Dags att sälja småbolagsfonder

Småbolagsfonderna är vinnare i år och därmed har deras fördelar till stor del försvunnit. Nu är det dags att öka andelen vanliga storbolagsfonder.

Jonas Lindmark 2003-11-07 | 10:28
Facebook Twitter LinkedIn
För två år sedan argumenterade jag för att investera i småbolagsfonder ("Ljusare framtid för småbolagsfonder", länk till höger). Sedan dess har jag även haft en stor andel småbolagsfonder i PPM-portföljerna.

Utvecklingen sedan 1 november 2001 visar att jag spådde rätt. MSCI:s vanliga världsindex (som är baserat på cirka 2500 storbolags aktiekurser) har stigit 0,5 procent fram till 5 november 2003. Världsindex för småbolag, MSCI World Small Cap, har stigit hela 32 procent under samma period.

Men dessa index är räknade i USA-dollar och dollarkursen har samtidigt fallit 26 procent. Det betyder att utvecklingen sett med svenska glasö

gon har varit klart sämre. MSCI vanliga världsindex har fallit 26 procent omräknat i svenska kronor, medan MSCI World Small Cap har backat 2 procent.

Särskilt tänkvärt är att vanliga världsindex har 50 procent kvar (räknat i dollar) att stiga innan det når tillbaka till toppen våren 2000. Samtidigt passerade MSCI World Small Cap toppen år 2000 för fyra veckor sedan. Uppgången det senaste halvåret är mycket brant och dagligen når småbolagsaktierna nya all-time-high. Visst är det sant att småbolagsindex steg betydligt mindre på slutet av 1990-talet, men i ett 30-årsperspektiv är småbolagsaktier nu betydligt närmare den långsiktiga trenden än storbolagsaktier.

Alla typer vinnare

Resultatet de senaste två åren, oavsett valuta, har onekligen varit en stor fördel för de som investerat i småbolagsaktier. Fram till bottennoteringen för världsindex den 9 oktober 2002 var fördelen 6 procentenheter. Sedan dess har fördelen varit 23 procentenheter (räknat i kronor har vanliga världsindex stigit 15 procent, småbolagsindex har klättrat 38 procent).

Även när man jämför fonder har uppvärderingen av aktier i småbolag jämfört med i storbolag varit särskilt tydlig i år. Det syns om man jämför Morningstars fondkategorier, alla typer av småbolagsfonder har utvecklats bättre än storbolagsfonder med samma inriktning.

Bland Sverigefonderna är skillnaden inte så tydlig, även om vinnarna är de som satsat mest på småbolag. Men vanliga USA-fonder har bara stigit 8 procent, medan snittet i fondkategorin "Nordamerika små/medelstora" är plus 22 procent. Vanliga Europafonder har i snitt stigit 8 procent, medan "Europa, småbolag" har stigit 26 procent. Japanfonder har i snitt stigit 17 procent, medan uppgången i kategorin "Japan, små/medelstora" är hela 43 procent.

Dags för ny granskning

Fast efter årets kraftiga uppgång för småbolagsfonder är det dags att granska argumenten för småbolagsfonder på nytt. Håller fördelarna fortfarande eller är det dags att omvärdera småbolagsfonderna? Jag gav tre argument för att välja småbolagsfonder i min krönika för två år sedan.

(1) Småbolagsaktier är lägre värderade. Så här skrev jag för två år sedan: "I längden är det ohållbart att de största företagens aktier värderas allt högre jämfört med de små. En utjämning borde till slut ske, vilket är mitt huvudargument för småbolagsfonder." Efter den utjämning som skett de senaste två åren är skillnaden i värdering inte så stor.

Visst är storbolagens aktier fortfarande ofta lite högre värderade, men det finns argument för att det ska finnas en skillnad. Ett är att storbolag tenderar att vara mer lönsamma och växa snabbare, eftersom de tjänar på sin dominerande position. Ett annat är att stora investerare är mer intresserade av aktier med stor omsättning. Ett tredje är att storbolagen är bättre analyserade av "marknaden", vilket ger lägre risk i dessa aktier.

(2) De ger större möjligheter för duktiga förvaltare att hitta undervärderade aktier. Detta argument gäller fortfarande. Men flertalet fonder har inte förvaltare som överträffar index, vilket betyder att det bara är om du lyckas hitta någon av de duktigaste fondförvaltarna som detta argument gäller.

(3) Småbolag är normalt mer beroende av hemmamarknaden, vilket bör gynna dem under den nuvarande lågkonjunkturen. Detta argument gäller inte längre, eftersom vi är på väg in i en global högkonjunktur.

Min slutsats är att det nu är dags att minska andelen småbolagsfonder och öka andelen vanliga aktiefonder. Detta talar även för att öka sparandet i indexfonder, som på lång sikt har en stor fördel av låga kostnader, men nästan enbart investerar i de största börsbolagen. Genom att investera i alla typer av börsbolag får du en bättre riskspridning. De största börsbolagen dominerar det sammanlagda börsvärdet globalt, så om inte småbolagsfonder och andra specialfonder ger en tydlig fördel är det bättre att välja en stor andel vanliga aktiefonder och indexfonder.

Det främsta skälet att behåll en småbolagsfond är om du har sett tydliga bevis på att förvaltaren är ovanligt skicklig (till exempel via resultat som under flera år stadigt är bättre än snittet i kategorin). Nästa vecka planerar jag att göra en översyn av Morningstars PPM-portföljer och att granska de småbolagsfonder jag hittills har rekommenderat.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar