Svårt få bra skattefria råd

För att få äkta individuell rådgivning måste du betala själv, vilket motverkas av att skattesystemet gynnar paketlösningar. Och dolda lojaliteter finns kvar, så precis som i andra sammanhang behöver du skaffa egen kunskap.

Jonas Lindmark 2013-05-30 | 16:08
Facebook Twitter LinkedIn

Snart blir det stopp för försäkringsmäklare som hårdsäljer sparande för att de direkt får 20 procent av första årets premie. Finansinspektionen berättar i sin ”Tillsynsrapport 2013” att ett förslag nu lämnas till regeringen att förbjuda provisioner som utbetalas i samband med att produkter tecknas eller i samband med att försäkringsavtal ingås.


Detta hänger ihop med diskussionen om en utökad flytträtt för pensionsförsäkringar, för om det fortsätter att vara tillåtet med provisioner ”up-front” (som betalar direkt, som ett slags förskott på framtida premier), så skulle rådgivarna ha starkt incitament att flytta människors sparande så ofta som möjligt för att få provision varje gång.


Löpande provisioner kvar


Problemet att hitta en finansiell rådgivare du kan lita på skulle dock vara kvar. Även om regeringen snart genomför förslaget att förbjuda provisioner ”up front”, så skulle det vara tillåtet att leverantörerna betalar en löpande provision varje år baserat på de kunder rådgivaren skapat som finns kvar. Så rådgivaren kommer fortfarande att tjäna på att tipsa om den lösning som ger mest betalt, inte den som är bäst för dig.


Dessutom är det möjligt för rådgivningsföretagen att behålla direkta provisioner internt till de enskilda säljarna. Det är enkel matematik att med ett antagande om genomsnittlig spartid omvandla den volym rådgivaren skapat till en bonus. Alternativt så avgörs löneförhandlingarna av andelen nya avtal med hög volymprovision.


Enda säkra lösning att få individuella råd som inte styrs av provisioner är om du själv betalar för rådgivningen och om administrationen av sparandet är frikopplad. För om det är rådgivaren som också administrerar valet (kontaktar leverantörer och hanterar blanketter) så kan dolda lojaliteter och indirekta ersättningar fortfarande styra rådgivningen. Då kanske rådgivaren har någon annan typ av intäkt från samma leverantör, som påverkas av kundernas val.


Skattefria råd


Att kunden själv betalar för finansiella råd och separat administration motverkas tyvärr av hur det svenska pensionssparandet och skattesystemet är konstruerat. Finansbranschen och arbetsmarknadens parter har skapat paketlösningar där obeskattat sparande hanteras av försäkringsbolag och kostnaderna tas ut i procent av kapitalet före inkomstskatt.


Undantag finns, till exempel de PPM-förvaltare som skickar en separat faktura varje år. De flesta av deras kunder betalar nog utan att fundera på att fondernas avgifter är obeskattade pengar, medan de betalar PPM-förvaltaren med skattade pengar.


Företagare med eget aktiebolag kan kanske ta med en faktura från en finansiell rådgivare i bolagets bokföring och slippa betala med skattade pengar. Men för att kostnader för rådgivning ska bli avdragsgilla i din privata deklaration krävs dels att du har kapitalinkomster samma år att dra av dem mot, dels är bara kostnader över 1000 kronor avdragsgilla. En vanlig löntagare som vill ha råd om hur tjänstepensionen ska placeras måste alltså betala fakturan med skattade pengar.


Nya regler tjänstepensioner


För att skapa bra tillgång till ”äkta” finansiella rådgivare (som inte påverkas av provisioner) behövs nya regler för den största volymen sparande, tjänstepensionerna. Arbetsmarknadens parter skulle ändra sina avtal om tjänstepension så att de innehåller en möjlighet för den anställde att köpa skattefri rådgivning. Exakt hur reglerna ska se ut vet jag inte, men för att ge bra kvalitet till ett rimligt pris behövs en balans mellan synlig kostnad och subvention (så att rådgivaren kan tjäna bra med pengar, men måste ge bra råd för att locka fler kunder).


Både fack och arbetsgivarna borde vara intresserade av att de anställda får bättre rådgivning, eftersom det ökar värdet hos tjänstepensionen. Tyvärr finns redan etablerade strukturer, där fackpampar bevakar styrelsearvoden och maktpositioner (”Dags att skrota det fackliga tvångssparandet” länk ovan till höger). Därför kommer knappast någon ändring, och rådgivarna kommer att fortsätta styras av provisioner.


Den lösning som återstår är att skaffa sig tillräcklig egen kunskap. Men det behöver inte vara så tidskrävande, som jag påpekade redan för mer än tio år sedan (”Allt på en enda sida”). Utöver ett fåtal konkreta råd behövs en del kunskap om hur olika alternativ fungerar och för att väga kostnader mot kvalitet, men det är inte svårare än att göra ett bra bilköp.


Xfinansinspektionen Xpensionssparande Xrådgivare Xskatt

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar