Fler trix gör fonderna svårare att jämföra

Fonder som byter namn, ändrar inriktning och försöker vara unika gör det svårt för fondsparare att jämföra och utvärdera. Morningstar startar allt fler kategorier för att hantera mångfalden. Men egna portföljer ger lägre avgifter.

Jonas Lindmark 2015-04-23 | 18:00
Facebook Twitter LinkedIn

Allt fler svenska fondbolag behandlar fonder som om de vore modekläder. De startar nya fonder som har fria placeringsregler och alltså lätt kan ändra inriktning beroende på vad marknadsförarna tror går lättast att sälja. Fondspararna får därmed svårare att jämföra och utvärdera prestationerna, särskilt när fondbolagen byter namn på fonder och justera deras inriktning så att de historiska prestationerna verkar bättre i förhållande till fondens nya jämförelseindex.

 

Morningstar försöker hjälpa investerare att jämföra genom att placera fonder i kategorier tillsammans med liknande fonder. Morningstar Rating och andra nyckeltal beräknas för att underlätta utvärderingen. Men för att jämförelserna ska bli rättvisa behöver fonderna ha en tydlig inriktning och behålla samma inriktning. Helst ska de även ha ett jämförelseindex som många andra fonder följer, så att urvalet konkurrenter blir tillräckligt stort att rymma olika förvaltningsstilar och strategier.

 

Motsatsen är fonder med väldigt diffust inriktning i fondbestämmelserna, som ger förvaltaren stor frihet att välja vilken typ av innehav som fonden fokuserar på. Då kan säljarnas beskrivning av fonden ändras beroende på vilken typ av placeringar som för tillfället är mest populär, så att det blir väldigt svårt för Morningstar och andra att i efterhand utvärdera hur mycket av fondens resultat som beror på förvaltarens prestationer att välja rätt innehav jämfört med effekten av ändrad inriktning.

 

Få kategorier förr

 

När jag för drygt tjugo år sedan började jämföra de fonder som då såldes i Sverige räckte det att placera fonderna i 21 kategorier. Idag har antalet fonder blivit mer än tio gånger större och Morningstar placerar dem i över 200 kategorier.

 

Delvis beror det ökade antalet kategorier på att när antalet fonder ökar så går det att jämföra dem mer finfördelat. Det behövs åtminstone tio fonder i en kategori för att det ska vara rimligt att anta att den förvaltare som har lyckats bäst faktiskt har gjort ett bra jobb.

 

Men den främsta orsaken till det ökade antalet kategorier är att allt fler fondbolag försöker starta udda fonder, för ett sätt att locka kunder är att ge intryck att förvaltaren erbjuder något unikt. Dessutom har det som sagt blivit mycket mer vanligt med väldigt diffusa placeringsbestämmelser och blandningar av olika jämförelseindex.

 

Ändra namn och inriktning

 

Fondbolag försöker också ibland framstå som mer framgångsrika än de faktiskt varit genom att ändrar namn och inriktning på fonder så att deras prestation ska jämföras i en grupp där utvecklingen har varit sämre. I de mest extrema fallen byter fonder från att ha varit aktiefonder till räntefonder eller tvärtom, vilket knappast kan motiveras av att alla de nuvarande kunderna behöver ändra sitt risktagande så drastiskt. Det kan finnas skatteskäl att vissa kunder vill stanna i samma fond men efter lång spartid sänka risktagandet, fast det är rimligen sällan som alla andelsägare har samma behov av förändring. Bäst både för nuvarande kunder och för möjligheten att jämföra är rimligen i de allra flesta fall att fonder behåller samma inriktning.

 

Ytterligare en komplikation är möjligheten att starta nya fondklasser av samma fond. Utomlands har det varit vanligt länge och innebär att samma underliggande portfölj innehav (fonden) görs tillgänglig med olika uppsättningar regler (fondklasser) för avgifter, minimibelopp, utdelningar och valutaexponering. Svenska fondbolag fick denna möjlighet 2012. I de flesta fall är inverkan på avkastningen liten. Undantaget är främst fondklasser som är valutasäkrade i olika valutor, då kan till exempel det senaste årets branta uppgång för dollarn ha stor effekt.

 

Antalet fondklasser i Europa har blivit så stort och utökas snabbt, så att det vore orimligt tidskrävande att hantera besluten om kategorisering individuellt. Morningstar har därför regler som säger att alla fonder har en huvudkategori och att alla fondklasser i en viss kategori som ger samma valutaexponering placeras i samma kategori.

 

Bygg egna portföljer

 

Tyvärr har många av de nya fonderna högre avgifter än om fondspararen själv köper en portfölj fonder som tillsammans ger samma ungefär samma inriktning. Egna portföljer ger inte bara lägre avgifter, utan även bättre möjlighet att granska förvaltarnas prestationer.

 

En lösning för att få god jämförbarhet är att enbart placera i fonder som tillhör stora kategorier med tydliga jämförelseindex, till exempel Sverigefonder, USA-fonder, läkemedelsfonder och obligationsfonder. Genom att fördela pengarna mellan en eller par fonder i varje kategori så kan du skapa en egen portfölj som ger lagom risknivå utan att förlora möjligheten till rättvisa jämförelser.


Xfondkategorier

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar