Tillbaka på bastrenden

Variationen är stor mellan aktiefonder, men både världsindex och Stockholmsbörsen är nu tillbaka på en långsiktigt rimlig nivå. Fast det närmaste året kan aktiekurserna falla långt under bastrenden, ungefär som de gjorde sommaren 2002.

Jonas Lindmark 2008-09-25 | 10:21
Facebook Twitter LinkedIn

Torsdag förra veckan skulle jag skriva krönika och börsraset tidigare den veckan gjorde det frestande att snabbt ta fram en uppdatering av mina förslag på PPM-portföljer. Det som främst talade för att öka andelen aktiefonder var att världsindex räknat i dollar hade fallit med drygt 10 procent sedan den föregående uppdateringen 13 augusti.

Problemet med detta var främst att kronan under samma period hade försvagats 8 procent mot USA-dollarn, från 6,27 till 6,79 kronor. Och eftersom en uppdatering främst skulle betyda en flytt av pengar från en svensk räntefond (kronor) till aktiefonder som investerar utomlands, så skulle en ökad andel aktiefonder bara bli i snitt ett par procent billigare.

Inte på en torsdag

Dessutom vill jag helst inte göra en uppdatering av PPM-portföljerna en torsdag eller fredag. Handeln hos PPM är sedan maj 2006 fördröjd i minst två dygn, vilket till exempel betyder ett fondbyte som anmäls en torsdag genomförs tidigast måndag kväll nästa vecka.

Fördröjningen försvårar främst rådgivningen när börsutvecklingen är så nervös och svängig enskilda dagar som den varit den senaste veckan. De som liksom jag tyckte att aktiekurserna verkade ha fallit för långt ned torsdag för en vecka sedan, men även la in ett fondbyte hos PPM då, har fått bytet genomfört tidigast till de andelskurser som bestämdes måndag eftermiddag. Däremellan låg den extrema återhämtningen i fredags, då Stockholmsbörsen steg över 8 procent på en enda dag.

Tillbaka på bastrenden

I dag har jag gjort en ny översyn. Min slutsats är att det inte är någon brådska att öka andelen aktiefonder, för det verkar troligt att någon typ av dåliga nyheter under hösten ger ytterligare börsnedgång och ett bättre köptillfälle.

Fast på dagens nivå tycker jag att det är fullt rimligt att sätta in pengar långsiktigt i aktiefonder. Efter att ha ägnat några timmar åt att granska den historiska utvecklingen hos värderingen av olika typer av aktier i några olika länder, sett både i svenska kronor och i dollar, är min bedömning att både Stockholmsbörsen räknat i kronor och MSCI världsindex i dollar är tillbaka på den långsiktiga bastrenden.

”Bastrenden” är inte en linje, utan snarare ett suddigt band som visar det område där aktier ger rimlig förväntad framtida avkastning (spridningen beror på att placerare har olika avkastningskrav). Jag har haft bastrenden som ett analysverktyg i många år, men på Morningstar skrev jag första gången om detta sätt att tänka i april 2006 (”Aktiekurserna långt över bastrenden” och ”Brant nedgång till bastrenden”, länkar ovan till höger).

Som jag ser det lämnade den globala aktiemarknaden bastrenden redan hösten 2004. Då skrev jag till exempel ”Aktiefonder är fortfarande dyra” där jag argumenterade för att 7 procent avkastning per år var långsiktigt realistiskt. Börserna steg dock betydligt brantare de kommande tre åren, men nu är världsindex som sagt tillbaka på bastrenden.

Stora skillnader

Varning dock för att tro att detta betyder att alla typer av aktier är rimligt värderade. De aktier som steg mest under börsuppgången fram till hösten 2007 har ofta långt kvar ned till en rimlig nivå, åtminstone räknat på ett längre historiskt genomsnitt av dessa företags vinster. Problemet för värderingen av tillväxtmarknader i Asien och Latinamerika är att börsföretagens vinster där ännu ofta är kvar på en extremt hög nivå.

Även en hastig granskning av värderingen av ett dussin stora svenska börsbolag visar att värderingen i många fall är hög i ett längre historiskt perspektiv. Ericsson, storbankerna och skogsbolagen är tillbaka på rimliga nivåer i ett längre perspektiv – medan de stora verkstadsbolagen fortfarande har vinster som är kraftigt uppblåsta av de senaste årens globala högkonjunktur.

Illusionen att aktierna är billiga efter att Stockholmsbörsen fallit 26 procent i år beror främst på att vinster och vinstprognoser knappt börjat falla. Relationen mellan aktiekurser och vinster (p/e-talen) är därmed de lägsta på många år. Men förklaringen till att p/e-talen är så låga är att i stort sett ingen professionell placerare tror att vinsterna kommer att kunna ligga kvar på dagens nivå under den global lågkonjunktur som just har börjat.

Oktober och januari

Slutsatsen är som sagt att det inte är någon brådska att flytta mer pengar till aktiefonder. Under det närmaste året kommer de flesta börsaktier att ha rejäl motvind när sämre tider gör att både volymer och marginaler hos börsföretagen faller. I oktober och januari kommer de nästa två omgångarna kvartalsrapporter, som alla verkar överens om kommer att innehålla många dåliga nyheter. Först i helårsboksluten verkar det troligt att revisorerna kommer att tvinga fram de nedskrivningar som rimligen måste komma eftersom marknadsvärdet på en mängd olika typer av tillgångar (både fastigheter, råvaror och värdepapper) har fallit under 2008.
Xköptillfälle Xköptips Xrisk

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar