LF gör lurig avgiftssänkning

Genom att starta nya billigare B-klasser och bara flytta vissa kunder dit har Länsförsäkringar lanserat ett nytt lurigt sätt att sänka fondavgifter. Framöver blir det mer avgörande att kolla vilken andelsklass pengarna hamnar i, ungefär som att välja rätt mobilabonnemang.

Jonas Lindmark 2016-09-22 | 11:47
Facebook Twitter LinkedIn

Länsförsäkringar har den här veckan startat nya B-klasser med lägre avgifter, varav nio lanseras i ett pressmeddelande. Vissa kunder som sparar skattegynnat via ISK, IPS eller i fondförsäkring direkt hos Länsförsäkringar har redan fått sina A-andelar automatiskt utbytta till billigare B-andelar. De som har direktsparande måste säga till själva. Andra kan inte byta därför att mellanhanden (t ex PPM) bara har A-klassen.


Fast så här står det i pressmeddelandet: ”Länsförsäkringar fortsätter sänka fondavgifter. Länsförsäkringar sänker avgiften på nio egna aktivt förvaltade aktiefonder… Sänkningen gäller för kunder med direktsparande i fonder…” (länk till höger)


Vanligt utomlands


Bakgrunden är att sedan 2012 kan svenska fondbolag starta flera andelsklasser av samma fond. Utomlands har det alltid varit vanligt att erbjuda dels andelsklasser med och utan utdelning. Dels både vanliga ”retail” fondklasser med höga avgifter och lågt krav på minsta insättning och ”institutionella” andelsklasser med lägre avgifter men krav på stort sparkapital. Fördelen med andelsklasser är att fondförmögenheten är gemensam och kan förvaltas som en enda portfölj, vilket gör rapportering och administration enklare.


Tidigare var svenska fondbolag tvingade att starta separata fonder om de ville erbjuda olika administrativa villkor. Till exempel lanserade bland andra Länsförsäkringar separata fonder när PPM startade, med lägre förvaltningsavgift men andra villkor (väldigt hög minsta insättning eller köpavgift) som skulle hålla övriga kunder borta. Sedan 2012 har svenska fondbolag främst använt den nya möjligheten till att lansera andelsklasser med och utan utdelning samt med andelskursen i olika valutor.


Länsförsäkringars nya andelsklasser har dock ingen annan skillnad jämfört med de gamla än att förvaltningsavgiften är lägre. Det finns inget skäl att någon kund skulle föredra den gamla A-klassen. Ändå är det bara vissa kundtyper som automatiskt får nya B-klasser. Å andra sidan är det ingen som förlorar på förändringen, om man bortser från att fondbolagets information i framtiden kommer att bli lite krångligare att förstå.


Värt att nämna är också när provisionsförbud infördes i Storbritannien och Nederländerna så blev effekten att nya andelsklasser med lägre förvaltningsavgift tvärtom lanserades för att säljas via mellanhänder som tog betalt för rådgivningen separat. Ännu återstår att se den exakta utformningen av ett framtida svenskt provisionsförbud, men en liknande effekt är tänkbar även i Sverige (se ” Snart kommer nästa revolution efter PPM”, länk ovan till höger). Länsförsäkringar verkar dock ha valt motsatt väg. En tänkbar förklaring, som dock inte ges officiellt, är att försäkringsmäklare och andra mellanhänder har avtal som tvingar Länsförsäkringar att betala provisioner så länge kunden inte själv byter till billigare B-klasser.


Som mobiltelefoni eller bankkonto


Att gamla kunder som inte håller koll betalar högre avgifter än nya kunder utan att få något mervärde är vanligt i många branscher. Det liknar bankernas klassiska trick att starta nya sparkonton med lite högre ränta, som bara de kunder som klagar får information om. Eller att nya mobilabonnemang har enbart bättre villkor än de gamla.


En skillnad när det gäller fonder är att gamla kunder med direktsparande i de flesta fall är inlåsta av orealiserade reavinster, för om de flyttar sitt sparande till de nya andelsklasserna med lägre avgifter så tvingas de betala reavinstskatt tidigare och missar att få avkastning på dessa pengar framöver. När Länsförsäkringar i januari 2015 halverade avgifterna i sina indexfonder så gällde förändringen alla kunder. Nu är de gamla avgifterna kvar.


Inom PPM är effekten ännu tydligare, där finns enbart de gamla A-klasserna och den "sänkning" som Länsförsäkringar skriver om i sitt pressmeddelande gäller inte. Fast å andra sidan har premiepensionsspararna en rejäl rabatt så netto betalar de ändå mindre.


Det mest irriterande med den förändring som Länsförsäkringar genomfört tycker jag egentligen är pressmeddelandet. Det är uppenbart vilseledande att påstå att fondbolaget ”sänker fondavgifter” när alla som har kvar sina gamla A-andelar inte har fått någon sänkning. Om det fanns en myndighet som såg till att företag i Sverige följer marknadsföringslagen så skulle Länsförsäkringar bestraffas.


Kolla andelsklass


Min slutsats blir att framöver blir det mer avgörande att kolla vilken andelsklass pengarna har hamnat i, ungefär som att välja rätt mobilabonnemang. Den som investerar i en fond utan att kolla vilken andelsklass pengarna hamnar i riskerar att betala alldeles för mycket helt i onödan.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar