5 nya aktiefonder i min tjänstepension

Börsraset de senaste veckorna gör att jag byter fonder inom min tjänstepension. Andelen aktiefonder ökar från 0 till 40 procent och jag har valt fem nya fonder som jag tror på långsiktigt.

Jonas Lindmark 2016-02-11 | 14:42
Facebook Twitter LinkedIn

För snart ett år sedan, efter den branta börsuppgången under första kvartalet 2015, bestämde jag mig för att sälja alla aktiefonder i min tjänstepension.

 

Sedan dess har MSCI världsindex backat 15 procent i kronor och lite mindre i dollar. Den branta nedgången under början av 2016 är så stor att det nu ser ut som ett hyfsat köptillfälle. Därför säljer jag nu halva mitt innehav i Brummer Multi-Strategy 2xL och flyttar de pengarna till fem aktiefonder som jag inte sparat i tidigare: indexfonder som placerar i Sverige, Australien, materialproducenter, småbolag globalt och tillväxtmarknader.

 

Tre komplikationer

 

Innan jag berättar exakt vilka fonder och varför vill jag påpeka att min tjänstepension via Brummer Life bara är cirka 15 procent av mitt samlade långsiktiga sparande. Syftet med att våren 2010 byta från ett traditionellt livbolag till Brummer Life var främst att få med hedgefonder i mitt pensionssparande eftersom jag snart skulle fylla 50. Dessutom passar möjligheten där att byta mellan billiga indexfonder och hedgefonder bra ihop med den typ av omplaceringar som jag har lyckats bäst med inom PPM, att variera andelen aktiefonder beroende på om aktier generellt verkar dyra eller billiga. Men jag har större sparkapital både i bostaden och i SEB Trygg gamla Liv, som sprider mitt risktagande och håller ned kostnaderna totalt sett.

 

Trög fondhandel är en annan komplikation. 1 april förra året bytte jag bort de två aktiefonder (indexfonder Europa och Spanien) som då stod för drygt 30 procent av sparkapitalet (”Bara hedgefonder i min tjänstepension”, länk ovan till höger). Då tog det nästan en månad att flytta pengarna till hedgefonder, eftersom Brummer bara har handel i hedgefonderna en gång varje månadsskifte. Men försäljningarna gjordes åtminstone samma dag, så jag kunde snabbt ”säkra” mitt sparkapital. Åt andra hållet är problemet lite större, eftersom fondbyten från Multi-Strategy 2xL måste anmälas ungefär två veckor i förväg. Jag la in min begäran om fondbyte redan förrgår, men köpet av aktiefonder görs alltså inte förrän i början av mars. Och jag vet inte ännu börsutvecklingen fram till dess.

 

Slutligen är fondurvalet begränsat. Till exempel har jag i den senaste uppdateringen av min PPM-portfölj valt Avanza Zero som bästa indexfond för placering i svenska aktier (”Dags för AP7 igen i min PPM-portfölj”). Det beror på att jag de senaste månaderna blivit allt mer skeptisk till värderingen av svenska småbolag, och Avanza Zero följer S30-index som bara innehåller storbolag. Men Brummer ger bara tillgång till ett enda alternativ för svenska aktier: Swedbank Robur Access Sverige. Fördelen är att Brummer erbjuder denna fond och tio andra indexfonder utan årsavgift (förvaltningsavgifterna återbetalas i efterskott).

 

Notera också att det i denna typ av fondförsäkring är skillnad på fördelningen av gammalt kapital och fördelningen av nya premier. 60 procent av kapitalet stannar i hedgefonder, men 50 procent av nysparandet placeras i aktiefonder enligt nedanstående:

 

JLs portfölj i Brummer Life
Framtida fondköp 2016-02-09 Andel
Brummer Multi-Strategy 30%
Lynx 10%
Nektar 10%
State Street Materials Index 10%
State Street Australia Index 10%
Swedbank Robur Access Sverige 10%
Vanguard Emerging Market Index 10%
Vanguard Global Small-Cap Index 10%
Summa 100%

 

Tabellen ovan visar de fonder jag tror på framöver. Bakgrunden är att jag fortsätter att tycka att framtidsutsikterna för storbolag i USA verkar övervärderade och att pessimismen om möjligheterna för företag att tjäna pengar i resten av världen har blivit för stor. Nedvärderingen av råvaruproducenter ser överdriven ut, så därför väljer jag Australien och en branschfond inriktad på råmaterial.

 

Dessutom har jag tagit med två fonder som Brummer nyligen lagt till i sortimentet (”Brummer stärker indexfondutbud med Vanguard”). De har god chans att bli långsiktiga vinnare av tre skäl: Årsavgiften är bara 0,27 procent. Vanguards förvaltning håller hög kvalitet enligt Morningstar (”Vanguard är bäst i Europa”). Historiskt har både småbolag globalt och tillväxtmarknader levererat överavkastning jämfört med MSCI världsindex.

 

Dyr dollar

 

Jag hade fel och förutsåg inte dollarns branta uppgången hösten 2014 och början av 2015. Det är bara att bita i det sura äpplet. Men sedan mitt förra fondbyte hos Brummer har dollarn försvagats lite mot kronan och det gör utländska aktier lite billigare. Jag tycker fortfarande att argumenten är starka för att svenska kronan under 2016 borde stärkas mot dollarn och andra valutor (se ”Flyktingarna ger starkare krona och stigande boräntor”), vilket allt annat lika skulle sänka värdet på utländska aktier. Men trösten i så fall är att de cirka 60 procent av tjänstepensionen som jag har kvar utanför aktiemarknaden är i hedgefonder som är valutasäkrade till svenska kronor.

 

För tre veckor sedan ändrade jag som sagt min PPM-portfölj och bytte då till enbart aktiefonder. Skillnaden beror främst på att i PPM-valet finns inte tillgång till bra hedgefonder, där är istället lågriskalternativet räntefonder som är betydligt mindre intressanta nu när räntorna är extremt låga eller till och med negativa. Dessutom har jag idag mer än dubbelt så mycket pengar i min tjänstepension via Brummer Life och har från början bestämt att den när aktiemarknaden verkar vara normalt värderad ska vara hälften hedge, hälften aktier.

 

Mitt risktagande hos Brummer efter veckans fondbyte, som innebär att 60 procent av kapitalet stannar i hedgefonder, baseras på att jag fortfarande litar på de experter som påpekar att aktier på dagens nivå fortfarande är högt värderade i ett långsiktigt perspektiv. Därför tror jag att det vid en mer akut global kris av något slag de närmaste åren kan komma ett bättre köptillfälle. Men inom PPM är alternativet att acceptera dagens väldigt låga räntor ännu mer oaptitligt vid så långsiktigt sparande.

 

Fjärde svackan

 

Slutligen har jag fått frågor från läsare om att avkastningen hos Multi-Strategy har sjunkit de senaste två åren och försvagats ytterligare det senaste halvåret. Jag gav ett svar i slutet av november (i ”Jag är nöjd med Brummer”), men -0,6 procent under januari har förstärkt nedgången lite. Dock är värdeminskningen liten jämfört med Stockholmsbörsen och samvariationen är fortsatt låg. Detta är den fjärde svackan i fondens utveckling sedan starten 2002 och fortfarande har ingen av dem varit större än fondens genomsnittliga årsavkastning. Lärdomen är att även sparande i hedgefonder behöver vara hyfsat långsiktigt, som jag skrivit tidigare passar de bäst för spartid mellan 2 och 5 år (se till exempel ”Fondtyper 2: Hedgefonder”). För att ta den extra risken i 2xL tycker jag spartiden ska vara minst 5 år.

 

Ovanstående resonemang hoppas jag gör det tydligt att vad som är bäst fondval är individuellt, inte bara beroende på individens ålder, sparmål och ekonomi utan även beroende på vilken mellanhand som hanterar pengarna och vilka alternativ som finns tillgängliga där. Så välj gärna samma fonder som jag, men att välja samma fördelning skulle ge de flesta andra människor fel risknivå.


Xhedgefonder Xindexfonder Xpersonligt Xköptips

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar