Kvar under bastrenden

Tillväxtmarknaderna är tillbaka på samma nivå som i början av 2007, medan återhämtningen för världsindex är svag. Även Stockholmsbörsen är kvar under bastrenden, så vanliga aktiefonder är fortfarande det bästa alternativet för långsiktigt sparande.

Jonas Lindmark 2009-06-11 | 13:58
Facebook Twitter LinkedIn
Börsuppgången under våren är brant, och flera läsare har hört av sig och undrat – är det dags att ta hem vinsterna?

I ett lite längre perspektiv har dock både Stockholmsbörsen och världsindex fortfarande tappat drygt 40 procent sedan toppnoteringen 2007. Omräknat till dollar har MSCI Sweden index precis halverats sedan toppen för knappt två år sedan.

Undantagen är främst de stora tillväxtmarknaderna Kina, Indien och Brasilien. Här började återhämtningen tidigare och har varit brantare. MSCI Emerging Markets index har stigit hela 69 procent sedan botten i slutet av oktober och omräknat till svenska kronor är börserna på tillväxtma

rknaderna tillbaka på samma nivå som i början av 2007. Ändå var den globala högkonjunkturen nära toppen för 29 månader sedan, medan oron nu är stor att den ekonomiska krisen i många länder ytterligare fördjupas. Snabbt ökad arbetslöshet och stigande kreditförluster kan ge en längre lågkonjunktur än optimisterna hoppas.

Stockholmsbörsens ”all-time-high” var 16 juli 2007 och tabellen nedan visar utvecklingen jämfört med några andra intressanta datum. 31 oktober samma år nådde både världsindex i dollar och tillväxtmarknaderna sitt rekord, och nästan exakt ett år senare passerade ”emerging markets” det som ser ut att vara botten. 6 mars i år passerade Stockholmsbörsen sin botten, samtidigt som dollarkursen nådde årets toppnotering.

Tidigare topp och större nedgång i Stockholm
Datum MSCI Sweden dollar-
kurs
Stockholms-
börsen i
SEK
från toppen
USD
från toppen
SEK
2006-12-29 6839 6,86 46916 -16% -13%
2007-07-16 8152 6,65 54211
2007-10-31 7544 6,38 48131 -7% -11%
2008-09-25 5044 6,58 33189 -38% -39%
2008-10-27 2774 7,96 22083 -66% -59%
2009-03-06 2583 9,19 23739 -68% -56%
2009-06-10 4069 7,76 31574 -50% -42%
29 månader -41% -33%


25 september förra året skrev jag ”Tillbaka på bastrenden” och argumenterade för att världsindex och svenska aktier då var tillbaka på en rimlig nivå, men att det troligen skulle komma ett fortsatt ras långt under ”bastrenden”. Nedgången fortsatte mycket riktigt och som mest nästan halverades svenska aktier räknat i dollar från nivån 25 september. Men under våren har en snabb återhämtning skett och räknat i kronor är svenska aktier nu tillbaka på ungefär samma nivå som 25 september. Betyder det att återhämtningen redan är förbi?

Nej, haken är att svenska kronan fortfarande är klart svagare, en dollar kostar 1,18 kronor mer än då och en euro kostar 1,14 kronor mer. Det betyder att i ett internationellt perspektiv är svenska aktier fortfarande betydligt billigare än då. Därför tror jag på en fortsatt återhämtning, men vet inte hur mycket som kommer att ske via starkare krona och hur mycket stigande aktiekurser kommer att stå för.

Mindre nedgång för världsindex
Datum MSCI World dollar-
kurs
Världs-
index i
SEK
från toppen
USD
från toppen
SEK
2006-12-29 1484 6,86 10177 -12% -7%
2007-07-16 1654 6,65 10999 -2%
2007-10-31 1682 6,38 10733 -2%
2008-09-25 1261 6,58 8299 -25% -25%
2008-10-27 834 7,96 6639 -50% -40%
2009-03-06 698 9,19 6410 -59% -42%
2009-06-10 988 7,76 7663 -41% -30%
29 månader -33% -25%


För MSCI världsindex, som mäter snittet för börsutvecklingen i de etablerade industriländerna (främst USA, Japan, England och Tyskland) är utvecklingen likartad, även om återhämtningen under våren inte alls har varit lika brant. Som tabellen ovan visar är världsindex nästan tillbaka på nivån 25 september omräknat till svenska kronor, medan index i dollar har långt kvar tillbaka upp dit.

På tillväxtmarknaderna har som sagt utvecklingen varit mycket mer extrem. Börsnedgången var som störst nästan lika stor som för Stockholmsbörsen, men den tog fart långt senare och slutade tidigare. Större delen av den extremt branta nedgången skedde på ett par månader. Och redan nu, efter ett drygt halvårs återhämtning är ”emerging markets” tillbaka på nivån i början av 2007, som tabellen nedan visar:

Tillbaka på nivån i januari 2007
Datum MSCI
Emerging
Markets
dollar-
kurs
Emerging
markets i
SEK
från toppen
USD
från toppen
SEK
2006-12-29 913 6,86 6261 -32% -27%
2007-07-16 1140 6,65 7583 -15% -11%
2007-10-31 1338 6,38 8534
2008-09-25 838 6,58 5516 -37% -35%
2008-10-27 454 7,96 3617 -66% -58%
2009-03-06 488 9,19 4488 -63% -47%
2009-06-10 789 7,76 6124 -41% -28%
29 månader -14% -2%


Därmed finns inte ett entydigt svar på den inledande frågan om det är dags att ta hem vinsterna. Som jag ser det är både Stockholmsbörsen och de stora aktiebörserna i Europa och USA kvar under ”bastrenden”, vilket talar för fortsatt god avkastning framöver i takt med att världsekonomin återhämtar sig och den ekonomiska tillväxten tar fart under nästa högkonjunktur.

Däremot är jag fortsatt skeptisk till tillväxtmarknaderna. Den relativt sett mycket högre värderingen av dessa aktier är inte rimlig, med tanke på att börsföretag ofta har verksamhet över hela världen. Flera stora svenska börsföretag har till exempel stor verksamhet i både Kina och Brasilien. Därmed har jag svårt att se logiken i den fortsatt extrem uppvärderingen av just börsbolag med hemvist i de mest folkrika tillväxtländerna. Jag har skrivit mer om detta i veckans marknadskommentarer (”Kina vinnare senaste året” och ”Optimisterna litar på Brasilien”, länkar ovan till höger).

Det finns även andra skäl att minska risktagandet. Ett uppenbart är om den återstående spartiden är kort. Ett annat om man tror att den svenska kronan kommer att stärkas kraftigt det närmaste året. Men för långsiktigt sparande, särskilt pensionssparande via PPM, är det rimligen fortfarande ett mycket bättre val att placera i globalfonder eller Sverigefonder än att nöja sig med dagens låga räntor.
NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings