om fonder, till exempel avkastning och risk. Tycker fondbolagen att de även ska sluta redovisa avkastning och risk i sina årsrapporter? Och det nyckeltal som fondbolagen förespråkar, TER (där kostnader för aktieaffärer, courtage, inte ingår), har faktiskt samma problem.

Mörklägga sanningen

Det argument som är värt att ta på allvar är att fondbolag som är ärliga och redovisar alla kostnader för courtage får högre TKA än fondbolag som fuskar genom att göra aktieaffärer netto. På många aktiemarknader kan fondbolagen nämligen välja om de vill betala ett synligt courtage eller om de hellre vill ha kostnaden inbakad i form av en sämre köp- eller säljkurs. Men när blev risken för fusk ett godtagbart argument för att sluta kräva att sanningen redovisas?

Från premiepensionsmyndigheten har jag hört ett liknande argument för att sluta redovisa TKA till PPM-spararna, nämligen att det är så besvärligt och tidskrävande att få in korrekta uppgifter från fondbolagen. Jag tycker det är trist om fusk och förhalningar räcker för att fondbolagen ska få mörklägga sanningen.

Omsättningshastighet

Dessutom finns det ett annat nyckeltal som enkelt avslöjar de fondbolag som inte rapporterar korrekta kostnader för courtage. Det är fondens omsättningshastighet, summan av alla affärer under året i förhållande till fondens snittförmögenhet. Genom att ställa omsättningshastigheten i relation till fondens TKA ser man snabbt vilka fonder som rapporterar för lågt courtage.

Dessutom finns på aktiemarknader med hög risk – främst i Asien, Latinamerika och Östeuropa – stora dolda kostnader i form av valutaväxling och stor ”spread” mellan köp- och säljkurs på aktierna. Fonder som investerar på dessa marknader måste därför ha fondförvaltare som lyckas mycket bra med att välja rätt aktier för att det ska löna sig med en hög omsättningshastighet (vare sig dessa kostnader syns i TKA eller är dolda).

För fondspararen är det därför viktigt att tänka efter vad som är huvudorsaken till valet av en viss fond. Om orsaken är en tro att den aktiemarknad som fonden investerar på kommer att stiga kraftigt, då är det bättre med en låg omsättningshastighet och därmed lägre TKA. Om orsaken är en tro att förvaltaren är mycket duktig på att välja rätt aktier, då är det en fördel med en hög omsättningshastighet och inget problem att detta ger högre TKA.

Fondbolagen dåliga

Tyvärr är fondbolagen mycket dåliga på att rapportera om fondernas omsättningshastighet så att den blir begriplig för spararna. Nyckeltalet nämns nästan aldrig i text utan göms undan i det finstilta. Och de flesta fondbolag redovisar bara omsättningshastigheten för det senaste året. Bara 12 av 29 (Aktiespararna, Alfred Berg, AMF, Didner & Gerge, Enter, Folksam, Handelsbanken, HQ, KPA, Lannebo, Robur och SPP) redovisar i årsrapporten omsättningen bakåt i tiden.

Dessutom vore det bättre med en hederlig definition av omsättningshastighet där alla affärer ingår. Fondbolagens förening har valt den amerikanska varianten ”det lägsta av summa köp och summa försäljningar” för att stora in- eller utflöden inte ska påverka nyckeltalet. Motiveringen är att bara de affärer som förvaltaren själv aktivt valt ska räknas med. Men den kund som sparat i fonden hela året har tvingas vara med och betala för alla affärer, vare sig de beror på inflöden eller aktiv förvaltning. Och för en vanlig fondsparare är det nog betydligt mer logiskt att alla affärer ingår. En bättre definition vore därför ”Summa köp och försäljningar dividerat med två”.

Personligen tycker jag att fondens omsättningshastighet är lika viktig som fondens avkastning och risk för att kunna granska förvaltarens insatts. Låg omsättning tyder på nonchalans och ointresse, men kan också bero på långsiktighet och sparsamhet. Hög omsättning tyder på engagemang och aktiv förvaltning, men kan också bero på osäkerhet och dåligt självförtroende.

Kontrollera själv

Jag har samlat in och granskat omsättningen hos samtliga 364 svenska aktie- och blandfonder som redovisar nyckeltalet. I en separat artikel, ”Tabeller omsättningshastighet 2001” (se länk ovan till höger) redovisar jag vilka fonder som hade högst och lägst omsättning förra året, samt vilka som ökade eller minskade mest. Kontrollera gärna om dina fonder finns med i dessa tabeller och fundera på vad du själv föredrar – hög eller låg omsättning?

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar